blog

Aktuality a články z oblasti drogovej politiky

Do akej miery sme schopní správne komunikovať s ostatnými ľuďmi, pochopiť ich emócie, zámery a myšlienky? Nastavenie sociálnej spoločnosti je podstatou ľudskej existencie. Schopnosť integrovať sa a pochopiť tieto sociálne nastavenia zdravým spôsobom nazývané “sociálne poznávanie”. Sociálne poznávanie nám umožňuje udržať interakciu, rozvíjať vzťahy s ostatnými, vzájomne si porozumieť a dokázať spoločne vychádzať.

Avšak je mnoho psychických porúch, ktoré ovplyvňujú sociálne poznávanie. Existuje málo psychiatrických liečebných postupov, aby ovplyvnili dysfunkčnosť týchto chorôb. Napríklad schizofrénia, hraničná porucha osobnosti, depresia, chronická úzkosť.

psilocybin

Tím švajčiarskych neurobiológov vykonal štúdiu o tom, ako psilocybín stimuluje receptory serotonínu, ako vplýva na emocionálnu rovinu jednotlivca a jeho negatívnu sociálnu interakciu. Výskumníci sa rozhodli použiť psilocybín (patriaci k psychedelikám,) halucinogénna zložka nájdená v lysohlávkach, pretože sa viaže na serotonínové receptory. Serotonínové receptory sa primárne nachádzajú v centrálnej nervovej sústave a v tráviacej sústave. Výskumníci taktiež zistili, že serotonínové receptory hrajú kľúčovú úlohu v regulácií nálady, emóciách a taktiež sú vplývajú na sociálne poznávanie. 

Švajčiarsky výskumný tím študoval vplyv psilocybínu na sociálne vylúčenie, resp. odmietnutie na 21 zdravotných dobrovoľníkov. Týto dobrovoľníci boli rozdelení do dvoch skupín, pričom jedna dostala placebo a druhá psilocybín. Skúmaní hrali spoločenskú hru, ktorá bola naprogramovaná tak, aby pri prehre dostávala samotného jednotlivca do pocitu úzkosti a opovrhnutia. Nie len, že sa prišlo na to, že skupinka bez placeba jednoduchšie znáša prehru, ale zistila sa aj pozitívna korelácia v oblasti mozgu so spracovaním sociálneho vylúčenia, tzv. “midcingulate cortex”. To znamená, že jednotlivci cítili zvýšení pocit prepojenia s ostatnými hráčmi, teda k nadvädzovaní medziľudských vzťahov. Tento pocit môže taktiež viesť k zvýšeniu spojenia medzi sebou samým a inými ľudskými bytosťami, teda k zvýšeniu empatie. Negatívne skúsenosti zo života môžu začať byť zrazu znesiteľnejšie. Táto štúdia môže doplniť mozaiku psychedelickej vedeckej renesancie a môže napomôcť v budúcnosti k novým prístupom, ktoré by mohli pomôcť ľuďom, ktorí trpia rôznymi psychickými poruchami a zároveň ovplyvniť ich sociálne zbližovanie. Psychedelický zážitok totiž dokáže jedinca preniesť cez silné, negatívne, emocionálne skúsenosti vo svojom živote.Ako rozpisujeme na príklade Ayahuascy

Bez ohľadu na to, že psilocybín sa osvedčil ako látka, ktorá je prínosom k socializovaniu sa, stále je vo viacerých krajinách považovaná za nelegálnu.

27. 02. 2017 | RE/set, Nina Matejčeková

AUTOR: RE/set