e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA: Dobrý, pred necelými dvoma rokmi ma chytili policajti s necelými tromi gramami marihuany. Dostal som 2 roky podmienku. Pred pár dňami mi policajti našli zbytkové množstvo (1 malá šiška) marihuany. Zaujíma ma, aký trest môžem dostať. Ďakujem.
ODPOVEĎ: Vo všeobecnosti platí, že súd ukladá podmienečné tresty odňatia slobody za menej závažné trestné činy, kedy existuje veľká šanca, že páchateľ bude počas skúšobnej doby viesť riadny život, najmä že sa nedopustí páchania trestnej činnosti alebo priestupkov. Ak sa tak nestane a osoba svojím konaním dá podnet na nariadenie pôvodne odloženého výkonu trestu, súd spravidla nariadi jeho výkon. Tomuto následku sa však dá výnimočne vyhnúť, ak súd usúdi, že porušenie podmienky nie je takého charakteru, že by bol výkon trestu naozaj nevyhnutný, napr. že osoba v skúšobnej dobe spáchala len priestupok, resp. išlo o trestné konanie len s nepatrnou závažnosťou. V takom prípade súd môže
  • ustanoviť nad odsúdeným probačný dohľad,
  • primerane predĺžiť skúšobnú dobu alebo
  • ustanoviť odsúdenému doteraz neuložené obmedzenia alebo povinnosti.
Ak v tvojom prípade išlo len o také množstvo marihuany, ktoré by bolo maximálne na jednu dávku, súd by mohol rozhodnúť, že ponechá podmienečné odsúdenie v platnosti a rozhodne len v rámci vyššie uvedených opatrení. Inak sa bohužiaľ dá za porušenie podmienky očakávať nariadenie výkonu trestu v trvaní, ako bolo uvedené v súdnom rozhodnutí, ako aj ďalšia trestnoprávna sankcia za tento druhý trestný čin; v lepšom prípade by mohlo ísť len o niektorú alternatívnu sankciu, napr. finančný trest alebo trest povinnej práce. Za porušenie podmienky sa tu však považuje až právoplatné odsúdenie, príp. právoplatné rozhodnutie prokurátora za tento nový trestný čin v lehote do dvoch rokov od jeho spáchania. Súvisiace info k téme nájdeš na linke Podmienka v trestnom konaní
AUTOR: RE/set