blog

Aktuality a články z oblasti drogovej politiky

Od 9. júla 2015 sme začali zbierať podpisy v Petícii za triezvu drogovú politiku, ktorá má presadiť rozumnejšiu, liberálnejšiu a hlavne zmysluplnejšiu právnu úpravu držby a užívania rôznych psychoaktívnych látok na Slovensku a zavedenie postupov, ktoré majú užívateľom týchto látok efektívne pomôcť namiesto zhoršovania ich životnej situácie represívnymi opatreniami. Cieľom petície je vyzbierať 100 000 podpisov, aby sa Národná rada SR musela touto témou aktívne zaoberať. Nakoľko sa jedná o dosť vysoké číslo, budeme vďační za každú podporu, ktorú nám pri zbere podpisov poskytnete. Ak nám chceš aktívne pomôcť, vytlač tento ? obojstranný petičný hárok, oslov svojich známych a požiadaj ich o vyplnenie požadovaných osobných údajov spolu s ich podpisom. Po vyplnení celého petičného hárku, ho prosím pošli na adresu uvedenú v pätičke. Ideálne, ak pošleš viac vyplnených hárkov naraz, aby si nemal zbytočné náklady na poštovnom.

Petícia za triezvu drogovú politiku

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, vyzývame vládu Slovenskej republiky, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a prezidenta Slovenskej republiky, aby prijali právne predpisy, ktoré:
  1. dekriminalizujú držbu omamných a psychotropných látok v nepatrnom množstve pre potreby užívateľa,
  2.  dekriminalizujú pestovanie rastlín konopy v nepatrnom množstve,
  3. ustanovia, že výnosy z pokút za drogové priestupky môžu byť použité výhradne na účely drogovej prevencie a osvety,
  4. ustanovia, že mladiství užívatelia môžu namiesto pokuty za drogový priestupok absolvovať preventívny vzdelávací program alebo liečbu závislosti,
  5. umožnia na liečebné účely legálne prechovávať a užívať látku CBD, ktorá je súčasťou rastlín konopy a nemá psychoaktívne účinky,
  6. ustanovia, že súd môže upustiť od potrestania, ak páchateľ menej závažného drogového trestného činu dobrovoľne absolvuje liečbu závislosti,
  7. ustanovia objektívny spôsob určovania množstiev omamných a psychotropných látok v trestnom konaní na základe kvantity (hmotnosť alebo počet kusov).
AUTOR: RE/set