blog

Aktuality a články z oblasti drogovej politiky

Dňa 12. októbra 2018 sa v podaní JUDr. Rastislava Ďurove uskutočnila ďalšia prednáška pre odbornú verejnosť, tentokrát pre probačných a mediačných úradníkov zo žilinského a banskobystrického kraja. Hlavným cieľom a témou prednášky bolo využívanie čo najmiernejších a zároveň spravodlivých trestných sankcií za drogové prečiny (držba pre vlastnú potrebu). Odporúčania nášho občianskeho združenia RASTAMAMA pre súdy spočívali v upúšťaní ukladania (na daný kontext zbytočne prísnych) podmienečných trestov odňatia slobody v prospech alteratívnych spôsobov ukončenia trestného konania (podmienečné zastavenie trestného konania, upustenie od potrestania) či alternatívnych trestov.

Zamestnancom súdov sme opätovne zdôrazňovali ochotu nášho občianskeho združenia prevziať záruku za obvinených výmenou za miernejšie tresty. Zo strany probačných a mediačných úradníkov bolo vidieť ochotu postupovať týmto spôsobom a čo najmenej traumatizovať predovšetkým mladých ľudí pre drogové prečiny najmä v súvislosti s držbou konopy (marihuany).

V druhej interaktívnej časti prednášky sme pozornosť zamerali na čo najvhodnejší prístup probačných a mediačných úradníkov k osobám stíhaných pre drogový prečin, najmä vo vzťahu ku korektnej komunikácii, prístupu bez predsudkov a odporúčaní vhodnej odbornej pomoci. Zaujímavým spestrením teoretickej právnej časti bola živá ukážka metódy systemických (rodinných) konštelácií pri práci s drogovým prvkom v rodine, škole, či širšej komunite.

Veríme, že tieto osvetové aktivity aj pre odbornú verejnosť majú zmysel, a že sa to postupne prejaví aj aplikáciou harm-reduction princípov (spôsobiť čo najmenšiu škodu odsúdenému) v trestnom konaní. RASTAMAMA je vždy na vašej strane!

AUTOR: JUDr. Rastislav Ďurove | 03.11.2018