e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA:
ODPOVEĎ: Otázka: Čo je lepšie s človekom, ktorý berie pervitín, byť prísny alebo radšej nie. Ide o manžela, ktorý to vyskúšal a teraz to robí čím viac. Mám strach. Odpoveď: Sú dve možnosti. Buď tomu pervitínu predchádzalo užívanie iných psychoaktívnych látok (cigarety, alkohol, marihuana, extáza), alebo Váš - predpokladajme rovnako mladý manžel - začal experimentovať hneď s pervitínom, čo je nezvyčajnejšie, ale predsa možné. Pervitín je stimulujúca a povzbudzujúca látka, človek je čulý a plný energie, sebaistý, necíti únavu, ani hlad, po jej užití sa akoby zlepšoval manuálny aj intelektuálny výkon. Tieto vlastnosti drogy vlastne "vyplnia", či nasýtia iné aktuálne potreby. Potom vždy, keď sa vynorí potreba rýchlo podať kvalitný výkon alebo riešiť nejaký problém, je tu rýchle chemické riešenie vo forme užitia drogy. Keďže Vy viete najlepšie, ktorá z dvoch možností je reálna, a aké najčastejšie situácie viedli alebo vedú k tomu, že manžel siaha po pervitíne, Váš strach je oprávnený a prísnosť je namieste. Hoci to musí byť "láskyplná" prísnosť k človeku, ktorý má problém - "som tu s Tebou, pomôžem Ti nájsť iné riešenia, podporím Ťa, ale pod podmienkou, že aj Ty urobíš všetko preto, aby si prestal, vrátane toho, že spolu navštívite odborníka". Intenzitu závislosti od psychoaktívnej látky by mal posúdiť kvalifikovaný lekár - psychiater so špecializáciou medicíny drogových závislostí, ktorý rozhodne o ďalšej terapii tohto ochorenia, ale môžete začať aj s psychológom. Ten môže identifikovať potreby a situácie, ktoré vedú u manžela, resp. vo Vašich vzájomných vzťahoch, k riešeniu situácií chemickou cestou a neskôr Vás naučiť, ako tieto situácie zvládnuť inak. Klinickí psychológovia sú v každom väčšom a špecializovanom zdravotníckom zariadení, fungujú aj ako súkromní poskytovatelia služieb - podobne aj niektorí psychiatri.
AUTOR: RE/set