blog

Aktuality a články z oblasti drogovej politiky

Život môže priniesť rôzne dramatické a turbulentné okamihy, ktoré kompletne otrasú celým našim životom. Udalosti ako prírodné katastrofy, autonehody, prepadnutia, znásilnenia, týrania, systematické bitky a šikana - to sú udalosti, ktoré sa vryjú do najväčších hlbín osobnosti a psychiky obete. Človek po život-ohrozujúcej udalosti prežíva vnútorné psychické emočné a myšlienkové peklo, triešti sa mu osobnosť a integrujúce prvky ako Ego / JA. Zlyháva začlenenie udalosti, respektíve traumy do života obete vo forme "vyrovnania sa s udalosťou" a pokračovaním v živote ďalej. Takému človeku je diagnostikovaná PTSD  - Post Traumatická Stresová Disorder / PoruchaReakcia na podnety podobné traume spúšťajú celý komplex psychických mechanizmov a procesov, kedy sa človek postupne zhrúti, je ochromený, dezorientovaný s obmedzenou pozornosťou a narušeným kritickým zhodnotením situácie až panikou, či naoapk apatiou. 

ptsd-pic

Ide o veľmi závažné psychické ochorenie, ktoré človeka kvôli prežitým traumám natoľko ochromí, že plnohodnotná existencia je... slušne povedané: náročná. Psychoterapie sú v týchto prípadoch veľmi málo úspešné, keďže ide o postupný a zdĺhavý (a teda finančne aj psychicky nákladný) proces postupnej premeny psychiky a nazerania na seba a na svet navôkol. Farmakoterapia je „nalievanie“ chémie do mozgu v nádeji, že ustúpia príznaky – no nijako nevyriešia príčiny, ktoré spôsobili psychické rany. Často sa terapeuti stretávajú len s veľmi malými postupnými krôčikmi. Približne tretina pacientov s PTSD je rezilientná (odolná) voči akejkoľvek liečbe. ALE existuje niečo, čo môže priniesť NÁDEJ ľuďom s PTSD.

Pár dní dozadu americká FDA (Food and Drug Administration) dala zelenú tretej fáze výskumu, v ktorom terapeuti pacientom s dlhodobým a na psychoterapiu rezilientným PSTD dávajú počas terapie MDMA (hlavná zložka nelegálnej drogy – extázy). To znamená, že prvé dve fázy výskumu, kedy terapeuti obohatili terapiu v kontrolovaných vedeckých podmienkach o nelegálnu (s dovolením vlády) drogu priniesli pozitívne výsledkyz lepšenie psychického stavu pacientov. A výskum môže prejsť do záverečnej tretej fázy: počas bežnej psychoterapie sa raz mesačne za prítomnosti terapeuta v bezpečných podmienkach užije MDMA.

Účinky tejto substancie napomáhajú terapeutickému procesu, keďže menia psychiku a nazerania užívateľa na seba samého i svet navôkol. Čo to znamená? Že extáza (respektíve MDMA ako hlavná zložka extázy) môže byť v roku 2021 predpisovaná ako liek v lekárni. Extáza, látka radená v Schedule I – teda medzi najnebezpečnejšie, najnávykovejšie látky bez medicínskeho lekárskeho potenciálu.... má v skutočnosti medicínsky potenciál.

ýskum robia vedci z MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) v Californii, ktorí sa dlhodobo venujú skúmaniu terapeutickému potenciálu drog, konkrétne zo skupiny psychedelík (starší názov: halucinogény). Vyzerá to tak, že ľudia, ktorí boli v detstve sexuálne obťažovaní, prešli si brutálnou šikanou, či vojnou, či život ohrozujúcou situáciou... môžu mať nádej na „normálne“ fungovanie, po ktorom tak túžia. A veda ho našla na najmenej očakávanom mieste. Viac informácií o extáze a rizikách jej užívania nájdete na linke Extáza

V prípade problémov s drogami, neváhajte kontaktovať nášho psychológa

Zdroj: https://www.theguardian.com/science/2016/dec/01/fda-mdma-ptsd-final-trials

13.12.2016 | RE/set, 

AUTOR: RE/set,