o drogách

Dôležité informácie o najbežnejších nelegálnych látkach, najmä pokiaľ ide o ich vzhľad, zloženie, účinky a zdravotné riziká

Magické huby a LSD

Magické huby [holohlavce (v čestine = lysohlávky), ale aj zvonovce, golierovky, kapucňovky, šupinkovky a iné] možno zaradiť medzi psychotropné látky organického pôvodu s halucinogénnymi a euforizačnými účinkami. Počas určitých ročných období sa bežne vyskytujú vo voľnej prírode, predovšetkým v miernych pásmach Európy a Ameriky. Rastú na najrôznejších podkladoch, napr. lesnej pôde, trávnatých plochách, truse, machu, či hnijúcom dreve. Hlavnými účinnými látkami týchto húb sú psilocybín a psilocín.

LSD [papier, trip, kyselina, acid] je nelegálna psychotropná látka syntetického pôvodu s výrazným halucinogénnym účinkom, ktorá je chemicky uvádzaná ako dietylamid kyseliny lysergovej. V čistom stave sa jedná o jemne kryštalický biely prášok bez osobitnej chuti a zápachu, ktorý je dobre rozpustný vo vode, takže sa vyskytuje skôr ako bezfarebný roztok, ktorý umožňuje praktickejšie dávkovanie. Na čiernom trhu býva LSD väčšinou dostupné vo forme malých papierových štvorčekov s rôznou potlačou, do ktorých je roztok s LSD napustený, alebo zriedkavejšie vo forme želatínových toboliek, či vo forme kryštálov, ktoré majú vzhľad malých granuliek najčastejšie tmavomodrej alebo zelenej farby. LSD je mimoriadne účinná látka, pričom výraznejší psychodelický efekt možno dosiahnuť už pri dávke 50 až 100 mikrogramov.

Najčastejší spôsob užívania magických húb je ich konzumácia cez ústa, buď v surovom stave alebo až po ich vysušení. Z rozomletých usušených húb je taktiež možné pripraviť odvar. LSD sa najčastejšie užíva cez ústa (papierové štvorčeky alebo želé sa vkladajú pod jazyk). Ak je LSD vo forme roztoku, možno ho tiež aplikovať injekčne, v prípade nálepiek aj ich nalepením na neporušenú pokožku, avšak tieto spôsoby aplikácie bývajú zriedkavejšie.

Bezprostredné účinky magických húb a LSD nastupujú zhruba za 60 minút. Ak sa huby dobre rozžuvajú a dlhšiu dobu ponechajú v ústach, prípadne sa z nich urobí vývar, alebo ak sa LSD aplikuje injekčne, môže sa čas ich nástupu skrátiť približne na 10 až 20 minút. Stav intoxikácie hubami trvá väčšinou 4 až 6 hodín, v prípade LSD však môže trvať až 12 hodín. Účinky oboch látok na ľudský organizmus sú v mnohých smeroch veľmi podobné, pričom ich intenzita a charakter závisia od množstva užitej látky, jej čistoty a individuálnej citlivosti konzumenta voči jej účinku. V úvodnej fáze intoxikácie sa tieto účinky môžu fyzicky prejaviť ako mierne chvenie, pocit nekľudu, nevoľnosť, malátnosť, poruchy rovnováhy, búšenie srdca, zvýšenie telesnej teploty, či potenie. Tieto pocity však postupne ustúpia a nahradí ich celkové fyzické uvoľnenie, hoci pretrvávajúcu intoxikáciu možno stále spoľahlivo identifikovať podľa rozšírených zreníc. Na psychickej úrovni dochádza deformovanému vnímaniu objektívnej reality a k postupnej strate časových a priestorových súvislostí (čas akoby vôbec neexistoval a priestory sa javia ako neznáme). Užívateľ má zvýšenú citlivosť na vnímanie farieb, ktoré získavajú neobyčajné odtiene. Charakteristický je výskyt ilúzií, pseudohalucinácií a farebných kaleidoskopických obrazcov. Opojenie často sprevádzajú pocity eufórie, šťastia, porozumenia alebo zjednotenia s vyššou podstatou, ktoré môžu byť vnímané ako mystické zážitky.

Bezprostredné riziká užitia magických húb alebo LSD môžu v niektorých prípadoch viesť k pocitom nepohody, úzkosti, strachu, či paniky (tzv. bad trip). Užívateľ môže napr. získať pocit, že navodený stav trvá nekonečne dlho a normálne vnímanie sa mu už nevráti. V prípade užitia vyšších dávok sa môžu prechodne objaviť výraznejšie poruchy myšlienkového procesu, pocity odosobnenia alebo silný halucinačný stav bez možnosti jeho ovplyvnenia, čo môže vyvolať nepríjemný pocit straty kontroly, zmätku alebo paranoje. Prechodne sa tiež môže vyskytnúť zimnica alebo nevoľnosť. Väčšina týchto rizík však vyplýva z výberu nevhodného prostredia (setting), či vnútorného rozpoloženia jedinca (set), v ktorom danú látku užije, pretože tieto skutočnosti priamo a v najväčšej miere ovplyvňujú priebeh zážitku. V prípade magických húb navyše existuje určitá možnosť predávkovania alebo ich zámeny za niektoré jedovaté druhy. V prípade LSD je možnosť predávkovania prakticky vylúčená. Určité riziko pri užití týchto látok neskúsenými konzumentmi predstavujú unáhlené rozhodnutia v dôsledku halucinácií a falošných predstáv, ktoré môžu viesť k rôznym úrazom alebo nehodám. Vo všeobecnosti platí, že magické huby a LSD patria k najmenej predvídateľným drogám a konzument by mal disponovať istou mentálnou zrelosťou a stabilitou, aby navodený stav zvládol bez väčších problémov a ohrozenia vlastného zdravia.

Pre bezpečnejšie a menej škodlivé užívanie LSD dávame do pozornosti harm-reduction produkt z násho eshopu, a to Test na LSD, ktorým sa dá rýchlo a spoľahlivo overiť, či testovaná vzorka skutočne obsahuje LSD alebo iné indoly, alebo naopak obsahuje len látky, ktoré efekt LSD iba napodobňujú, a ktorých užitie môže mať nepredvídateľné účinky.

Riziká dlhodobého užívania magických húb (alebo aj jednorazového užitia veľkej dávky) spočívajú v možnosti poškodenia niektorých telesných orgánov, predovšetkým obličiek a pečene. V prípadoch dlhodobého užívania LSD sa poškodenie zdravia na fyzickej úrovni nepotvrdilo. Dlhodobé užívanie magických húb alebo LSD však môže viesť k oslabeniu duševnej rovnováhy, čo za určitých okolností môže prejsť do psychotickej roviny (dezorientácia, depresia, poruchy myslenia a pod.). U niektorých predisponovaných jedincov môžu stavy vyvolané týmito drogami spustiť vážnejšie psychické ochorenia (schizofrénia, maniodepresívne stavy), pričom toto riziko tu existuje už pri užití jednej dávky. Výnimočne sa aj po dlhšej dobe od užitia týchto drog (týždne alebo mesiace) môže objaviť tzv. flashback, čo je spontánny návrat stavu prežitého pri intoxikácii, ktorý môže trvať niekoľko sekúnd či minút. Ku vzniku fyzickej alebo psychickej závislosti na týchto drogách spravidla nedochádza.