Ak mi lekár pri vyšetrení nájde v tele nelegálnu látku, má právo, resp. povinnosť oznámiť tento nález na polícii? Ak áno, čo mi za to hrozí?

" />

e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA:

Ak mi lekár pri vyšetrení nájde v tele nelegálnu látku, má právo, resp. povinnosť oznámiť tento nález na polícii? Ak áno, čo mi za to hrozí?

ODPOVEĎ:

V praxi sa často môže stať, že ošetrujúci lekár alebo zdravotnícke zariadenie pri vyšetrení pacienta nájde v jeho tele stopy po užívaní nejakej nelegálnej drogy. Takýto pacienti sa zvyknú obávať, čo to pre nich môže znamenať, a ako sa má lekár zachovať, a preto sme pre objasnenie celej situácie do budúcna požiadali o oficiálne stanovisko priamo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Z vyjadrenia ministerstva vyplýva, že žiadne relevantné právne predpisy v súčasnosti neupravujú situáciu, aký by mal byť správny postup, resp. nestanovujú právo či povinnosť lekára či zdravotníckeho zariadenia poskytnúť výsledok takéhoto zistenia orgánom činným v trestnom konaní, teda polícii. 

V zmysle ustanovení s čl. 2 ods. 2 Ústavy SR je však iniciatíva lekára alebo zdravotníckeho zariadenia oznamovať takéto zistenia polícii úplne vylúčená, pretože štátne orgány a ich predstavitelia môžu konať len to, či im zákon výslovne ustanovuje, že konať majú. Ak by teda takýto lekár či zdravotnícke zariadenie polícii iniciatívne oznámili informáciu o užívaní nezákonnej látky ich pacientom, išlo by jednoznačne o vybočenie z medzí zákona a poškodená osoba (teda takýto pacient) by sa mohla dožadovať ochrany svojho práva a prípadného odškodnenia za jeho porušenie priamo na príslušnom súde.

Ak by naozaj došlo k situácii, že lekár oznámi nález stôp po užívaní nelegálnej látky polícii, určite sa nemusíš obávať. Jednak preto, že samotné užívanie akýchkoľvek nelegálnych látok u nás nie je trestné (trestná je len ich držba), takže pre políciu taká informácia nie je nijako podstatná, a jednak preto, že už samotné takéto oznámenie je porušením zákona, ktoré môžeš namietať už od samého začiatku vo vzťahu ku konaniu lekára, prípadne sa následne obrátiť na súd za účelom dosiahnutia nápravy.

Potrebuješ dobrého drogového právnika? Máme toho najlepšieho - objednať službu

AUTOR: JUDr. Rastislav Ďurove, RE/set