" />

e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je nákup tzv. „research chemicals“, ktoré nie sú na zozname omamných látok a psychotropných látok zo zahraničného e-shopu trestným činom, alebo iným právnym deliktom. Respektíve či môže takýto nákup byť nejakou legálnou formou penalizovaný, alebo zmarený.

ODPOVEĎ:

Zaobstaranie týchto tzv. chemických látok určených pre výskum môže byť u nás trestným činom aj napriek tomu, že tieto látky nie sú na zozname zákona č. 139/1998 Z. z. o  omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorším predpisov. Na takéto konanie sa totiž vzťahuje ustanovenie § 173 Trestného zákona, ktoré postihuje výrobu, zadováženie alebo prechovávanie predmetu určeného na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora, pričom v zmysle súčasného výkladu tohto právneho textu sa takýmto predmetom rozumie aj surovina podľa svojej povahy spôsobilá a súčasne určená na takúto výrobu. V základnej (teda najmenej závažnej) skutkovej podstate tohto trestného činu možno páchateľovi uložiť trest odňatia slobody až na päť rokov, pri závažnejšom spôsobe konania samozrejme aj viac. Pre úplnosť však treba uviesť, že len prosté zaobstaranie či prechovávanie takýchto látok bez úmyslu z nich vyrábať drogy či iné prekurzory na vyvodenie trestnej zodpovednosti nestačí, orgány činné v trestnom konaní by museli jednoznačne a bez pochybností preukázať, že ten, kto si takéto látky zaobstaral, naozaj mal záujem vyrábať drogy či prekurzory. Jednoducho povedané, kúpiť či inak zaobstarať si takéto látky a odložiť si ich doma do skrine ešte neznamená, že došlo k spáchaniu trestného činu. Pre takýto záver by polícia musela z ďalších súvislostí prípadu dokázať, že páchateľ skutočne chcel vyrábať drogy, napr. by u neho zaistila ďalšie technické vybavenie, návody na výrobu konkrétnej drogy a pod.

AUTOR: JUDr. Rastislav Ďurove, RE/set | 08.1.2020