e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA: Dobrý deň, v prvom rade ďakujem za Vašu stránku a Vašu prácu. Moja otázka je ohľadom tzv. „smart drog“, ktoré sa nazývajú nootropiká. V prvom rade sa chcem spýtať na Vás názor ohľadne bezpečnosti a užitočnosti týchto „drog“. Viem, že piracetam je voľne dostupný v lekárni a predáva sa na liečbu určitých symptómov poškodenia mozgu a na podporu kognitívnych schopnosti. Je možné tento liek brat pre zlepšenie učenia a sústredenia? A myslíte si, že je veľký rozdiel medzi liekom ako piracetam, ktorý je dostupný v lekárni a ostatnými nootropikami (ako napríklad noopept, Alpha GPC alebo pramiracetam) ohľadne ich bezpečnosti a užitočnosti? A v druhom rade sa chcem spýtať, či sú tieto nootropiká legálne na Slovensku a v Česku. Piracetam samozrejme je, ale čo tie ostatné ako noopept a podobne? A kde sa dá táto informácia ohľadne legality zistiť, nielen pre Slovákov, ale pre všetky krajiny? Je na to nejaký zdroj na internete, kde sú spísané všetky nelegálne látky, a keď tam noopept nie je napísaný tak je legálny? Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň.
ODPOVEĎ: Ako si vo svojej otázke správne naznačil, nootropiká, bežne známe aj ako „chytré drogy“, sú väčšinou voľne dostupné látky, ktoré podporujú činnosť mozgu a spravidla zlepšujú poznávacie a pamäťové procesy užívateľov (napr. zvyšujú prekrvenie mozgu alebo zlepšujú spojenie medzi niektorými jeho časťami), pričom sa zároveň vyznačujú nízkou alebo žiadnou toxicitou pre organizmus. Práve z toho dôvodu sú niektoré tieto látky často vyhľadávané študentmi pre dosiahnutie lepších výsledkov v procese náročnejšieho učenia, prípadne sa iné z nich používajú ako výživové doplnky, ktoré pomáhajú zlepšovať spánok, redukovať stres, či stabilizovať výkyvy nálad. Pokiaľ ide konkrétne o piracetam, ten sa často užíva práve kvôli tomu nakopnutiu proti únave a lepšiemu sústredeniu. Na Slovensku by mal byť bežne dostupný v lekárňach, ale v niektorých iných štátoch EU je len na predpis. Vlastné skúsenosti s touto látkou nemáme, ale dostupné názory naznačujú, že ak sa to preženie s dávkovaním, môže sa to prechodne odraziť na duševnej pohode alebo rovnováhe (nepokoj, podráždenosť alebo narušenie spánkového režimu), takže to určite treba užívať s mierou a podľa odporúčania v letáku, resp. vyskúšať si, aká zvýšená dávka je postačujúca pre ten efekt, ktorý chceš dosiahnuť. Z hľadiska dlhodobého užívania sme nenašli žiadne argumenty, že by to malo nejaké negatívne výsledky, ale aj tu by sme radšej nabádali k opatrnosti, nakoľko všetky súvislosti dlhodobého užívania u tejto látky ešte nemusia byť v súčasnosti dostatočne preskúmané. Rozdiely medzi piracetamom a inými nootropikami bohužiaľ nemáme detailne zmapované, ale myslíme si, že je to všeobecnejší problém, a skôr sa treba zorientovať na základe vlastnej skúsenosti s tou-ktorou látkou a preferencie toho, čo potrebuješ dosiahnuť, či zvýšený výkon alebo skôr upokojenie a pod. Konkrétne noopept by mal byť údajne podstatne účinnejší ako piracetam, mal by viac stimulovať motiváciu a sociálne schopnosti. Aj tu sa však názory môžu rôzniť podľa skúseností užívateľov. V každom prípade by sme radi zdôraznili, že všetko v tomto vesmíre sa riadi zákonom zachovávania rovnováhy, a teda obrazne čím viac niekde niečoho pridáš, tak tým viac musíš niekde niečoho ubrať. Prakticky to znamená, že ak svoje telo umelo nakopneš k nejakému prechodnému výkonu, niekde sa to časom prejaví ako strata, buď na fyzickom zdraví alebo na psychike alebo aj na obidvoch stránkach. A podotýkame, že v príbalovom letáku o tom pochopiteľne nemusí byť ani slovo a súvislosť dlho nemusí byť vôbec zjavná. Pokiaľ ide o legálnosť nootropík, spravidla nemajú charakter látok, za držbu ktorých by bola vyvodzovaná trestná zodpovednosť, teda sú buď voľne dostupné v lekárňach alebo prinajhoršom sa dajú získať len na lekársky predpis. Napríklad piracetam je na Slovensku (a pokiaľ vieme aj Česku) voľne dostupný. Noopept by mal byť tiež legálny (nenachádza sa na zozname omamných a psychotropných látok), akurát je trochu problém ho na Slovensku či v Česku bežne zohnať, pretože je medzi verejnosťou málo známy a teda zatiaľ po ňom nie je dostatočný dopyt, avšak dá sa relatívne bez problémov zaobstarať zo zahraničia. Jednotná databáza legálnosti týchto látok podľa našich informácií neexistuje. Treba to vždy overovať vo vzťahu ku konkrétnym právnym predpisom jednotlivých krajín, na Slovensku je to príloha č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, teda ak tam názov a chemický vzorec daného nootropika nefiguruje, nie je problém legálne takúto látku držať, či s ňou primerane nakladať.
AUTOR: RE/set