Drogové zákony v Českej republike

Otázka: Dobrý deň, chcem sa spýtať na zákony ohľadom marihuany a ostatných drog v Česku. Koľko rastlín je povolené si pestovať, a koľko gramov je povolené mať pri sebe? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Od 1. januára 2009 je držba nelegálnej drogy podľa Trestného zákona Českej republiky trestným činom len v tom prípade, ak ide o držbu drogy v množstve väčšom ako malom. V zmysle príslušného nariadenia vlády sa za množstvo väčšie ako malé považuje u jednotlivých drog nasledovné: marihuana – viac ako 15 gramov sušiny, extáza – viac ako 4 tabletky, resp. viac ako 0,4 gramov práškovitej alebo kryštalickej substancie, hašiš – viac ako 5 gramov, kokaín – viac ako 1 gram, heroín – viac ako 1,5 gramu, pervitín – viac ako 2 gramy.

Čo sa týka pestovania, Trestný zákon ČR postihuje pestovanie rastlín obsahujúcich drogu v počte viac ako 5 ks; to platí pre všetky konopné rastliny, ako aj rastliny obsahujúce meskalín, DMT a koku. U húb obsahujúcich psilocybín a psilocín (holohlavce / lysohlávky) sa pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu vyžaduje množstvo väčšie ako 40 plodníc týchto húb.

Upozorňujeme však na to, že držba nelegálnych drog vrátane ich pestovania v množstve menšom, ako je uvedené vyššie, ostáva v Českej republike aj naďalej priestupkom, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 15.000 ČK, napomenutie, alebo prepadnutie veci. Na tvoju otázku je teda nutné odpovedať tak, že v Českej republike nie povolené mať pri sebe žiadnu drogu bez ohľadu na jej množstvo, zákon však striktne rozlišuje, do akého množstva ide len o priestupok, a kedy sa už jedná o trestný čin.

Email   Print   Share

11. 03. 2012