e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

OTÁZKA:
ODPOVEĎ:

Otázka: Je zbieranie lysohlávok na Slovensku trestným činom?

Odpoveď: Zbieranie a následné prechovávanie húb lysohlávok by nemalo byť na Slovensku trestným činom. Pre trestnosť akéhokoľvek konania súvisiaceho s drogami sa vyžaduje, aby bola daná látka zaradená do I., II. alebo III. skupiny na zozname omamných látok a psychotropných látok (pozri prílohu č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov). Huby lysohlávky túto základnú podmienku nespĺňajú, pretože na uvedenom zozname nie sú výslovne uvedené. Na tomto zozname je uvedená len účinná látka týchto húb – psilocybín, ktorá by mala byť obsiahnutá v inej než organickej podobe, napríklad v tabletkách. Pri tomto závere je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že napríklad pri marihuane sú na tomto zozname osobitne uvedené rastliny rodu Cannabis a osobitne účinná látka marihuany - THC, ktorá by v zmysle logiky tohto zákona teda mala byť obsiahnutá v inej než rastlinnej podobe. Keďže zákon v rámci tohto zoznamu priamo nešpecifikuje aj huby rodu Psilocybe, bolo by logické predpokladať, že na tieto huby sa tento zákon nevzťahuje a ich zbieranie a prechovávanie teda nie je trestným činom.

Je však potrebné upozorniť, že takýto logický výklad zákona si málokto z odbornej verejnosti na Slovensku uvedomuje, a je preto možné, že orgány činné v trestnom konaní a súdy budú držbu takýchto húb interpretovať, ako keby išlo držbu samotnej účinnej látky, ktorá je v zákone uvedená. Ak by si sa náhodou dostal do situácie, že budeš trestne stíhaný pre držbu lysohlávok, tvoj obhajca by mal poukázať predovšetkým na súčasné znenie zákona a jeho logický výklad založený na analógii vo vzťahu k rastlinám marihuany a ich účinnej látke, ktoré sú obidve v zákone výslovne uvedené, kým pri lysohlávkach to tak nie je. Úspech tejto obhajoby bude závisieť predovšetkým na šikovnej argumentácii tvojho obhajcu a následne tiež na kvalifikovanom a odbornom posúdení tejto skutočnosti príslušným súdom v trestnom konaní.

AUTOR: RE/set