www.konopar.cz, mám originál certifikát a podľa mojich znalostí zákona sa pod 100 m2 smie bez ohlasovacej povinnosti pestovať táto odroda, konkrétne Bialobrzeskie (Poľsko) a Finola (Fínsko). Tiež je tento druh cannabis výhodný s vysokým obsahom CBD – www.projectcbd.com, ktorý ničí baktérie odolné antibiotikám. Ďakujem za odpoveď :) Pestovanie konopy siatej - ilustračné foto (zdroj: scodpub.wordpress.com) " />

e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA: Zdravím, chcel by som sa spýtať na znenie zákona a „pravidlá“ pestovania cannabis sativa s thc menej ako 0,3 % pre poľnohospodárske účely. Mám certifikované osivo z ČR od www.konopar.cz, mám originál certifikát a podľa mojich znalostí zákona sa pod 100 m2 smie bez ohlasovacej povinnosti pestovať táto odroda, konkrétne Bialobrzeskie (Poľsko) a Finola (Fínsko). Tiež je tento druh cannabis výhodný s vysokým obsahom CBD – www.projectcbd.com, ktorý ničí baktérie odolné antibiotikám. Ďakujem za odpoveď :) Pestovanie konopy siatej - ilustračné foto (zdroj: scodpub.wordpress.com)
ODPOVEĎ: Základné podmienky pestovania vybraných odrôd konopy siatej sú uvedené v zákone č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (predovšetkým v ustanoveniach § 15 ods. 3 a 6 v súvislosti s § 36b a § 36c), v nariadení vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb (najmä § 2, § 8 a § 10), ako aj v príslušných nariadeniach EU, na ktoré tieto predpisy odkazujú. Uvedené odrody sa v zmysle danej právnej úpravy nepovažujú za omamné či psychotropné látky, na ich pestovanie sa nepožaduje špeciálne povolenie, ani nie sú predmetom záujmu polície v boji proti drogám. Stále však musia byť splnené podmienky ich pestovania, napr. povinnosť podať príslušnú žiadosť, podrobiť sa kontrolám platobnej agentúry a kontrolného ústavu, pestovať konopu minimálne na ploche 1 ha (teda nie ako píšeš ty, že pod 100 m2) a pod. Porušenie týchto podmienok nemá za následok vznik trestnoprávnej zodpovednosti, ale môže byť predmetom správneho konania, prípadne zníženia alebo neudelenia priamych platieb.
AUTOR: RE/set