e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA: Dobrý deň. Dostal som kvôli tráve podmienku 3 roky s odkladom na 4 roky a probačný dohľad. Chodím na VŠ a zaujíma ma, či sa rozhodnutie súdu dostane aj do školy. Obavám sa, že ma vylúčia zo štúdia. Ďakujem vopred za odpoveď.
ODPOVEĎ: Podľa Trestného poriadku súd doručuje rovnopis rozsudku obžalovanému, prokurátorovi, poškodenému, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody, zúčastnenej osobe, a to aj keď boli pri vyhlásení rozsudku prítomní. Škole sa teda rozsudok zo zákona nedoručuje. Iná situácia však môže nastať po skončení (resp. aj v priebehu) podmienečného odkladu výkonu trestu, kedy probačný úradník súdu zo zákona skúma naplnenie podmienok podmienečného odkladu a správanie odsúdeného v rámci skúšobnej doby. Vtedy probačný úradník môže osloviť aj vysokú školu alebo zamestnávateľa s cieľom overiť si tieto skutočnosti. Treba však povedať, že disciplinárne poriadky vysokých škôl vo všeobecnosti považujú odsúdenie za úmyselný trestný čin za závažný disciplinárny priestupok, o ktorom (ak sa o tejto skutočnosti dozvie) rozhoduje disciplinárna komisia vysokej školy a v tomto prípade môže (ale nemusí) rozhodnúť aj o vylúčení zo štúdia. Odporúčame ti pozrieť si disciplinárny poriadok tvojej školy, nakoľko úprava tejto situácie tam môže byť upravená odlišne od iných vysokých škôl. Držíme ti palce, aby to vo všetkých smeroch pre teba dopadlo čo najlepšie.
AUTOR: RE/set