Zdravím. Pozeral som si vaše články a mali ste tam, že pri užití M-ka (=MDMA, účinná látka extázy, pozn. tímu RASTAMAMA) môže trvať tzv. dojazd 1-5 dní a nemalo by to mať trvalé následky (pri občasných užívateľoch). Chcem sa opýtať, že v prípade ak ho má dotyčný dlhšie (8 dní), či je to normálne. Zlý pocit, ťažké rozprávanie s okolím, mierne odlišné videnie (vizuálne), zamýšľanie sa nad inými vecami, malé sebavedomie. Je možné, že to dotyčnému ostane? Existuje niečo, čo pomôže obnoviť normálne fungovanie? Ďakujem.

" />

e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA:

Zdravím. Pozeral som si vaše články a mali ste tam, že pri užití M-ka (=MDMA, účinná látka extázy, pozn. tímu RASTAMAMA) môže trvať tzv. dojazd 1-5 dní a nemalo by to mať trvalé následky (pri občasných užívateľoch). Chcem sa opýtať, že v prípade ak ho má dotyčný dlhšie (8 dní), či je to normálne. Zlý pocit, ťažké rozprávanie s okolím, mierne odlišné videnie (vizuálne), zamýšľanie sa nad inými vecami, malé sebavedomie. Je možné, že to dotyčnému ostane? Existuje niečo, čo pomôže obnoviť normálne fungovanie? Ďakujem.

ODPOVEĎ:

Užitie akejkoľvek psychoaktívnej látky je vždy veľmi subjektívny zážitok a aj následky sa tým pádom môžu líšiť prípad od prípadu. Výsledný efekt totiž závisí od rôznych faktorov: na strane užívateľa, na strane užitej látky, a taktiež na strane vonkajšieho prostredia, kde sa daná látka užije. Najviac premenných do zážitku prináša samotná osoba užívateľa, teda či je to ešte osoba v ranom procese duševného vývoja, alebo je to dospelá osoba, či ide o osobu mentálne vyrovnanú alebo osobu duševne nestabilnú, prípadne trpiacu nejakými duševnými poruchami, a taktiež v akej nálade či duševnom rozpoložení došlo k užitiu predmetnej látky. Taktiež aj samotná droga je pre zážitok a dôsledky významná, v tomto prípade či vôbec išlo o účinnú látku MDMA alebo o inú látku, ktorá mohla mať podobné účinky, či sa užila šnupnutím / vterom do slizníc alebo perorálne (teda zjedením), či išlo o čistý prášok alebo kryštál alebo bola vo forme tabletky s možnými neznámymi prísadami. A tiež prostredie môže byť veľmi definujúce, napr. či sa látka užila osamote alebo v spoločnosti, alebo či prostredie bolo potenciálne rušivé a ohrozujúce alebo pokojné a podporujúce.

Ak sa teda máme vyjadriť k (ne)normálnosti možných dôsledkov užitia M-ka u tejto konkrétnej osoby, museli by sme poznať čo najviac vyššie spomenutých faktorov, ktoré majú na prežitok a dôsledky významný vplyv. Vo väčšine prípadov však dôsledky užitia extázy, či MDMA úplne odznejú po 5-7 dňoch (vrátane tzv. dojazdov vo forme prechodného negativizmu, zlej nálady, či miernych depresií). Ak sa tak doposiaľ nestalo, je stále možné, že sa stav dotyčnej osoby spontánne stabilizuje a postupne vráti do normálu, ale taktiež tu existuje riziko, že užitie extázy mohlo spustiť alebo urýchliť spustenie nejakej duševnej choroby. V tejto situácii by dotyčná osoba urobila najlepšie, ak by sa s touto skúsenosťou priznala rodičom alebo sama vyhľadala lekársku pomoc, a to buď svojho všeobecného lekára alebo psychológa či psychiatra, ktorí by mohli situáciu odborne posúdiť a v prípade potreby vhodne zareagovať na vzniknutý stav. Ak z nejakých dôvodov nie je takýto postup pre dotyčnú osobu prijateľný, odporúčame aspoň kontaktovať náš tím prostredníctvom našej stránky a dohodnúť si diskrétne sedenie v rámci sociálno-psychologického poradenstva, aby sme mohli posúdiť vážnosť situácie a prípadne motivovať dotyčnú osobu k vyhľadaniu potrebnej odbornej pomoci.

AUTOR: RE/set, JUDr. Rastislav Ďurove