e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA: Dobrý deň, s manželkou sme rozvedení a nežijeme spolu, máme spolu jedno dieťa, ktoré chodím pravidelne navštevovať. Naposledy bol syn chorý, tak exmanželka súhlasila s tým, že ho môžem pozrieť a hrať sa s ním u nej doma. Pri svojom pobyte v jej byte som si všimol, že má na polici fľaštičku s názvom Amesterdam Popper. Tvrdila mi, že to používa ako čistiaci prostriedok na kožu. Na internete som si prečítal spôsob jeho použitia a využitia a rozhodne to nebolo na účel, aký uvádza exmanželka, a preto by som sa chcel spýtať, či sa jedná o drogu a mal by som mať obavy o zdravie a prostredie, v ktorom sa matka stará o naše spoločné dieťa, alebo sa jedná o neškodnú látku? A či môžem z toho vyvodiť nejakú trestnoprávnu zodpovednosť? Ďakujem za info.
ODPOVEĎ: Popper je slangový výraz pre chemické látky alkyl nitrity (vrátane isobutyl nitritu, butyl nitritu, isopropyl nitritu a amylnitritu), ktoré sa najčastejšie využívajú ako afrodiziakum. Popper u nás nie je nelegálnou látkou, takže za nakladanie s ním nemožno vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť. Ak sa popper nepoužije výslovne nevhodným spôsobom (napr. jeho vypitím) či jeho nadmerným dlhodobým užívaním, je možné ho považovať za relatívne bezpečný, hoci za výslovne neškodný sa považovať určite nedá (leptá sliznicu nosa, častá konzumácia môže spôsobiť bolesti hlavy alebo poruchy srdečného rytmu a pod.). Popper sa spravidla užíva inhaláciou cez nos a na dobu 3 – 5 min. spôsobuje mierne závrate, pocity tepla, búšenie srdca, uvoľnenie zábran, zníženie bolesti, či zvýšenie sexuálnej túžby, čo je najčastejší dôvod, prečo sa využíva ako afrodiziakum pri milostnom akte. Vaša exmanželka Vám pravdepodobne zatajila skutočný účel jeho využitia, lebo nechcela tieto dôvody hlbšie rozvádzať. Zároveň je pravdou, že popper v kombináciou s niektorými nelegálnymi drogami na krátky čas prehĺbi intenzitu prežitku spôsobeného drogou, ale to sa Vašej exmanželky vôbec nemusí týkať, skôr by si mala dať pozor, aby u nej alebo jej sexuálneho partnera nedošlo k nebezpečnej kombinácii popperu s látkami ovplyvňujúci krvný beh (napr. Viagra alebo niektoré nelegálne stimulanty), čo môže výrazne znížiť krvný tlak (hrozí mŕtvica alebo ochrnutie). Pokiaľ Vaša exmanželka bude schopná zabezpečiť, aby sa popper nedostal do rúk Vášho dieťaťa, ktoré by sa z neho mohlo napiť, príp. sa ním omámiť, nemusíte mať zbytočné obavy. V každom prípade nič nestratíte, keď sa o tejto skutočnosti s exmanželkou porozprávate a požiadate ju, aby fľaštičku poppera uchovávala mimo dosahu Vášho spoločného syna.
AUTOR: RE/set