e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA: Stala sa mi taká vec: vo Švajčiarsku som konzumoval cannabis a asi po troch dňoch ma chytili policajti a bol som pozitívny. Teraz musím celý rok chodiť k doktorovi každý mesiac. Chcem sa opýtať, či sa dá zistiť, že moč nie je môj, keby chceli? Ďakujem za odpoveď.
ODPOVEĎ: Bohužiaľ naša odpoveď na tvoju otázku nebude úplne presná, pretože vo Švajčiarsku sa na nakladanie s drogami vzťahujú iné predpisy a postupy ako u nás. Predovšetkým na Slovensku samotné užívanie nelegálnych drog nie je trestné a močové testy na užívanie marihuany sú u nás len orientačné a nemožno ich spravidla použiť ako dôkaz akútneho stavu intoxikácie; ten sa totiž robí priamo z krvi v rozhodnom čase, napr. bezprostredne po zadržaní vodiča motorového vozidla. V každom prípade je možné získať negatívne výsledky močového testu na marihuanu na základe zámeny vzorky moču za inú čistú (od človeka, ktorý marihuanu neužíva), pričom dĺžka skladovania takejto cudzej vzorky by nemala ovplyvňovať výsledky testu. Na Slovensku pritom zatiaľ nemáme vedomosť o tom, že by sa robili testy pravosti moču užívateľa, nakoľko je to pomerne drahá záležitosť. V prípade Švajčiarska to však nevieme garantovať, skôr si myslíme, že takéto overovanie pravosti sa nerobí ani tam, avšak nedokážeme to povedať so 100% istotou. Ak by z nejakého dôvodu zodpovedná osoba poňala podozrenie, že vzorky moču sú zamenené, overenie pravosti vzorky moču na základe genetického testu by sa zrejme dalo zariadiť. Pre úplnosť zároveň dodávame, že substitúcia vzorky moču je len jeden z možných spôsobov, ako dosiahnuť negatívny výsledok testu. Ďalšie možnosti zahŕňajú použitie tzv. adulterantov, to jest špeciálnych substancií, ktoré sa dajú kúpiť na webe alebo aj podomácky vyrobiť, pridávaných do moču užívateľa za účelom „vyčistenia“ vzorky moču alebo tiež výrazným zriedením (dilúciou) moču užívateľa. Nad rámec toho tiež existujú úplne jednoduché a prirodzené metódy spočívajúce v upravenej životospráve užívateľa krátko pred termínom kontroly, ktoré celkom spoľahlivo umožňujú získať negatívne výsledky močových testov na marihuanu.
AUTOR: RE/set