e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA:

Chcem si dať LSD, len si neviem vysvetliť, ako si mám spraviť ten set&setting. Ďakujem za odpovede.

ODPOVEĎ:

Pojem set zahrňuje všetky osobnostné premenné. Patrí sem temperament, celková integrita osobnosti a stabilita/labilita osobnosti a emocionálnych prejavov, momentálna nálada, s ktorou jedinec vstupuje do intoxikácie (intoxikácia danú náladu vynásobuje!), očakávania od intoxikácie, aké účinky sa dostavia, a ako na to bude jedinec reagovať (pochybnosti a strach zafarbujú prežitok). Taktiež sem patrí fyziologická konštelácia a metabolizmus užívateľa, trvalé psychické vlastnosti, motivácie pre intoxikáciu, hodnotový rebríček…

Na druhej strane setting zachytáva externé premenné, ktoré intoxikáciu a prežitok zafarbujú. Patrí sem konkrétne prostredie, v ktorom sa jedinec nachádza, a ktoré bude teda doslova “chrliť” zintenzívnene vnímané, inak filtrované podnety z prostredia a sociálne okolie. Napríklad: príjemné estetické priateľské prostredie s priateľmi verzus temný les s praskajúcimi vetvičkami a neznámymi manipulatívnymi ľuďmi. Patrí sem aj kultúra a jej tlaky (verejná mienka, rituály, …), podnebie, konkrétna látka (chemické zloženie) a spôsob užitia danej látky (množstvo, forma). Sociálne podmienky zahrňujú taktiež všetky vzťahy a interakcie medzi účastníkmi intoxikácie – preto je dôležité „tripovať“ s niekým komu užívateľ plne dôveruje, a kto sa v týchto veciach dobre vyzná (sitter).

Dôležitá okolnosť, ktorá ovplyvňuje prežitok intoxikácie je nasmerovanie pozornosti – odporúča sa nezameriavať na fyzické nepríjemné zmeny, skôr na zmeny psychické a ideálne na spirituálne. ČO TO TEDA ZNAMENÁ? Že než samotná psychoaktívna látka je dôležitejšie, KDE je látka užitá, S KÝM je látka užitá, v AKEJ nálade sa človek nachádza – celkovo aká je jeho osobnosť (je to agresor? Je to kluďas?), ČO si od toho človek sľubuje, ČO má naštudované… V prvom rade si musíš uvedomiť, že LSD patrí medzi NAJsilnejšie substancie, ktoré človek pozná a po užití LSD sa zmeníš. Ten prežitok (ak sa bavíme o dávke 150+ mikrogramov) má trvalý dopad na osobnosť a nazeranie na svet. Budeš niekým iným. Sčasti ti to zmení tvoj hodnotový rebríček a budeš sa inak pozerať na seba, na svojich priateľov, na rodinu, na peniaze, na prírodu, na ľudí, na svet, na všetko. Nemusí to byť dramaticky iná zmena, ale predsa len tam zmena bude. Pretože budeš mať kontrast toho, ako bežne funguje tvoje racionálne vedomie, a ako môže fungovať, keď LSD „rozviaže“ percepčné filtre (vnímanie) a vnútorné obrany psychiky... to so sebou samozrejme nesie riziká v podobe možného vyvolanie psychických porúch !

V prípade, že si užil LSD, či iné psychedeliká a prežitok v tebe "otvoril" mnohé veci z minulosti a celkovo nemáš trip integrovaný, neváhaj nás kontaktovať prostredníctvom služby v E-shope, alebo prostredníctvom emailu adiktologia@gmail.com , kde je možné dohodnúť si konzultáciu s našim psychológom, ktorý sa špecializuje na zmenené stavy vedomia vyvolané psychoaktívnymi látkami. 

AUTOR: RE/set, Marek Lukačovič