e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA:

Myslím, že môj syn fetuje… Má 29 rokov a je gemblér. Už 8 rokov nikde nepracuje a ani na úrad práce sa nejde prihlásiť. Prišiel nedoplatok 750 eur – ja za neho všetko platím… všetky dlhy na automaty, pôžičky, oblečenie… Vôbec neje, v noci nespí, stále sa niekde túla a pije a potom celé dni vyspáva. Ťahá odo mňa peniaze a klame, že ide do práce – len aby som mu aspoň niečo dala… musím spávať s peňaženkou pod vankúšom, pretože kradne a všetko popredáva – hodinky, mobil…Vybavila som mu dva krát liečenie na automaty, ale odmietol nastúpiť. Ja už som zúfalá. Manžel pije a zabil by ma, kebyže sa to o ňom dozvie, že… ako som ho vychovala?! Všetko musím pred ním tajiť a pritom jeho dvojča žije usporiadaným životom. On vie, že by nemal fetovať...Poraďte … čo sa deje v synovej hlave a na koho sa mám obrátiť?

ODPOVEĎ:

Dobrý deň, z toho čo ste opísala… ide o veľmi náročný a komplexný problém, ktorý sa ale dá vyriešiť! Je obdivuhodné ako ste silná a nezlomná. Mohli by ste byť príkladom pre ostatné ženy. Preto Vás prosím, aby ste to nevzdalinič ešte nie je stratené. Ak si syn uvedomuje, že "on vie, že by nemal fetovať“ – tak ide o pozitívnu správu, pretože uvedomenie si problému, priznanie problému a jeho jasné formulovanie je prvý a veľmi dôležitý krok, bez ktorého sa nikam nedá pohnúť – dokonca toto by bolo cieľom začiatku terapie. Problém je, že čo užíva, teda nevieme presne o aké látky ide, v akom množstve a v akej frekvencii sú užívané – preto sa ťažko usudzuje čo sa mu deje v mozgu a v psychike, keďže každá látka pôsobí inak a má iné dopady. Ak okrem "fetovania" hráva automaty a zároveň pije alkohol – tak ide o jasné patologické zacyklené vzorce správania, v ktorých sa syn „zamotal“ a aj keď by z nich CHCEL ísť von, nedá sa. Jednak si telo pýta, mozog si pýta… vôľa je priškrtená a aj keď by syn CHCEL zmenu, tak mu vlastné telo a vlastné „vychodené chodníčky“ neumožňujú zmeniť smer - Závislosť.

Prirodzeným dopadom je, že sa mozog sám od seba detoxikuje – z čoho pramení únava a ospanlivosť cez deň. Ak je navyše po nociach vonku, tak si mení prirodzený biorytmus a nadstavenie svojho tela, ktoré sa musí prispôsobovať takýmto podmienkam. Človek je totiž od prírody funkčný cez deň a odpočíva v noci – máme tak nadstavené aj hormóny a aktivitu mozgu - napríklad vyplavovanie melatonínu potrebného pre spánok, ktorý sa začne vyplavovať pri nedostatku svetla. Vo výsledku v spojení s rozhádzanými neurotransmitermi v mozgu (vplyvom drog) potom nemá chuť do jedla a je nepríjemný, drzý, hrubý a svoje problémy sa snaží maskovať klamaním. Keďže si uvedomuje, že ako Matka budete vždy na jeho strane a že ste vždy „bezpečný prístav“, tak vo svojej „zatemnenej mysli“ vplyvom zacyklených patologických aktivít zneužíva Vašu lásku a nehu a ťahá od Vás peniaze… je mi to ľúto, ale ak mu budete peniaze dávať, tak ich bude aj naďalej pýtať a požadovať, pretože chápe že ste Zdroj. Ak nedáte – tak si ich proste zoberie – pretože telo si bude pýtať rôzne veci a peniaze sú zdrojom ako rôzne veci (alkohol, drogy, automaty, potešenia, zábava vonku) získať.

 Ak zároveň nikde oficiálne nepracuje, i keď možno pracuje niekde na čierno, tak tu máme ďalší problém v podobe slabých pracovných návykov. Akoby nebol zvyknutý dať zo seba niečo: výkon, za ktorý dostane odmenu – peniaze od zamestnávateľa. Tieto pracovné návyky sú veľmi dôležité nielen pre začlenenie do spoločnosti a osamostatnenie sa, ale aj pre osobnú sebapsychohygienu. Aktívna účasť na budovaní niečoho (práca) nám umožní nemyslieť na nepríjemné veci a naopak nás teší výsledok, ktorý po sebe zanecháme + nám zaplatia.

On si určite veľmi dobre uvedomuje, že jeho situácia nie je najideálnejšia a sám pred sebou si nechce priznať sklamanie, ktoré spôsobuje svojmu okoliu. Ak by nastúpil na liečbu, tak by automaticky nepriamo pred celým svojim okolím priznal veľkú krízu a zlyhanie. To boli pravdepodobne dôvody, prečo odmietol. Možno veril, že si dokáže pomôcť sám bez nákladnej liečby. Odporučil by som Vám kontaktovať jeho dvojča a všetko so svojim druhým synom, ktorý žije „usporiadaným životom“ predebatujte. Bez hanby, do detailov, úprimne. Jeho brat môže byť pre neho vzorom, ktorý mu môže pomôcť na nohy. Avšak treba dať pozor na závisť. Úspechy brata a nepríjemná situácia problematického syna môžu u problematického syna vyvolať afektívne nepríjemné reakcie, pretože si bude v jeho blízkosti uvedomovať svoju spoločensky neprijateľnejšiu hodnotu. Ak brat zaujme podporné, chápajúce stanovisko a bude sa odvolávať na detstvo („pamätáš brácho, keď sme sa hrali na…. poď so mnou teraz….“), tak by ho mohol „nalomiť“ na liečbu. Pretože tento problém sa zrejme bez liečby vyriešiť nedá.

 Hlavný cieľ teda je, aby syn šiel DOBROVOĽNE na liečbu, pretože donútená liečba je neefektívna. A potom, aby zmenil okruh priateľov, ktorý by ho mohli znovu vtiahnúť do patologických vzorcov správania. Odporučil by som Vám Centrum pre liečbu drogových závislosti (gambling je veľmi podobný a riešia ho tam tiež), prípadne iné centrá bližšie k Vášmu bydlisku – možné nájsť na internete. Dôležité je, aby syn CHCEL nastúpiť – tomu môže pomôcť jeho brat spolu s Vami. Deťom trhá srdce, ak je matka nešťastná, ak vo Vás uvidí skutočné trápenie a skutočný úprimný záujem o pomoc – bude mať (od detstva) nevedomé nutkanie Vaše trápenie odstrániť, ale neponúkajte pomoc vo finančnej podobe, pretože peniaze sú len zdroj na ukojenie slasti, ktorú vyhľadáva v šedom živote.

AUTOR: RE/set, Marek Lukačovič