o drogách

Dôležité informácie o najbežnejších nelegálnych látkach, najmä pokiaľ ide o ich vzhľad, zloženie, účinky a zdravotné riziká

Kokaín

Kokaín [koks, céčko, cukor, sneh] je nelegálna omamná látka chemicky označovaná aj ako etylester benzoylekgonínu. Jedná sa o prírodný stimulant, ktorého zdrojom je juhoamerická rastlina kokaínovník obyčajný. Čistý kokaín je jemne kryštalický biely prášok trpko-horkej chuti. Na čiernom trhu sa však môže vyskytnúť aj falošný kokaín, ktorý môže byť kombináciou iného stimulantu (amfetamínu) s lokálnym anestetikom, príp. môže kokaínový prášok obsahovať rôzne iné prímesi. Dodatočnou tepelnou úpravou kokaínu je možné získať tzv. crack, ktorý sa užíva výhradne fajčením a má ešte výraznejšie účinky ako kokaín, ale v tejto podobe sa u nás bežne nevyskytuje.

Najčastejší spôsob užívania kokaínu je šnupanie, ale môže sa aplikovať aj injekčne. Zriedkavejší spôsob užívania kokaínu spočíva v jeho vtieraní do slizníc, napr. ďasien alebo pošvy, prípadne sa môže konzumovať vo forme kokaínových nápojov, najmä šumivých vín.

Bezprostredné účinky kokaínu sa pri jeho šnupaní dostavia do 2 až 3 minút a v prípade injekčnej aplikácie takmer okamžite, pričom trvajú zhruba 30 až 60 minút a potom pomerne rýchlo ustupujú. Na fyzickej úrovni sa tieto účinky prejavujú zvýšením krvného tlaku, zrýchlením pulzu, rozšírením zreníc, potením, prípadne nevoľnosťou. Pri aplikácii šnupaním dochádza k podráždeniu nosovej sliznice a výtoku z nosa ako pri nádche, dostavuje sa znecitlivenie pier, ďasien, podnebia, či brnenie zubov. Pri prvom užití kokaínu väčšinou nasledujú nepríjemné prežitky, ktorými sú pocity srdcovej slabosti, triaška rúk, mrazenie v tele a pod. Až po opakovaných užitiach dochádza k účinkom, ktoré sa na psychickej úrovni prejavujú ako pocity eufórie, veselosti a družnosti, môžu sa objaviť príjemné halucinácie, je prítomná zvýšená predstavivosť, sebadôvera, či schopnosť lepšie sa koncentrovať a reagovať na vonkajšie podnety. Strácajú sa pocity únavy, bolesti a potreba spánku. U užívateľov sa väčšinou prejavuje túžba po pohybe alebo zvýšenom výkone, avšak pri niektorých typoch osôb prevládne skôr lenivá snivosť následne spojená so snami a halucináciami. Kokaín je taktiež veľmi silným afrodiziakom, predovšetkým u žien zvyšuje sexuálnu aktivitu, odbúrava sexuálne zábrany a u mužov môže oddialiť orgazmus, príp. úplne vylúčiť jeho dosiahnutie. Pri odznievaní účinkov kokaínu dochádza k depresii, podráždenosti a ospalosti, ale zároveň aj k nemožnosti zaspať, čo spravidla vedie k opakovanému užitiu ďalších dávok v priebehu večera.

Bezprostredné riziká užitia kokaínu predstavujú možné prípady srdcových alebo mozgových príhod, keďže užívanie tejto drogy znamená veľkú záťaž pre srdcovocievny systém. Významné riziko predstavuje užitie vysokých dávok kokaínu, ktoré môže viesť k psychickému a fyzickému kolapsu, prípadne až k smrti v dôsledku ochrnutia dýchacieho centra alebo srdcovej arytmie (tzv. kokaínový šok). Osobitne rizikové je injekčné užívanie kokaínu kvôli možnému prenosu infekčných ochorení, či neznámym a potenciálne nebezpečným prímesiam, ktoré môže dávka obsahovať (napr. púder, škrob, múka, chinín, glukóza, amfetamíny, anestetiká a pod.).

Pre bezpečnejšie a menej škodlivé užívanie kokaínu dávame do pozornosti dva harm-reduction produkty z násho eshopu, a to Test na kokaín a crack, ktorým sa dá v priebehu pár minút spoľahlivo overiť, či tableta alebo prášok obsahuje kokaín alebo crack alebo Test čistoty kokaínu, ktorý vám umožní rýchlo získať predstavu o jeho čistote, resp. kvalite.

Riziká dlhodobého užívania kokaínu spočívajú v stavoch depresie, úzkosti alebo paniky, užívateľ býva podráždený, trpí pocitmi prenasledovania a často u neho dochádza k rozvoju toxickej psychózy (paranoidné predstavy a halucinácie), ktoré môžu nakoniec viesť k pretrvávajúcim psychózam a vážnym poruchám osobnosti. Po fyzickej stránke dlhodobý užívateľ kokaínu trpí nespavosťou, nechuťou k jedlu, vyčerpaním, dochádza k výraznému úbytku telesnej hmotnosti, a ak sa kokaín užíva šnupaním, dochádza k poškodeniu, resp. úplnému zničeniu nosovej sliznice a nosovej prepážky a spravidla aj k strate čuchu. Dlhodobé užívanie môže taktiež viesť k poškodeniu niektorých vnútorných orgánov, najmä srdca, pečene a pľúc. Kým občasné užívanie kokaínu zvyšovalo sexuálne potešenie, z dlhodobého hľadiska naopak dochádza k poruchám sexuálnych funkcií (poruchy erekcie, impotencia, suchosť slizníc, či nemožnosť dosiahnuť orgazmus). Užívanie kokaínu síce nevedie k fyzickej závislosti, postupne však dochádza k vzniku veľmi silnej psychickej závislosti, ktorú niektorí odborníci považujú za vôbec najsilnejšiu.