o nás

Stručné info o ľuďoch, ktorí vytvorili a podporujú projekt RASTAMAMA

Podporené projekty

Rok 2020

Prednášky o drogách pre základné a stredné školy

Realizované s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja v rámci individuálnej dotácie na rok 2020

Udelená suma 500,- EUR

 

Rok 2016

Prednášky o drogách a rizikách ich užívania pre študentov stredných a základných škôl

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016

Udelená suma 3 000,- EUR

 

Rok 2011

RASTAMAMA.SK - zabezpečenie ďalšieho fungovania a rozvoja internetovej stránky pre podporu primárnej prevencie užívania nelegálnych drog

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011

Udelená suma 3 560,- EUR

 

Rok 2009 

Internetová stránka zameraná na podporu primárnej prevencie a znižovania škôd spojených s užívaním drog

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam pre rok 2009

Udelená suma 5 250,- EUR