e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA: Nechápem, čo mladí ľudia vidia na tvrdých drogách. Ja si myslím, že to je hnus. Všetko pokazia vo svojom živote kvôli tomu. Vzťahy, zostanú na ulici, alebo sa dostanú do väzenia. A načo toto všetko? Ale beriem to tak, že je to ich život a každý si raz uvedomí, čo robí zle. Mám kamarátov, ktorí berú tvrdé drogy, alebo brali a dostali sa s toho. A som na nich hrdá a neodsudzujem ich za minulosť. A nemám rada ani takých, čo odsudzujú takých ľudí a nadávajú na nich.
ODPOVEĎ: Problematika užívania drog, resp. akýchkoľvek látok meniacich vedomie, je oveľa komplexnejšia a náročnejšia na pochopenie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. V prvom rade chceme podotknúť, že už len kategorizovanie týchto látok ako „dobré“ alebo „zlé“, je trochu zavádzajúce. Aj lieky sú defakto drogy, ktoré môžu pomáhať alebo škodiť, a to podľa toho, ako sa k nim pristupuje, a nie na základe toho, či si ju človek zaobstará sám, alebo mu ju predpíše viac alebo menej rozhľadený odborník. Ak by si dala tú námahu a hľadala k tejto téme viac informácií, zrejme by si našla zopár prípadov, ako môžu dopadnúť ľudia, ktorým pomerne toxické či návykové lieky predpísal v rámci terapie lekár. Aj tu je však namieste otázka, prečo ľudia siahajú po takýchto prostriedkoch, a prečo lekári dovolia, aby liečba skončila spravidla vznikom silnej závislosti na legálnych liekoch. Za zmienku v tomto smere stojí aj to, že všeobecne zaužívané delenie drog na tvrdé a mäkké je trochu vágne a zavádzajúce. Nie každá prírodná droga je pre zdravie jej užívateľa takmer neškodná a nie každá syntetická droga je z hľadiska jej užívania v spoločnosti problémová či nadmieru riziková. Druhá vec je, že ak ľudia berú drogy, zjavne z toho niečo musia mať (príjemné pocity, ktoré v bežnom živote nezažívajú, kompenzácia osobnostných nedostatkov, začlenenie do sociálneho prostredia a pod.), inak by to predsa nebrali. Často ich na takúto rizikovú cestu dostanú práve podmienky v ich vlastnej rodine alebo širšej spoločnosti. Riziká vzniku závislosti alebo poškodenia zdravia sú užívateľom drog viac či menej známe, ale spravidla žiadny začínajúci užívateľ do toho nejde s tým, že nakoniec skončí pod zemou, v nemocnici, či vo väzení. Navyše, ak sa nezameriaš len na konkrétny izolovaný dôsledok užívania drog v živote človeka, ale zo širšej perspektívy vnímaš takúto skúsenosť ako súčasť jeho životnej cesty, pravdepodobne skôr alebo neskôr pripustíš, že každá udalosť, ktorá nás v živote stretne, je hlavne o skúsenosti, ktorú z nej získame, a že nič na tomto svete nemožno odsúdiť ako niečo absolútne zlé , najmä nie životy či skúsenosti iných ľudí v iných príbehoch než je tvoj vlastný.
AUTOR: RE/set