e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA: Dobrý deň. Prosím, potrebujem vedieť názor odborníka. Jedná sa o môjho syna, ktorý je momentálne vo výkone trestu. Pri ukladaní trestu mu bola nariadená protitoxikomanická liečba ústavnou formou. Požiadali sme súd o upustenie od liečby, pretože syn sedí päť rokov a doteraz na liečbu nebol zaradený. Psychiater vypracoval posudok bez vyšetrenia syna, použil posudok spred piatich rokov pred odsúdením. Je možné, aby sudca bral takýto posudok za smerodajný? Ďakujem vopred za odpoveď.
ODPOVEĎ: V našom systéme penitenciárnej starostlivosti sa bohužiaľ niekedy stane, že hoci je počas výkonu trestu nariadená protitoxikomanická liečba, ústav na výkon trestu nemá podmienky na jej vykonanie. V tomto prípade ste teda postupovali správne, že ste sa obrátili na súd so žiadosťou o upustenie od liečby, ak sa domnievate, že vzhľadom na uplynutý čas od nariadenia liečby do jej prípadného vykonania už neexistuje dôvod na takýto postup (§ 74 ods. 3 Trestného zákona a § 447 Trestného poriadku). V každom prípade by aj tu mal súd preskúmať, či stav Vášho syna zodpovedá Vašej požiadavke na upustenie od ochranného liečenia. Pokiaľ ide o pôvodný dôvod na nariadenie ochranného (protitoxikomanického) liečenia, správnosť postupu súdu vyplýva zo spisového materiálu, ktorý nemáme k dispozícii na posúdenie. V jednoduchších prípadoch totiž môže znaleckú činnosť nahradiť odborné vyjadrenie kompetentnej osoby, ktorá spravidla vychádza z dostupného spisového materiálu a teda môže v istom rozsahu brať do úvahy aj predchádzajúce lekárske správy v danej veci. Toto mohol byť práve prípad Vášho syna. Tento postup nemusí byť automaticky nesprávny a vypracovaný odborný posudok mohol byť vzhľadom na okolnosti vypracovaný naozaj zodpovedne. Ak ste však už v tom čase boli presvedčení, že tento posudok nezodpovedá realite, bolo namieste sa voči nemu pred súdom ohradiť a žiadať opakované znalecké posúdenie prípadu Vášho syna. V súčasnosti už treba doriešiť hlavne to upustenie od výkonu ochranného liečenia aj s prípadným poukázaním na Vaše výhrady k pôvodnému rozhodnutiu súdu nariadiť Vášmu synovi protitoxikomanickú liečbu.
AUTOR: RE/set