e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA:
ODPOVEĎ:

Otázka: Dobrý deň, dopočul som sa, že do konfliktu zo zákonom vás môže dostať aj hmota, ktorá sa dá vyškrabať z fajky, cez ktorú sa užíva marihuana, keďže táto hmota vraj obsahuje THC. Je to pravda?

Odpoveď: Áno, je to možné. "Hmota", ktorá ostáva vo fajke na fajčenie marihuany po jej viacnásobnom použití, obsahuje THC a je ju teda možné v zmysle zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch považovať za drogu, za ktorej držbu vzniká trestnoprávna zodpovednosť podľa § 171 Trestného zákona. Uvedené však platí len v tom prípade, ak by táto hmota bola z fajky extrahovaná v množstve, ktoré je schopné ovplyvniť psychiku človeka (teda minimálne 1 dávka), čo by muselo byť predmetom znaleckého skúmania. Pri dlhodobo užívanej a nečistenej fajke sa teda dá predpokladať, že by tejto hmoty bolo dosť na to, aby orgány činné v trestnom konaní dospeli k takémuto záveru.

AUTOR: RE/set