o drogách

Dôležité informácie o najbežnejších nelegálnych látkach, najmä pokiaľ ide o ich vzhľad, zloženie, účinky a zdravotné riziká

Pervitín

Pervitín [piko, pedro, péčko, perník, speed] je nelegálna psychotropná látka syntetického pôvodu, ktorá sa chemicky označuje ako metamfetamín (derivát amfetamínu). V čistom stave sa jedná o mikrokryštalický biely prášok horkej chuti, ale na čiernom trhu býva kvôli prímesiam alebo nečistotám častokrát rôzne sfarbený (dožlta, dofialova, domodra, či inak). Taktiež sa môže vyskytnúť vo forme roztoku alebo tabliet, ktoré niekedy bývajú predávané ako extáza. Pervitín je u nás pomerne rozšírenou problémovou drogou, pričom zdravotné riziká jeho užívania ďalej zvyšujú rôzne viac alebo menej nebezpečné látky, ktoré sa do neho primiešavajú, napr. paracetamol, mliečny cukor, kofeín, efedrín, omietka, či iné substancie.

Najčastejší spôsob užívania pervitínu je šnupanie alebo injekčná aplikácia. Ak je v kryštalickej forme, môže sa tiež fajčiť. V prípade tabletiek sa užíva cez ústa.

Bezprostredné účinky pervitínu nastupujú pri injekčnej aplikácii takmer okamžite, pri šnupaní alebo fajčení za 5 až 10 minút a pri užití cez ústa najneskôr do hodiny. Stav intoxikácie pervitínom trvá zhruba od 4 do 8 hodín (u neskúseného užívateľa aj dlhšie), avšak úplné odznenie jeho účinkov (tzv. dojazd) môže trvať až do nasledujúceho dňa. Na fyzickej úrovni sa účinky pervitínu prejavujú zvýšením krvného tlaku a srdcovej činnosti, príp. aj zvýšením telesnej teploty, motorickým nekľudom, triaškou, potením, suchom v ústach a rozšírenými zrenicami. Na psychickej úrovni dochádza najmä k celkovej stimulácii organizmu, ktorá sa prejavuje obrovským prívalom energie, zvýšením pozornosti, sústredenosti a celkovej výkonnosti organizmu, zároveň sa vytráca únava a chuť k jedlu. Dostavuje sa pocit eufórie, nárast sebavedomia, zhovorčivosť, strata zábran a celková psychická uvoľnenosť. Urýchľuje sa proces prijímania vonkajších informácií a tok myšlienok, ale často na úkor schopnosti tieto podnety zmysluplne spracovať, prípadne sa môže objaviť stereotypné správanie (opakovanie určitej činnosti stále dookola). Pri dojazde na pervitíne je štandardne prítomná úzkosť alebo depresia, ktorá býva sprevádzaná nemožnosťou zaspať aj napriek celkovému vyčerpaniu organizmu.

Bezprostredné riziká užitia pervitínu zväčša súvisia s pocitmi úzkosti, strachu, paranoje alebo paniky, prípadne sa môžu objaviť halucinácie alebo poruchy myslenia. Osobitné riziko užitia pervitínu predstavuje možnosť predávkovania vzhľadom na neznámu kvalitu užitej dávky, ale aj neznáme prímesi, ktoré sú jej súčasťou, a to hlavne pri injekčnom užívaní. Podobne ako pri extáze, aj pri užití pervitínu hrozí riziko dehydratácie a vyčerpania organizmu v dôsledku nepociťovania varovných signálov. K ohrozeniu života môže dôjsť kombináciou pervitínu a iných látok zo skupiny inhibítorov monoaminooxidáz, ktorými sú niektoré antidepresíva, menej známe drogy (napr. PMA, 4-MTA a pod.), ale aj niektoré ovocné šťavy (napr. ríbezľový džús).

Pre bezpečnejšie a menej škodlivé užívanie pervitínu dávame do pozornosti harm-reduction produkt z násho eshopu, a to Test na extázu, ktorý je možné použiť aj na overenie prítomnosti učinnej látky metamfetamínu v testovanej vzorke, väčšinou prášku či kryštálikoch, ktoré sa na čiernom trhu predávajú ako pervitín.

Riziká dlhodobého užívania pervitínu predstavujú časté poruchy nálad, pamäte a schopnosti sústrediť sa, objavujú sa pocity úzkosti a depresie. Časom dochádza k postupnému rozvoju toxickej psychózy vo forme paranoidno-halucinačného syndrómu (tzv. stihomam). Užívateľ býva agresívny, zmätený, trpí halucináciami alebo pocitmi prenasledovania. Taktiež dochádza k výraznému úbytku na váhe a priebežnému chátraniu organizmu (oslabenie imunity, vypadávanie zubov a pod.). Dlhodobé užívanie tejto drogy môže vyvolať organické zmeny v mozgu, zničiť nosovú sliznicu (pri šnupaní) alebo vážne poškodiť vnútorné orgány (pečeň, slezina, obličky, srdce), a to hlavne v prípadoch injekčného užívania kvôli rôznym nebezpečným prímesiam, ktoré pouličný pervitín skoro vždy obsahuje. Injekčné užívanie pervitínu taktiež zvyšuje riziko trombózy, zápalu žíl alebo prenosu infekčných ochorení, akými sú napr. žltačka alebo vírus HIV. Pravidelné užívanie pervitínu veľmi rýchlo vedie ku vzniku silnej psychickej závislosti a zvyšovaniu tolerancie, čo sa následne odráža v postupnom zvyšovaní dávok a tým pádom aj v náraste súvisiacich rizík.