o drogách

Dôležité informácie o najbežnejších nelegálnych látkach, najmä pokiaľ ide o ich vzhľad, zloženie, účinky a zdravotné riziká

Extáza

Extáza [ekina, éčko, XTC, koleso, bobuľa] je nelegálna psychotropná látka syntetického pôvodu, ktorá patrí do skupiny amfetamínov. Účinnou látkou extázy je 3,4-metylendioxy-N-metylamfetamín, skrátene MDMA. V čistej forme je to biela, kryštalická a výrazne horká substancia. Väčšinou býva dostupná vo forme tabletiek rôznych farieb s vyrazenými znakmi alebo nápismi, ale môže sa tiež vyskytnúť vo forme kapsúl alebo bieleho kryštalického prášku. Zloženie tabletiek extázy nebýva štandardné. Okrem žiaducej účinnej látky môžu tabletky obsahovať aj neznáme prímesi v rôznom pomere, alebo sa v nich namiesto MDMA môžu nachádzať rôzne iné amfetamíny, efedrín, kofeín, ketamín, či ďalšie potenciálne nebezpečné látky.

Najčastejší spôsob užívania extázy je cez ústa, teda prehltnutím tabletky. Ak je extáza v práškovej forme, prípadne ak sa tabletky rozdrvia na jemný prášok, môže sa šnupať nosom.

Bezprostredné účinky extázy nastupujú spravidla po 30 až 60 minútach a trvajú 3 až 6 hodín. Na fyzickej úrovni dochádza k zvýšeniu telesnej teploty a srdcovej činnosti, rozšíreniu zreníc, jemnému mravenčeniu v tele, neuvedomelému škrípaniu zubov, pocitu sucha v ústach, výraznejšiemu poteniu a nechuti k jedlu. Menej často sa môže objaviť bolesť hlavy, svalové kŕče, nevoľnosť, hnačka alebo zvracanie. Halucinácie sa dostavujú len výnimočne. Na psychickej úrovni môže medzi prvé príznaky patriť nekľud alebo mierna zmätenosť, tieto účinky však neskôr ustúpia a nálada sa prejasní. Užívateľ sa stáva zhovorčivejším, má pocit harmónie, pohody, lásky, spolupatričnosti a potrebu dotýkať sa druhého. Okolitý svet sa mu javí plnší, farebnejší a priam neskutočný, intenzívnejšie prežíva hudbu, dochádza u neho k zvýšenému intelektuálnemu výkonu a svoj život môže zrazu chápať v nových súvislostiach. Extáza je tiež veľmi silným afrodiziakom, ale u mužov môže zároveň spôsobovať poruchy erekcie.

Bezprostredné riziká užitia extázy spočívajú v absencii varovných signálov (pocity smädu a únavy) a následnom vyčerpaní a prehriatí organizmu, predovšetkým pri nadmernej telesnej aktivite na tanečných akciách, ktoré sa často uskutočňujú v uzavretých a nedostatočne vetraných priestoroch. Tieto riziká ďalej stúpajú pri nedostatočnom príjme tekutín (najmä s obsahom minerálov) alebo naopak pri užití veľkého množstva tekutín naraz. Následkom prehriatia tela môže dôjsť k narušeniu vnútorného prostredia organizmu, rozvráteniu metabolizmu a prípadne k poškodeniu niektorých vnútorných orgánov. Zvýšené nebezpečenstvo predstavuje aj opakované užitie ďalšej dávky v krátkom čase alebo kombinácia extázy s inými látkami zo skupiny inhibítorov monoaminooxidáz (IMAO), ktorými sú niektoré antidepresíva, menej známe drogy (napr. PMA, 4-MTA a pod.), ale tiež aj niektoré ovocné šťavy (napr. ríbezľový džús). Ak sa extáza užije v nevhodných podmienkach, resp. neskúsenou osobou, môže výnimočne vyvolať pocit strachu, úzkosti alebo depresie. Osobitné riziko predstavujú neznáme látky, ktoré môže tabletka extázy obsahovať popri alebo namiesto MDMA, a ktorých účinky nemusia zodpovedať vyššie uvedenému opisu.

Pre bezpečnejšie a menej škodlivé užívanie extázy dávame do pozornosti dva harm-reduction produkty z násho eshopu, a to Test na extázu, ktorým sa v priebehu pár minút dá spoľahlivo overiť, či tableta extázy vôbec obsahuje požadovanú účinnú látku MDMA alebo Test čistoty MDMA, ktorým sa overuje, aké množstvo MDMA je v tablete obsiahnuté, teda aká je tableta účinná (kvalita). Pre zmiernenie negatívnych účinkov užitia extázy na druhý deň (tzv. dojazdy) vrelo odporúčame produkt After D, čo je zmes vitamínov, aminokyselín a minerálov, ktoré pomáhajú rýchlo obnoviť fyzickú a duševnú rovnováhu po náročnej párty.

Riziká dlhodobého užívania extázy spočívajú v rozvoji úzkostných a depresívnych stavov, v zhoršení krátkodobej pamäte a sústredenosti. Môže sa tiež dostaviť telesné vyčerpanie organizmu, poruchy spánku, narušenie žalúdočnej sliznice, či poškodenie funkcie obličiek a pečene. Špecifickým dôsledkom užívania extázy je prechodný nedostatok určitej látky v mozgu (seretonín), ktorý sa prejaví na 2. až 3. deň po jej užití, a ktorý vyvoláva pocity smútku, prázdnoty, nezáujmu a zlej nálady. Z dlhodobého hľadiska je určitým rizikom vytvorenie psychickej závislosti, prípadne návyk na určitý životný štýl spojený s užívaním tejto drogy.