e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA:

Má význam podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za rozširovanie drog?

ODPOVEĎ:

Odpoveď na Vašu otázku má dve roviny. Tá prvá všeobecná sa môže týkať situácie, keď sa domnievate, že niekto vo Vašom okolí predáva drogy, ale neviete, kto to je. Aj v takomto prípade je možné podať na takéhoto neznámeho páchateľa trestné oznámenie, lenže aby mal Váš podnet šancu na úspech (teda zadržanie a spravodlivé potrestanie dílera drog), tak pri podaní oznámenia musíte polícii poskytnúť aspoň také základné poznatky, ktoré by jej pomohli páchateľa vypátrať, zatknúť a usvedčiť (napr. ak máte informáciu o pravidelných stretnutiach podozrivých osôb na konkrétnom mieste za účelom predaja drog a pod.). Bez toho, aby ste takéto užitočné informácie pre orgány činné v trestnom konaní mali, by trestné oznámenie na neznámeho páchateľa zrejme nemalo zmysel, lebo by nikam neviedlo.

Tá druhá osobná rovina, ktorá môže do distribúcie drog zahŕňať aj nejakú blízku osobu, je o niečo komplikovanejšia. Ak by si napríklad člen Vašej rodiny zabezpečoval drogy od pouličného dílera (hoci len pre vlastnú spotrebu), na ktorého by ste Vy chceli podať trestné oznámenie, mohlo by sa stať, že pri samotnom trestnom stíhaní by na základe výpovedí svedkov alebo iných podozrivých osôb bol za kúpu a prechovávanie drog trestne stíhaný a potrestaný aj tento člen Vašej rodiny. 

Veľmi dobre chápeme, že urobiť takéto závažné rozhodnutie aj pre prípadný neprospech člena rodiny nie je vôbec ľahké. Ak Vás trápi predovšetkým užívanie drogy zo strany člena Vašej rodiny (teda nie primárne to, od koho si ju zoženie), odporúčali by sme Vám skôr riešiť tento problém s daným členom priamo pri jeho koreni, teda dôvodoch užívania. Pretože hoci by jeden díler z ulice na základe Vášho oznámenia zmizol, vzápätí ho nahradí iný a Vy to svoje aj tak nedosiahnete. Pokiaľ sa však zameriate na zmenu Vášho vzťahu k danému členovi rodiny, čo môže okrem dobrej rady či snahy pomôcť zahŕňať aj striktne stanovené podmienky ďalšieho spolužitia, vylúčenie zo spoločných priestorov, či úplné obmedzenie finančných zdrojov na kúpu drog, máte spravidla väčšie šance, že sa niečo medzi vami zmení k lepšiemu. Chápeme, že nejde o jednoduchý problém, a preto by sme Vám odporúčali vyhľadať pomoc odborníka na danú tému (psychológa alebo psychiatra), prípadne môžete využiť niektorú službu dostupnú aj u nás na stránke, napr. sociálne poradenstvo alebo psychologické poradenstvo v prípadoch užívania drog.

AUTOR: JUDr. Rastislav Ďurove | 15.7.2020