blog

Aktuality a články z oblasti drogovej politiky

Od roku 2009 pomáhame z ťažkých životných situácií, ktoré sú zapríčinené drogami, užívaním drog alebo právnymi, sociálnymi či situáciami, ktoré užívanie drog prináša. Naše združenie prešlo mnohými turbulentnými zmenami a rozšíreniami, pričom najväčšie z nich sa udiali pomerne nedávno. Vďaka zmenám, rozšíreniam a posilneniu nášho teamu dokážeme pomáhať spoločnosti efektívnejšie a kvalitnejšie. Medzi zmeny radíme aj prepracovanie a rozšírenie nášho webu a našich služieb.

Prosíme Vás o trpezlivosť - rastamama.sk je stále v rekonštrukcii a momentálne beží v skúšobnej verzii. Za akékoľvek podnety, návrhy, spätné väzby a iné konštruktívne pripomienky Vám budeme vďační.

Naša činnosť a aktivity

  • Monitoring aktuálnej drogovej problematiky na zahraničnej i domácej scéne
  • Prevencia a osveta (ZŠ a SŠ – žiaci, učitelia; verejnosť)
  • Právne poradenstvo
  • Psychologické a sociálne poradenstvo
  • Individuálne i skupinové intervencie na zvládanie závislosti a užívania drog
  • Tréning a Coaching sociálnych zručností a efektívnych adaptívnych copingových stratégií
  • Participácia v zahraničných projektoch a výskumoch
  • Internetová anonymná E-poradňa
  • Peerwork (západné Slovensko)
  • Realizácia kvalitatívneho výskumu a etnografie drogovej subkultúry
AUTOR: RE/set, Marek Lukačovič