marihuanovy_joint  " />

e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA: Môj brat je závislý na marihuane a myslím si, že aj na pervitíne. Ako mu mám pomôcť? Je aj nejaké liečenie? Dostal sa do zlej partie, a keď s tým neprestane, tak si myslím, že bude aj horšie. Záleží mi na tom. Ďakujem. S pozdravom... marihuanovy_joint 
ODPOVEĎ: Pomôcť závislému užívateľovi drog býva spravidla veľmi ťažká úloha, pretože úspech závisí predovšetkým od jeho vlastného uvedomenia si tohto problému a následného odhodlania s tým niečo urobiť. Bez toho, aby si závislý užívateľ priznal, že má takýto problém, sa pre neho zrejme nedá urobiť nič. Do tohto štádia totiž musí dospieť on sám a akékoľvek racionálne argumenty tu väčšinou zavážia len málo. Napriek tomu sa môžeš aspoň pokúsiť poukázať na negatívne dôsledky užívania drog, čo sa týka jeho zdravia, vzťahov v rodine, ďalšieho uplatnenia v spoločnosti a pod. Možno sa v ňom niečo otvorí a svoju situáciu dokáže prehodnotiť. Akonáhle prejaví záujem čeliť vlastnej závislosti, je potrebné navštíviť odborníka z oblasti psychológie alebo psychiatrie (zoznam psychiatrických ambulancií), ktorý by ho mal ďalej usmerniť, alebo kontaktovať priamo špecializovaných lekárov, ktorí pôsobia v centrách pre liečbu drogových závislostí (viac informácií o možnostiach pomoci nájdeš v sekcii Na koho sa obrátiť). Súvisiace odpovede týkajúce sa drogovej závislosti nájdeš na linkách: Ako pomôcť užívateľovi drog? / Priznať si vlastnú závislosť / Čo s drogovou závislosťou?
AUTOR: RE/set