o drogách

Dôležité informácie o najbežnejších nelegálnych látkach, najmä pokiaľ ide o ich vzhľad, zloženie, účinky a zdravotné riziká

Marihuana

Marihuana [mariška, tráva, gras, gandža, makak, hulenie] je nelegálna omamná látka s euforizačnými, relaxačnými a mierne utlmujúcimi účinkami, ktorá sa pripravuje z usušených a rozomletých listov, plodov alebo kvetov rastliny rodu konopa. Hlavnú účinnú látku marihuany predstavuje delta-9-tetrahydrokanabinol alebo skrátene THC. Najvyššiu koncentráciu účinných látok majú mladé lístky a kvety (tzv. šišky) na vrcholci samičej rastliny, pričom smerom ku koreňu účinných látok ubúda. Marihuana je u nás najrozšírenejšou nelegálnou drogou, ktorá sa užíva predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Jednorazové alebo občasné užitie marihuany (alebo hašišu) však obvykle nespôsobuje negatívne zdravotné následky.

Hašiš [haš, šit, čokoláda, čaras] je výťažkom zo samičej rastliny konopy. V tuhom stave býva lisovaný väčšinou do tvaru kociek, tyčiniek alebo platničiek svetlohnedej až tmavohnedej farby mierne mastného povrchu s jemnou aromatickou vôňou. Z hľadiska účinnosti na ľudský organizmus je hašiš spravidla niekoľkokrát silnejší ako marihuana.

Najčastejší spôsob užívania marihuany alebo hašišu je fajčenie. Kúsky sušiny marihuany alebo hmoty hašišu sa buď zmiešajú a fajčia spolu s tabakom (joint), alebo sa fajčia samostatne v rôznych fajkách (suché alebo vodné) alebo iným spôsobom, napríklad cez upravenú umelohmotnú fľašu (tzv. bongo). Zriedkavejšie sa marihuana a hašiš užívajú ústne. Do podoby vhodnej na takéto použitie sa musia najskôr pripraviť prostredníctvom tepelnej úpravy, pri ktorej ich účinné látky prenikajú do zvolených potravín (mlieko, maslo). Tieto produkty sa môžu ďalej použiť pri príprave rôznych druhov pečiva (marihuanové koláčiky).

Bezprostredné účinky marihuany alebo hašišu pri ich fajčení nastupujú do 5 minút a trvajú 2 až 4 hodiny, v prípade ich užitia v potrave sa prejavia do 60 až 90 minút a môžu pretrvávať 8 až 10 hodín. Tieto účinky sa na fyzickej úrovni prejavia výrazným prekrvením očných spojiviek, zvýšenou frekvenciou srdca a suchom v ústach, pričom dochádza aj k zhoršeniu motorickej koordinácie tela a predĺženiu reakčného času. Na psychickej úrovni sa dostavuje mierne euforický stav, v ktorom sa čas spomaľuje a zvyšuje sa citlivosť na zrakové, sluchové a hmatové pocity. Užívateľ sa môže cítiť rozradostený, niekedy upadá do neutíšiteľného smiechu, prípadne sa ponára do vlastných nálad, pocitov alebo fantázií. Myšlienky plynú rýchlo a krátkodobá pamäť je utlmená. Marihuana alebo hašiš podporujú chuť do jedla a pri odoznievaní ich účinkov nastáva ospalosť.

Bezprostredné riziká užitia marihuany alebo hašišu môžu spočívať v stavoch úzkosti, ktoré sú niekedy spojené s paranoidnými myšlienkami príležitostne sa stupňujúcimi a prerastajúcimi až do paniky. Takýto stav sa môže najskôr vyskytnúť u neskúseného užívateľa, ktorý drogu berie sám, v nepríjemnej alebo cudzej situácii, či v obave z dôsledkov užitia nelegálnej látky. Veľmi ojedinele sa môže intoxikácia marihuanou alebo hašišom prejaviť nevoľnosťami alebo zvracaním. Ak sa marihuana alebo hašiš užije vo vysokých dávkach (najmä ústnym užitím), môže vyvolať toxické delírium, ktorého príznakmi sú zmätenosť, vzrušenie, dezorientácia, strata koordinácie a niekedy halucinácie. Toto delírium však trvá len tak dlho, pokiaľ trvá prítomnosť veľkého množstva drogy v mozgu a nie je spojené s vážnymi fyziologickými zmenami ani fyzicky nebezpečné.

Pre zdravšie a menej škodlivé užívanie marihuany alebo hašišu odporúčame zvážiť niektorý zo sady vaporizérov, ktoré podstatne znížia zdravotné riziká súvisiace s fajčením. Z hľadiska zvýšenia prevencie pred užívaním dávame do pozornosti Test na THC alebo Test na kanabinoidy.

Riziká dlhodobého užívania marihuany alebo hašišu spočívajú v oslabení imunitného systému organizmu a v prípade ich užívania fajčením dochádza tiež k poškodzovaniu pľúcneho systému (zúženie dýchacích ciest, vznik zápalov a zmenšená dychová kapacita) so zvýšeným rizikom rakoviny dýchacích ciest. Pri určitej predisponovanej skupine osôb môže byť intenzívnejšie užívanie marihuany alebo hašiša spúšťačom alebo urýchľovačom niektorých vážnych psychických ochorení, u mužov môže viesť k zníženiu potencie. S dlhodobým užívaním týchto drog sa tiež spája zníženie sociálnej úrovne užívateľa, poruchy pamäte a komunikácie, strata osobnej výkonnosti a záujmu o okolité dianie a spravidla dochádza aj ku vzniku psychickej závislosti.