e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA:

Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať, či výroba a predaj nezakázanej látky FUB-AMB vo forme kryštálu (umelý kanabinoid) môžu byť u nás nejako trestané? Látka nie je ani v zakázaných látkach a ani v rizikových látkach. Chcel by som vedieť, čomu sa pri obchodovaní s touto látkou vyhýbať. Ďakujem.

ODPOVEĎ:

Podľa súčasných právnych prepisov Slovenskej republiky látka FUB-AMB (chemicky metyl 2-({1-[(4-fluorfenyl)metyl]-1H-indazol-3-carbonyl}amino)-3-metylbutanoat) vo forme kryštálu či inej forme skutočne nie je v zozname kontrolovaných látok ani v zozname rizikových látok, takže existujú predpoklady na obchodovanie s touto látkou. Súčasný voľný režim tejto látky však neznamená, že v prípade jej predaja nemajú byť splnené ďalšie právne požiadavky, a to predovšetkým pokiaľ ide o jasné vymedzenie účelu tejto látky, jej náležitého označenia, balenia v zodpovedajúcich podmienkach a pod. Doterajšie pokusy o voľný predaj takýchto látok (tiež označovaných aj ako nové drogy, resp. dizajnérske drogy) ťažili z toho, že neznáme voľnopredajné látky sa predávali ako nesprávne označené (napr. ako suvenír, čistič na kov a pod.) a užívatelia ich užívali ako náhradu iných nelegálnych drog, čím sa vystavovali značnému riziku poškodenia zdravia. Na tento stav reagovala Slovenská obchodná inšpekcia v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva tak, že takéto nové drogy dočasne zaradila do zoznamu rizikových látok, čím znemožnila ich predaj koncovým užívateľom. Aj keď predaj syntetického kanabinoidu FUB-AMB by v súčasnosti mal byť možný, akonáhle začne oslovovať širšiu skupinu potenciálnych užívateľov, zároveň pritiahne aj pozornosť príslušných orgánov a existuje veľký predpoklad, že s ohľadom na jeho nepreskúmané účinky ho tieto orgány preventívne zaradia na zoznam rizikových látok, kým nedôjde k bližšiemu preskúmaniu účinkov tejto látky (tým zároveň znemožnia jeho voľný predaj), a ak sa preukáže, že má vysoké riziko poškodenia zdravia alebo zneužívania, tak sa dá predpokladať, že ju následne presunú aj do zoznamu kontrolovaných látok. Vzhľadom na vyššie uvedené teda rozhodne neodporúčame začať s predajom tejto látky, lebo by tento biznis asi nemal dlhé trvanie. Taktiež neodporúčame ani experimentovať s užívaním tohto syntetického kanabinoidu, lebo už existujú prvé referencie na prípady intoxikácie touto látkou, ktoré sa javia byť alarmujúce. Hoci ani my nevidíme do hlbších dôsledkov a zdravotných rizík súvisiacich s užívaním tejto látky, považujeme zdravie užívateľov za natoľko dôležité, že súčasné zdravotné riziko ani osobná zodpovednosť za cudzí život za potenciálny zárobok na predaji tejto látky za to určite nestojí.

AUTOR: RE/set, JUDr. Rastislav Ďurove