e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA: Dobrý deň. Môj brat (26 rokov) berie 3 roky pervitín. Dostali sme ho na liečenie na Prednú Horu, keď sme to po tých 3 rokoch zistili. Vydržal tam 2 dni. Odvtedy to stále berie, prestal chodiť do prace, je stále preč. Býva s mamou a sestrou (19) v spoločnej domácnosti. Liečiť sa nechce. Nevieme, či je dobrý nápad pobaliť mu veci a povedať mu, že sa môže vrátiť, keď bude mať záujem o našu pomoc. Veľmi zle to vplýva na maminu a na sestru. Alebo mi prosím, poraďte, na koho sa môžem v Trnave obrátiť. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
ODPOVEĎ: Vo všeobecnosti bohužiaľ platí, že pomôcť drogovo závislej osobe proti jej vôli (najmä ak ide o plnoletú osobu) je prakticky nemožné. V takýchto prípadoch sú benevolentné prístupy (prosenie, presviedčanie, vysvetľovanie) spravidla neúčinné a väčšinou pomôže len nekompromisný postoj, prostredníctvom ktorého musí užívateľ drog čeliť konkrétnym dôsledkom svojho správania. V praxi môže ísť o úplné obmedzenie finančných zdrojov na nákup drog, odchod z partnerského vzťahu, či vykázanie zo spoločnej domácnosti. Konečným cieľom pri takejto osobe by malo byť dosiahnutie povestného dna, kedy prichádza uvedomenie si vlastnej situácie a skutočný záujem o poskytovanú pomoc. V tomto štádiu u Vás prichádza do úvahy zrejme len porada s odborníkom psychológom alebo psychiatrom (zoznam psychiatrických ambulancií) ohľadne ďalšieho postupu na základe podrobnejších informácií o Vašej rodinnej situácii. Ďalšie podnety tiež môžte skúsiť načerpať pri odpovediach na podobné otázky publikované na našej stránke: Dospelý syn na drogách / Drogy mi ničia vzťah / Závislosť môjho brata.
AUTOR: RE/set