o drogách

Dôležité informácie o najbežnejších nelegálnych látkach, najmä pokiaľ ide o ich vzhľad, zloženie, účinky a zdravotné riziká

Heroín

Heroín [háčko, herák, matroš, štof, prach, kakao] je nelegálna omamná látka chemicky označovaná ako diacetylmorfín. V čistom stave sa jedná o jemný biely prášok horkastej chuti. Na čiernom trhu sa heroín veľmi často vyskytuje spolu s rôznymi prímesami (chinín, sóda, sušené mlieko, laktóza, práškový cukor, strychnín a pod.) a vtedy má väčšinou podobu hnedého prášku alebo hnedých granuliek. Heroín u nás patrí k najnebezpečnejším drogám, a to najmä kvôli rýchlemu vzniku fyzickej a psychickej závislosti, ako aj vážnym zdravotným a sociálnym dôsledkom jeho zneužívania (vysoké riziko úmrtnosti alebo poškodenia zdravia, prenos infekčných chorôb, rozvrat rodinných vzťahov, kriminálne správanie a pod.).

Najčastejší spôsob užívania heroínu je injekčná aplikácia do žily, svalu alebo pod pokožku a je rozšírený hlavne medzi závislými užívateľmi, pretože je najúspornejší. Zriedkavejšie sa heroín fajčí alebo sa vdychujú jeho výpary z hliníkovej fólie alebo lyžice, ale možno ho tiež šnupať nosom alebo užiť cez ústa.

Bezprostredné účinky heroínu nastupujú v priebehu 15 až 30 sekúnd a trvajú od 6 do 8 hodín. Na fyzickej úrovni sa tieto účinky prejavujú celkovým útlmom nervového systému, dochádza k poklesu frekvencie srdca, zníženiu telesnej teploty, spomalenému dýchaniu, potlačeniu vnímania bolesti a reflexu kašlať. Medzi ďalšie typické príznaky patrí extrémne zúženie zreníc, zvýšené potenie, svrbenie pokožky, žalúdočná nevoľnosť až zvracanie a následne zápcha. Na psychickej úrovni sa bezprostredne po užití heroínu dostaví eufória bohatá na zmyslové vnemy vrátane halucinácií alebo snových predstáv (tzv. flash). V rámci tohto stavu sa objavujú pocity šťastia a blaženosti, užívateľ je veľmi zhovorčivý, nadobúda pocit neohrozenosti, zbavuje sa zábran a zvyšuje sa jeho chuť na sex. Asi po pol hodine začnú prevládať utlmujúce účinky heroínu a dostavuje sa otupenosť, ospalosť a zníženie fyzickej aktivity. U niektorých jedincov sa namiesto príjemných pocitov môžu objaviť stavy úzkosti alebo strachu, ktoré pretrvávajú aj po odznení účinkov heroínu.

Bezprostredné riziká užitia heroínu spočívajú v možnosti nechceného predávkovania, ktoré môže viesť až k smrti (väčšinou kvôli zástave dýchania), pretože rozdiel medzi bežne užívanou dávkou a smrteľnou dávkou je malý a koncentrácia zakúpenej drogy je často neznáma. Bez ohľadu na kvalitu heroínu môže u niektorých osôb dôjsť k náhlej smrti už pri prvej dávke. Táto skutočnosť sa vysvetľuje ako neschopnosť organizmu prijať a spracovať akékoľvek (hoci len minimálne) množstvo heroínu. V prípade injekčného užitia heroínu značné riziko predstavujú aj neznáme a potenciálne nebezpečné prímesi v aplikovanej dávke, ktoré môžu viesť k otrave organizmu.

Pre bezpečnejšie a menej škodlivé užívanie heroínu dávame do pozornosti harm-reduction produkt z násho eshopu, a to Test čistoty heroínu, vám umožní spoľahlivo a rýchlo získať predstavu o jeho čistote.

Riziká dlhodobého užívania heroínu spočívajú v pomerne rýchlom rozvoji silnej fyzickej a psychickej závislosti (orientačne po 1 až 3 mesiacoch pravidelného užívania), čo spôsobuje vzostup tolerancie na drogu a postupné zvyšovanie dávok pre dosiahnutie želaného účinku, ale taktiež aj stratu kontroly nad jej užívaním a nutkavú potrebu ju znova užiť. Po krátkom období dobrovoľnej či vynútenej abstinencie však tolerancia na heroín zasa rýchlo klesá, takže dávka, ktorá bola predtým pre užívateľa bežná, býva po tomto čase pre neho smrteľná. Samotný abstinenčný syndróm je mimoriadne nepríjemný a ťažko zvládnuteľný. V závislosti od užívanej dávky sa v ľahších prípadoch prejavuje bolesťami brucha, hnačkami, úzkosťou a nespavosťou, kým v ťažkých prípadoch dochádza k nárastu telesnej teploty, dehydratácii, triaške, poteniu, poruchám reči, nechutenstvu, úpornej nespavosti a výnimočne až ku kolapsu organizmu a smrti (tento stav začína asi za 10 hodín od poslednej dávky, vrcholí na 2. až 3. deň a trvá približne 10 dní). Závislosť na užívaní heroínu spravidla vedie k degradácii osobnosti užívateľa, rozvratu jeho hodnotového systému, ako aj doterajšieho spôsobu života. Typickými príznakmi závislosti sú depresie, podráždenosť, lenivosť, egocentrizmus, nezáujem o okolité dianie, narušenie medziľudských vzťahov, či kriminálne správanie kvôli získaniu financií na drogu. Závislý užívateľ taktiež trpí poruchami pamäte, nespavosťou, permanentnou únavou, oslabením imunity a celkovým vyčerpaním organizmu, u žien sa vyskytujú poruchy menštruačného cyklu a u obidvoch pohlaví dochádza k strate záujmu o sex. V zásade možno povedať, že viesť bežný život popri závislosti na heroíne je prakticky nemožné a užívateľ musí drogu brať už len preto, aby mohol ako-tak normálne fungovať. Pri injekčnom užívaní heroínu, najmä ak sa používajú spoločné alebo nesterilné ihly, navyše hrozí nebezpečenstvo vzniku alebo prenosu vážnych infekčných ochorení (zápal žíl alebo pečene, AIDS, tuberkulóza, syfilis a pod.), či poškodenia niektorých vnútorných orgánov (mozog, pľúca, pečeň, obličky).