rady pre rodičov

Základná príručka o drogách pre rodičov

Berie Vaše dieťa drogy?

? Pravdepodobne ÁNO, ak:

? rodič nájde u dieťaťa drogu – sušené rastliny (marihuana), neznáme tabletky (extáza), papierové skladačky s neznámym práškom (pervitín, heroín), alebo niektorú z pomôcok slúžiacich na aplikáciu drog – injekčná striekačka, fajka, pomôcky na inhalovanie a fajčenie, napr. plastové fľaše uspôsobené na fajčenie, vodné fajky, papieriky na balenie cigariet, a pod.

? rodič zastihne dieťa v intoxikovanom stave – dieťa je zjavne pod vplyvom nejakej látky, nespráva sa normálne, pričom evidentne nejde o opilosť (necítiť alkohol). Pre tento stav sú charakteristické rôzne formy atypického správania (nadmerná zhovorčivosť, neobvyklá hyperaktivita alebo naopak výrazná pasivita, problémy s artikuláciou a komunikáciou, zmätenosť, zhoršená pohybová koordinácia), ako aj vonkajšie znaky (začervenané očné spojivky, nadmerne rozšírené alebo zúžené zrenice, neprítomný pohľad)

? rodič spozoruje u dieťaťa niektorý z typických vonkajších telesných príznakov, napr. stopy po vpichoch injekčnej ihly

? dieťa trávi voľný čas s priateľmi, ktorí majú problémy s drogami v rizikovom prostredí – nočné akcie, tanečné kluby a pod.

? dieťa sa priznalo, resp. ak užívanie drog potvrdilo toxikologické vyšetrenie

? Ostatné typické príznaky užívania drog:

? atypické zmeny správania bez iného viditeľného dôvodu, napr. náhle zhoršenie prospechu a problémy v škole, záškoláctvo, zvýšená podráždenosť až agresia, zhoršená pamäť a schopnosť sústrediť sa, neobvyklá apatia a strata záujmu, nadmerná chuť do jedla neraz v atypických kombináciách alebo naopak bezdôvodné odmietanie jedla, poruchy spánku alebo nadmerná spavosť

? telesné zmeny – zhoršenie zdravotného stavu, náhly hmotnostný úbytok, nadmerná únava

? náhla zmena postojov dieťaťa – strata záujmu o tradičné koníčky, obhajovanie drogovej kultúry a neškodnosti príležitostného užívania drog, strata záujmu o svoj zovňajšok  

Najlepším vodítkom rodiča je jeho vlastná intuícia. Netreba pritom zabúdať, že viacero z týchto typických príznakov užívania drog môžu spustiť aj iné faktory, ktoré nemusia mať s drogami nič spoločné – napr. zaľúbenie, puberta, resp. iné pre rodiča neznáme dôvody. Čím je týchto príznakov viac, tým je spravidla väčšia pravdepodobnosť, že Vaše dieťa drogy skutočne berie.

? PRVÁ POMOC PRE RODIČA

Rodič, ktorý zistí, že jeho dieťa užíva drogy, by sa mal pokúsiť stíšiť svoje vlastné emócie, nepanikáriť a neobviňovať ani seba ani svojho potomka zo vzniknutej situácie. Vo väčšine prípadov nemusí ísť o chorobnú závislosť dieťaťa, ale len o experimentovanie s drogami, ktoré je súčasťou štýlu súčasnej mládeže. Súčasné výskumy preukázali, že napríklad pokiaľ ide o marihuanu, jej užitie aspoň raz v živote deklarovalo viac ako polovica 19-ročných mladých ľudí na Slovensku.

V každom prípade Vás čaká dlhá cesta pochopiť, prečo Vaše dieťa užíva drogu, v čom a ako môžete spolupracovať s Vaším dieťaťom, a v čom s odborníkmi, ktorí na rozdiel od Vás dokážu bez emócií identifikovať skutočné dôvody a problémy, ktoré sa Vaše dieťa usiluje zvládnuť spôsobom, ktorý môže viesť k drogovej závislosti.

Podstatné je diagnostikovať a určiť aktuálny stav rizikového správania Vášho dieťaťa, či ide skutočne len o nerozvážne experimentovanie a skúšanie účinkov drog (vrátane alkoholu, tabaku a liekov), pri akých špecifických príležitostiach, alebo v akých prostrediach dochádza k ich zneužívaniu a v neposlednom rade, či nejde v prípade Vášho dieťaťa už o rozvinutú drogovú závislosť. Pre tieto účely sa odporúča využiť odbornú pomoc a nespoliehať sa výlučne na svoje vlastné schopnosti. Ak si rodič nie je istý ako postupovať, je lepšie sa poradiť s odborníkom než skúšať rôzne vlastné mechanizmy, ktoré môžu situáciu ešte zhoršiť. Odbornú pomoc môže rodič pre začiatok vyhľadať aj sám bez svojho dieťaťa.

Pre úspešnosť Vašej snahy zamerať sa na pomoc zvonku je dôležité, aby sa s ním Vaše dieťa aspoň do určitej miery stotožnilo.

Nadväzujúce informácie nájdete v sekcii Na koho sa obrátiť.