blog

Aktuality a články z oblasti drogovej politiky

Research chemicals, designer drugs alebo legal highs sú relatívne novým avšak rapídne rastúcim fenoménom v oblasti psychoaktívnych látok. Tieto psychoaktívne molekuly súhrne tiež nazývané „nové psychoaktívne látky“ napodobňujú alebo umocňujú efekty „štandardných“ psychoaktív ako marihuana, kokaín, heroín, extáza LSD a iných.

Nové psychoaktívne látky majú množstvo nepreskúmaných vlastností a tým, že sa ročne objaví 50 a viac nových psychoaktív, je ich výskum bežnými metódami ťažký. K zložitosti prispieva samozrejme tiež šedá právna zóna, v ktorej sa užívatelia týchto látok pohybujú a z toho vyplývajúca nedôvera k účasti na biomedicínskych štúdiách skúmajúcich tieto látky. Výskum nových psychoaktív je však veľmi potrebný, keďže môžu mať pozitívne (ako napríklad liečenie depresie a rôznych psychických porúch), ale aj negatívne účinky spôsobené najmä nečistými surovinami a neštandardizovanou výrobou týchto látok v provizórnych laboratóriách (ročne je zaznamenaných niekoľko tisíc prípadov ťažkého poškodenia zdravia a tiež smrteľné prípady).

Náš startup vyvíja systém, ktorý výskum efektov nových psychoaktívnych látok (či už pozitívnych alebo negatívnych) výrazne zjednodušuje a umožňuje robiť ho diskrétnym spôsobom. Tento systém je založený na takzvanom mikrovzorkovaní krvi a online platforme, ktorá umožňuje zber anonymizovaných údajov potrebných pre biomedicínske štúdie. Vďaka nášmu systému prebieha celá štúdia v pohodlí domova účastníčok a účastníkov, čo je nielen pohodlné, ale tiež bezpečné a anonymné. Taktiež je týmto spôsobom možné osloviť väčšie skupiny ľudí, čo je dôležité pre štatistickú silu štúdií.

Čo sa tzv. mikrovzorkovania krvi týka, pri tejto metóde sa účastníčka/účastník štúdie pichne do prsta prostredníctvom špeciálnej mikroihly a prevedie 1 - 5 kvapiek krvi na nosič vzorky, ktorým je obyčajný filtračný papier alebo tyčinka podobná tyčinke na čistenie uší. Tento spôsob odberu je veľmi bezpečný, takmer bezbolestný, nevyžaduje si lekársky personál a zvládne ho teda takmer každý. Vzorka je na nosiči chemicky a fyzikálne stabilná pri izbovej teplote 2-4 týždne, a môže byť jednoducho poslaná poštou výskumnej inštitúcii.

Toto video ukazuje priebeh odberu mikrovzorky krvi: https://www.youtube.com/watch?v=jTQy-Prxg0U

Pre našu štúdiu momentálne hľadáme 50 účastníčok/účastníkov, ktorí experimentujú s novými psychoaktívnymi látkami. Cieľom štúdie je overiť, či je možné použiť mikrovzorky krvi na diaľkový výskum nových psychoaktív. Naša štúdia je je akademicky zastrešená Lekárskou Univerzitou v Innsbrucku a má povolenie od Etickej komisie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Zúčastnenie sa na štúdii si nevyžiada viac ako hodinu času a po úspešnej účasti tiež ponúkame symbolickú finančnú odmenu 5€.

Ak by ste mali záujem zúčastniť sa na štúdii alebo sa chcete o nej dozvedieť viac, tu je link:

https://interestingsamples.com/sk/studia-party-drogy

AUTOR: Maroš Mastrák