blog

Aktuality a články z oblasti drogovej politiky

Európska komisárka pre vnútorne záležitosti Cecilia Malmströmová v analýze EMCDDA (Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti) pre rok 2016 tvrdí, že konope a extáza predávané na čiernom trhu sú stále silnejšie. Konope sa na čiernom trhu úmyselne prehnojuje a celý cyklus „sklizně“ sa úmyselne urýchľuje – dealerom totiž ide zisk, nie o zdravie užívateľov !

emcdda-cannabis-mapa

Percentuálny podiel užívateľov mladých dospelých  (vo veku 15 - 34 rokov)

Existuje početná skupina užívateľov kanabisu / konopy, ktorých ide roztrhnúť od zlosti, ak sa konope / kanabis označí pojmom droga. Faktom je, že takéto označenie spôsobuje u laikov negatívne konotácie  - asociatívne vyvolávané obsahy vo vedomí s negatívnym zafarbením – napríklad pri pojme „politik“ vás zväčša napadnú tiež nepekné a negatívne obsahy... konotácie. A podobne pri pojme: droga. Takže ak sa konope označí pojmom droga – tak užívatelia oprávnene hysterčia, pretože sú akoby hádzaní do jedného vreca s ihlami a deštruktívnym heroínom. Laici totiž rozdiel („neni droga ako droga“) nevidia. To určite mnoho užívateľov konope zažilo na vlastnej koži, keď ich niekto známi presviedčal, že musia s "marihvánou" okamžite prestať, pretože inak zomrú!!! Alebo pôjdu do pekla...

Na druhú stranu v odbornej vedeckej terminológii sa používajú určité pojmy z racionálnych logických dôvodov. Užívatelia kanabisu sa musia zmieriť s tým, že konope je droga. Prečo?

Droga je akákoľvek molekula, látka – ktorá po dopravení do organizmu a pri interakcii s nervovou sústavou mení fyzický, či psychický stav a prežívanie organizmu. Mení tráva bežný stav ľudského vedomia? Áno a nie na štyri sekundy ale na niekoľko minút až hodín! Konope je teda droga, deal with it. Hm... v takomto prípade je ale drogou aj harmanček, repík lekársky, anestetiká v nemocniciach, lieky v lekárňach (Drugstore), káva alebo cukor... čím sa dostávame k pokrytectvu a dvojakému metru našej údajne vyspelej spoločnosti – kde na jednu stranu máme meniče vedomia pod kontrolou štátu (z čoho tečú nemalé finančné prostriedky DO štátneho rozpočtu) a určené pre potreby spoločnosti (a niektoré sú nechutne toxické, škodlivé a nebezpečné – napríklad alkohol, nové syntentické „legal highs“,...) a na druhú stranu niektoré meniče vedomia potláčame (z čoho tečú nemalé finančné prostriedky ZO štátneho rozpočtu, pričom výsledok  a účinok je ...otázny). Paradoxne podľa mnohých štúdií sa ukazuje, že konope je menej škodlivá droga než legálny alkohol (o tom detailne v ďalších článkoch).

Podľa odhadov vyše 88 miliónov dospelých alebo takmer štvrtina osôb vo veku od 15 do 64 rokov v Európskej únii v určitom období svojho života vyskúšala nelegálne drogy. Užívanie drog častejšie uvádzajú muži (54,3 milióna) než ženy (34,8 milióna). Najčastejšie užívanou drogou je kanabis (51,5 miliónov mužov a 32,4 miliónov žien), pričom oveľa nižšie odhady sa uvádzajú v prípade celoživotného užívania kokaínu (11,9 milióna mužov a 5,3 milióna žien), MDMA (9,1 milióna mužov a 3,9 milióna žien) a amfetamínov (8,3 milióna mužov a 3,8 milióna žien).

Odhaduje sa, že v minulom roku užilo kanabis 16,6 milióna mladých Európanov (vo veku 15 až 34 rokov) alebo 13,3 % tejto vekovej skupiny, pričom 9,6 milióna z nich bolo vo veku 15 až 24 rokov (16,4 % tejto vekovej skupiny). Medzi mladými ľuďmi, ktorí užili kanabis v minulom roku, je pomer mužov a žien dva ku jednej.

kanna-v-eu-grafik

Z najnovších výsledkov výskumu vyplýva, že stále pretrvávajú rozdiely medzi jednotlivými krajinami, pokiaľ ide o užitie kanabisu v minulom roku (viz mapa hore). Z krajín, ktoré uskutočňujú prieskumy od roku 2013, osem uviedlo vyššie odhady, štyri nezmenený stav a jedna uviedla nižší odhad ako v predchádzajúcom porovnateľnom prieskume. Súhrnne sa dá z dát v analýze EMCDDA 2016 usudzovať, že v Európe užívanie konope narastá.

Na základe prieskumov celkovej populácie sa odhaduje, že približne 1 % dospelých osôb v Európe patrí ku každodenným alebo takmer každodenným užívateľom kanabisu, t. j. užívali kanabis 20 dní alebo viac dní v poslednom mesiaci. Približne 60 % z nich je vo veku 15 až 34 rokov a viac než tri štvrtiny sú muži.

Možno by bolo logickejšie pri takýchto počtoch vzdelávať mládež a spoločnosť o negatívach a rizikách (ale aj benefitoch!) týchto látok namiesto kontraproduktívneho bububu a represie, ktorá stojí nás – daňových poplatníkov – ohromné peniaze. Spoločné peniaze v štátnom rozpočte sú totiž už tak zaťažené sponzorovaním oligarchov... oh wait. Rácio a fakty ide v tejto téme bokom.

08. 01. 2017| RE/set, Marek Lukačovič

Zdroj: Analýza EMCDDA 2016

AUTOR: RE/set