blog

Aktuality a články z oblasti drogovej politiky

Už dávno vieme, že si policajti môžu vyhliadnuť osobu, ktorá vyzerá podľa nich podozrivo alebo sa vymyká bežným štandardom okolitej spoločnosti. Musí toto stretnutie dopadnúť vždy odvedením na CPZ alebo sa dá takýmto situáciám predísť?

Policajt: “Ukážte mi váš občiansky preukaz. Máte pri sebe drogy? ”

Ja: “Nie, nemám pri sebe drogy! ”

Policajt: “Neveríme vám, ukážte mi vaše vrecká alebo sa mám pozrieť sám? “

policajná prehliadka

Už sa ti to niekedy stalo? Zadržali ťa policajti, dávali ti nezmyselné otázky, dokonca ťa sami prehľadávali? Vieš aké sú tvoje práva?

Po vyzvaní policajtom na preukázanie totožnosti občianskym preukazom je najlepšie ostať pokojný a kľudne ho ukázať. Nasleduje otázka, či ma konkrétna osoba pri sebe drogy. Ak odpovieš nie a policajt na teba tlačí máš právo sa ho opýtať, aký trestný čin si spáchal. Ak má policajt podozrenie z trestného činu, musí ho aj patrične zdôvodniť a preukázať. Stále sa dopytuje, vyzýva ťa na vydanie vecí a dokonca ťa začína prehľadávať? Ak povieš, že nemáš u seba drogy a nevyložíš ani vrecká, policajt ťa nemôže prehľadať bez toho, aby neporušil zákon. K osobnej prehliadke môže dôjsť iba vtedy, ak má pri sebe písomný preukaz sudcu alebo prokurátora.

Pripadá ti jednanie policajtov hrubé a nemiestne? Všetko si nahraj na video alebo diktafón lebo máš na to právo! Nezabúdaj, ak ťa aj napriek všetkému osobne prehľadajú, bez udania právneho, resp. písomného dôvodu, ty sám nič nevydáš, ide o nezákonne získaný dôkaz, za ktorý budú mať veľký problém aj samotní policajti. Každý výjazd sa musí zapisovať do zápisnice a ak zápis nezodpovedá skutočnosti, čo sa naozaj stalo, tak to určite nepodpisuj! Vždy dbaj na to, aby si pri sebe mal preukaz totožnosti, na druhej strane ťa policajti môžu predviesť na obvodné oddelenie PZ na osobnú prehliadku kvôli zbraniam.

A vieš o tom, že prehľadať ťa môže len osoba rovnakého pohlavia? Taktiež je tu možnosť, že v prípade nespolupráce, ak sa jedná o policajtov pri osobách ženského pohlavia, môžu ťa zobrať na PZ.

Ponúkame Osobné poradenstvo v právnych a psychologicko sociálnych aspektoch drogovej problematiky. Prípadne sleduj náš web a facebook pre možnosť Prednášok spojených s diskusiou na právne a psychologické aspekty drogovej problematiky!

27. 02. 2017 | RE/set, Nina Matejčeková

AUTOR: RE/set