e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA: Čo mi hrozí za pestovanie pár rastlín technického konope na čaj bez povolenia? Dôvod je vysoká cena konopných čajov a získať povolenie je v podstate nemožné. Čo mi hrozí, ak by som pestoval technické konope napr. do 100 m2 (tiež bez povolenia, pre osobnú potrebu, semená pre hydinu, stonky na kúrenie / pelety)? Je možné založiť živnosť na spracovanie technickej konopy k príprave čajových zmesí?
ODPOVEĎ: V súvislosti s pestovaním konopy môžu do úvahy prichádzať tri rôzne situácie podľa toho, aký druh konopy sa pestuje, resp. v akom štádiu vývoja sa tieto rastliny nachádzajú, pričom výmera pozemku, na ktorom sa pestuje, v podstate nehrá žiadnu rolu. V prípade pestovania konopy s vysokým obsahom účinnej látky THC môže byť tento skutok kvalifikovaný ako trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 Trestného zákona, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Ak sa rastliny konopy nachádzajú v ranom štádiu vývoja, keď ešte neobsahujú účinnú látku THC, ale sú vysadené vo veľkom množstve, nedá sa vylúčiť, že by tento skutok bol vyšetrovateľom posúdený ako pokus vyššie uvedeného trestného činu s rovnakou sankciou. Pre bližšie info – Čo mi hrozí za pestovanie marihuany? Pestovanie konopy na priemyselné účely (zákon pojem „technické konope“ nepozná, ale malo by sa jednať o nešpecifikovaný druh bez vysokého obsahu účinnej látky THC) a jej následné spracovanie bez povolenia Ministerstva zdravotníctva SR je zakázané. Za porušenie tohto zákazu hrozí pestovateľovi alebo spracovateľovi uloženie finančnej pokuty až do výšky 33 193 Eur, pričom sa vôbec nerozlišuje účel pestovania, či spracovania. Pokiaľ chce niekto pestovať konopu bez povolenia ministerstva, je potrebné splniť niekoľko základných podmienok. Pestovateľ najmä musí pred výsevom podať žiadosť o priamu platbu a zasiať len odrody konopy siatej uvedené v osobitnom predpise EÚ (ich prehľad k marcu 2011 nájdeš v tomto pdf dokumente), ktoré sa musia pestovať na ploche minimálne 1 ha. Zákon však v súčasnosti vôbec neuvádza, aké sankcie (a či vôbec) možno uložiť pri nesplnení všetkých podmienok pestovania týchto vybraných odrôd. Pre bližšie info – Podmienky pestovania konopy Čo sa týka spracovania povolených odrôd konopy na čajové zmesi, podľa vyjadrení živnostenského úradu nie je spracovanie konopy v oblasti živností špecificky upravené, takže v tomto smere je možné relatívne jednoducho získať tzv. voľnú živnosť týkajúcu sa spracovania a úpravy kávy a čaju, resp. výroby čajových nápojov.
AUTOR: RE/set