e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA:
ODPOVEĎ:

Otázka: Je možné extázu vypiť v nejakom nápoji? Má i tak nejaké účinky? Ako postupovať, ak niekto niekomu takto "ponúkol" drogu - jedná sa o moju dcéru.

Odpoveď: Áno, extázu je možné vypiť aj v nápoji, ak je upravená do vhodnej podoby na takéto užitie. Jej účinky pritom nezávisia od spôsobu užitia, ale spravidla len od množstva účinnej látky, ktorá sa dostane do organizmu. V našich podmienkach sa však extáza v tekutom stave (ktorá by sa mohla pridať do nápoja) príliš nevyskytuje. Pravdepodobne sa jednalo skôr o inú látku s podobným účinkom, napríklad o drogu GHB, ktorá sa ako bezfarebná tekutina dá ľahko primiešať do nápojov a zvykne sa užívať aj za účelom odbúrania sexuálnych zábran.

Pokiaľ ide o postup voči osobe, ktorá Vašej dcére drogu ponúkla, môžete zvážiť podať trestné oznámenie. Tento skutok by bol najskôr kvalifikovaný ako trestný čin šírenia toxikománie podľa § 174 ods. 1 Trestného zákona, ale len za predpokladu, že by sa naozaj jednalo o nelegálnu drogu a páchateľovi by bolo možné dokázať úmysel podať túto drogu Vašej dcére. Ak však nedošlo k žiadnej ujme a neexistujú ďalší svedkovia, resp. iné dôkazy (napr. detekcia drogy v tele obete, ktorú treba urobiť čím skôr po užití drogy), šanca na odsúdenie páchateľa je prakticky nulová. V budúcnosti však Vašej dcére nič nebráni, aby dala takejto osobe jasne najavo, že uvedený skutok je na Slovensku trestným činom, za ktorý hrozí pomerne vysoký trest. Predpokladáme, že po takejto výstrahe už Vaša dcéra podobné ponuky nebude musieť odmietať.

AUTOR: RE/set