e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA: Môj dospelý syn dostal podmienečný trest za držanie marihuany, neviem koľko toho mal. My s manželom sme nič netušili. Študuje na vysokej škole. Môže mu trest skomplikovať ukončenie štúdia?
ODPOVEĎ: Samotné uloženie podmienečného trestu odňatia slobody za držbu malého množstva drog by spravidla nemalo mať žiadny negatívny vplyv na bežný život, či vysokoškolské štúdium Vášho syna. Rizikovým prvkom v tomto prípade je však plynutie skúšobnej doby podmienečného odsúdenia, ktorá môže trvať od jedného roka do piatich rokov podľa rozhodnutia súdu. Ak by počas tejto doby Váš syn spáchal akýkoľvek ďalší trestný čin, príp. priestupok, ktorý už ani nemusí súvisieť s drogami (napr. zapríčinenie dopravnej nehody, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti a pod.), tak súd môže (ale nie je to striktné pravidlo) nariadiť výkon tohto podmienečného trestu, čo by v lepšom prípade malo za následok prerušenie štúdia Vášho syna na dobu výkonu trestu odňatia slobody, v horšom prípade by však mohlo dôjsť až k vylúčeniu zo štúdia. Spáchanie tohto nového trestného činu by navyše malo za následok iniciovanie ďalšieho trestného stíhania v tejto novej veci, ktoré môže skončiť uložením ďalšej trestnoprávnej sankcie. V tejto súvislosti dávame do pozornosti aj túto linku Vplyv odsúdenia na štúdium
AUTOR: RE/set