e-shop

Top produkty

blog

Aktuality a články z oblasti drogovej politiky

akcie

Odporúčané akcie z oblasti vzdelávania, kultúry a svojpomoci

e-poradňa

Odpovede na Vaše otázky o drogách a súvisiacich témach.

V súrnych alebo vážnejších prípadoch odporúčame dohodnúť stretnutie s našimi odborníkmi v sekcii PRVÁ POMOC.

o drogách

Dôležité informácie o najbežnejších nelegálnych látkach, najmä pokiaľ ide o ich vzhľad, zloženie, účinky a zdravotné riziká

Marihuana [mariška, tráva, gras, gandža, makak, hulenie] je nelegálna omamná látka s euforizačnými, relaxačnými a mierne utlmujúcimi účinkami, ktorá sa pripravuje z usušených a rozomletých listov, plodov alebo kvetov rastliny rodu konopa. Hlavnú účinnú látku marihuany predstavuje delta-9-tetrahydrokanabinol alebo skrátene THC. Najvyššiu koncentráciu účinných látok majú mladé lístky a kvety (tzv. šišky) na vrcholci samičej rastliny, pričom smerom ku koreňu účinných látok ubúda. Marihuana je u nás najrozšírenejšou nelegálnou drogou, ktorá sa užíva predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Jednorazové alebo občasné užitie marihuany (alebo hašišu) však obvykle nespôsobuje negatívne zdravotné následky.

Hašiš [haš, šit, čokoláda, čaras] je výťažkom zo samičej rastliny konopy. V tuhom stave býva lisovaný väčšinou do tvaru kociek, tyčiniek alebo platničiek svetlohnedej až tmavohnedej farby mierne mastného povrchu s jemnou aromatickou vôňou. Z hľadiska účinnosti na ľudský organizmus je hašiš spravidla niekoľkokrát silnejší ako marihuana.

Najčastejší spôsob užívania marihuany alebo hašišu je fajčenie. Kúsky sušiny marihuany alebo hmoty hašišu sa buď zmiešajú a fajčia spolu s tabakom (joint), alebo sa fajčia samostatne v rôznych fajkách (suché alebo vodné) alebo iným spôsobom, napríklad cez upravenú umelohmotnú fľašu (tzv. bongo). Zriedkavejšie sa marihuana a hašiš užívajú ústne. Do podoby vhodnej na takéto použitie sa musia najskôr pripraviť prostredníctvom tepelnej úpravy, pri ktorej ich účinné látky prenikajú do zvolených potravín (mlieko, maslo). Tieto produkty sa môžu ďalej použiť pri príprave rôznych druhov pečiva (marihuanové koláčiky).

Bezprostredné účinky marihuany alebo hašišu pri ich fajčení nastupujú do 5 minút a trvajú 2 až 4 hodiny, v prípade ich užitia v potrave sa prejavia do 60 až 90 minút a môžu pretrvávať 8 až 10 hodín. Tieto účinky sa na fyzickej úrovni prejavia výrazným prekrvením očných spojiviek, zvýšenou frekvenciou srdca a suchom v ústach, pričom dochádza aj k zhoršeniu motorickej koordinácie tela a predĺženiu reakčného času. Na psychickej úrovni sa dostavuje mierne euforický stav, v ktorom sa čas spomaľuje a zvyšuje sa citlivosť na zrakové, sluchové a hmatové pocity. Užívateľ sa môže cítiť rozradostený, niekedy upadá do neutíšiteľného smiechu, prípadne sa ponára do vlastných nálad, pocitov alebo fantázií. Myšlienky plynú rýchlo a krátkodobá pamäť je utlmená. Marihuana alebo hašiš podporujú chuť do jedla a pri odoznievaní ich účinkov nastáva ospalosť.

Bezprostredné riziká užitia marihuany alebo hašišu môžu spočívať v stavoch úzkosti, ktoré sú niekedy spojené s paranoidnými myšlienkami príležitostne sa stupňujúcimi a prerastajúcimi až do paniky. Takýto stav sa môže najskôr vyskytnúť u neskúseného užívateľa, ktorý drogu berie sám, v nepríjemnej alebo cudzej situácii, či v obave z dôsledkov užitia nelegálnej látky. Veľmi ojedinele sa môže intoxikácia marihuanou alebo hašišom prejaviť nevoľnosťami alebo zvracaním. Ak sa marihuana alebo hašiš užije vo vysokých dávkach (najmä ústnym užitím), môže vyvolať toxické delírium, ktorého príznakmi sú zmätenosť, vzrušenie, dezorientácia, strata koordinácie a niekedy halucinácie. Toto delírium však trvá len tak dlho, pokiaľ trvá prítomnosť veľkého množstva drogy v mozgu a nie je spojené s vážnymi fyziologickými zmenami ani fyzicky nebezpečné.

Pre zdravšie a menej škodlivé užívanie marihuany alebo hašišu odporúčame zvážiť niektorý zo sady vaporizérov, ktoré podstatne znížia zdravotné riziká súvisiace s fajčením. Z hľadiska zvýšenia prevencie pred užívaním dávame do pozornosti Test na THC alebo Test na kanabinoidy.

Riziká dlhodobého užívania marihuany alebo hašišu spočívajú v oslabení imunitného systému organizmu a v prípade ich užívania fajčením dochádza tiež k poškodzovaniu pľúcneho systému (zúženie dýchacích ciest, vznik zápalov a zmenšená dychová kapacita) so zvýšeným rizikom rakoviny dýchacích ciest. Pri určitej predisponovanej skupine osôb môže byť intenzívnejšie užívanie marihuany alebo hašiša spúšťačom alebo urýchľovačom niektorých vážnych psychických ochorení, u mužov môže viesť k zníženiu potencie. S dlhodobým užívaním týchto drog sa tiež spája zníženie sociálnej úrovne užívateľa, poruchy pamäte a komunikácie, strata osobnej výkonnosti a záujmu o okolité dianie a spravidla dochádza aj ku vzniku psychickej závislosti.

 

Extáza [ekina, éčko, XTC, koleso, bobuľa] je nelegálna psychotropná látka syntetického pôvodu, ktorá patrí do skupiny amfetamínov. Účinnou látkou extázy je 3,4-metylendioxy-N-metylamfetamín, skrátene MDMA. V čistej forme je to biela, kryštalická a výrazne horká substancia. Väčšinou býva dostupná vo forme tabletiek rôznych farieb s vyrazenými znakmi alebo nápismi, ale môže sa tiež vyskytnúť vo forme kapsúl alebo bieleho kryštalického prášku. Zloženie tabletiek extázy nebýva štandardné. Okrem žiaducej účinnej látky môžu tabletky obsahovať aj neznáme prímesi v rôznom pomere, alebo sa v nich namiesto MDMA môžu nachádzať rôzne iné amfetamíny, efedrín, kofeín, ketamín, či ďalšie potenciálne nebezpečné látky.

Najčastejší spôsob užívania extázy je cez ústa, teda prehltnutím tabletky. Ak je extáza v práškovej forme, prípadne ak sa tabletky rozdrvia na jemný prášok, môže sa šnupať nosom.

Bezprostredné účinky extázy nastupujú spravidla po 30 až 60 minútach a trvajú 3 až 6 hodín. Na fyzickej úrovni dochádza k zvýšeniu telesnej teploty a srdcovej činnosti, rozšíreniu zreníc, jemnému mravenčeniu v tele, neuvedomelému škrípaniu zubov, pocitu sucha v ústach, výraznejšiemu poteniu a nechuti k jedlu. Menej často sa môže objaviť bolesť hlavy, svalové kŕče, nevoľnosť, hnačka alebo zvracanie. Halucinácie sa dostavujú len výnimočne. Na psychickej úrovni môže medzi prvé príznaky patriť nekľud alebo mierna zmätenosť, tieto účinky však neskôr ustúpia a nálada sa prejasní. Užívateľ sa stáva zhovorčivejším, má pocit harmónie, pohody, lásky, spolupatričnosti a potrebu dotýkať sa druhého. Okolitý svet sa mu javí plnší, farebnejší a priam neskutočný, intenzívnejšie prežíva hudbu, dochádza u neho k zvýšenému intelektuálnemu výkonu a svoj život môže zrazu chápať v nových súvislostiach. Extáza je tiež veľmi silným afrodiziakom, ale u mužov môže zároveň spôsobovať poruchy erekcie.

Bezprostredné riziká užitia extázy spočívajú v absencii varovných signálov (pocity smädu a únavy) a následnom vyčerpaní a prehriatí organizmu, predovšetkým pri nadmernej telesnej aktivite na tanečných akciách, ktoré sa často uskutočňujú v uzavretých a nedostatočne vetraných priestoroch. Tieto riziká ďalej stúpajú pri nedostatočnom príjme tekutín (najmä s obsahom minerálov) alebo naopak pri užití veľkého množstva tekutín naraz. Následkom prehriatia tela môže dôjsť k narušeniu vnútorného prostredia organizmu, rozvráteniu metabolizmu a prípadne k poškodeniu niektorých vnútorných orgánov. Zvýšené nebezpečenstvo predstavuje aj opakované užitie ďalšej dávky v krátkom čase alebo kombinácia extázy s inými látkami zo skupiny inhibítorov monoaminooxidáz (IMAO), ktorými sú niektoré antidepresíva, menej známe drogy (napr. PMA, 4-MTA a pod.), ale tiež aj niektoré ovocné šťavy (napr. ríbezľový džús). Ak sa extáza užije v nevhodných podmienkach, resp. neskúsenou osobou, môže výnimočne vyvolať pocit strachu, úzkosti alebo depresie. Osobitné riziko predstavujú neznáme látky, ktoré môže tabletka extázy obsahovať popri alebo namiesto MDMA, a ktorých účinky nemusia zodpovedať vyššie uvedenému opisu.

Pre bezpečnejšie a menej škodlivé užívanie extázy dávame do pozornosti dva harm-reduction produkty z násho eshopu, a to Test na extázu, ktorým sa v priebehu pár minút dá spoľahlivo overiť, či tableta extázy vôbec obsahuje požadovanú účinnú látku MDMA alebo Test čistoty MDMA, ktorým sa overuje, aké množstvo MDMA je v tablete obsiahnuté, teda aká je tableta účinná (kvalita). Pre zmiernenie negatívnych účinkov užitia extázy na druhý deň (tzv. dojazdy) vrelo odporúčame produkt After D, čo je zmes vitamínov, aminokyselín a minerálov, ktoré pomáhajú rýchlo obnoviť fyzickú a duševnú rovnováhu po náročnej párty.

Riziká dlhodobého užívania extázy spočívajú v rozvoji úzkostných a depresívnych stavov, v zhoršení krátkodobej pamäte a sústredenosti. Môže sa tiež dostaviť telesné vyčerpanie organizmu, poruchy spánku, narušenie žalúdočnej sliznice, či poškodenie funkcie obličiek a pečene. Špecifickým dôsledkom užívania extázy je prechodný nedostatok určitej látky v mozgu (seretonín), ktorý sa prejaví na 2. až 3. deň po jej užití, a ktorý vyvoláva pocity smútku, prázdnoty, nezáujmu a zlej nálady. Z dlhodobého hľadiska je určitým rizikom vytvorenie psychickej závislosti, prípadne návyk na určitý životný štýl spojený s užívaním tejto drogy.

Magické huby [holohlavce (v čestine = lysohlávky), ale aj zvonovce, golierovky, kapucňovky, šupinkovky a iné] možno zaradiť medzi psychotropné látky organického pôvodu s halucinogénnymi a euforizačnými účinkami. Počas určitých ročných období sa bežne vyskytujú vo voľnej prírode, predovšetkým v miernych pásmach Európy a Ameriky. Rastú na najrôznejších podkladoch, napr. lesnej pôde, trávnatých plochách, truse, machu, či hnijúcom dreve. Hlavnými účinnými látkami týchto húb sú psilocybín a psilocín.

LSD [papier, trip, kyselina, acid] je nelegálna psychotropná látka syntetického pôvodu s výrazným halucinogénnym účinkom, ktorá je chemicky uvádzaná ako dietylamid kyseliny lysergovej. V čistom stave sa jedná o jemne kryštalický biely prášok bez osobitnej chuti a zápachu, ktorý je dobre rozpustný vo vode, takže sa vyskytuje skôr ako bezfarebný roztok, ktorý umožňuje praktickejšie dávkovanie. Na čiernom trhu býva LSD väčšinou dostupné vo forme malých papierových štvorčekov s rôznou potlačou, do ktorých je roztok s LSD napustený, alebo zriedkavejšie vo forme želatínových toboliek, či vo forme kryštálov, ktoré majú vzhľad malých granuliek najčastejšie tmavomodrej alebo zelenej farby. LSD je mimoriadne účinná látka, pričom výraznejší psychodelický efekt možno dosiahnuť už pri dávke 50 až 100 mikrogramov.

Najčastejší spôsob užívania magických húb je ich konzumácia cez ústa, buď v surovom stave alebo až po ich vysušení. Z rozomletých usušených húb je taktiež možné pripraviť odvar. LSD sa najčastejšie užíva cez ústa (papierové štvorčeky alebo želé sa vkladajú pod jazyk). Ak je LSD vo forme roztoku, možno ho tiež aplikovať injekčne, v prípade nálepiek aj ich nalepením na neporušenú pokožku, avšak tieto spôsoby aplikácie bývajú zriedkavejšie.

Bezprostredné účinky magických húb a LSD nastupujú zhruba za 60 minút. Ak sa huby dobre rozžuvajú a dlhšiu dobu ponechajú v ústach, prípadne sa z nich urobí vývar, alebo ak sa LSD aplikuje injekčne, môže sa čas ich nástupu skrátiť približne na 10 až 20 minút. Stav intoxikácie hubami trvá väčšinou 4 až 6 hodín, v prípade LSD však môže trvať až 12 hodín. Účinky oboch látok na ľudský organizmus sú v mnohých smeroch veľmi podobné, pričom ich intenzita a charakter závisia od množstva užitej látky, jej čistoty a individuálnej citlivosti konzumenta voči jej účinku. V úvodnej fáze intoxikácie sa tieto účinky môžu fyzicky prejaviť ako mierne chvenie, pocit nekľudu, nevoľnosť, malátnosť, poruchy rovnováhy, búšenie srdca, zvýšenie telesnej teploty, či potenie. Tieto pocity však postupne ustúpia a nahradí ich celkové fyzické uvoľnenie, hoci pretrvávajúcu intoxikáciu možno stále spoľahlivo identifikovať podľa rozšírených zreníc. Na psychickej úrovni dochádza deformovanému vnímaniu objektívnej reality a k postupnej strate časových a priestorových súvislostí (čas akoby vôbec neexistoval a priestory sa javia ako neznáme). Užívateľ má zvýšenú citlivosť na vnímanie farieb, ktoré získavajú neobyčajné odtiene. Charakteristický je výskyt ilúzií, pseudohalucinácií a farebných kaleidoskopických obrazcov. Opojenie často sprevádzajú pocity eufórie, šťastia, porozumenia alebo zjednotenia s vyššou podstatou, ktoré môžu byť vnímané ako mystické zážitky.

Bezprostredné riziká užitia magických húb alebo LSD môžu v niektorých prípadoch viesť k pocitom nepohody, úzkosti, strachu, či paniky (tzv. bad trip). Užívateľ môže napr. získať pocit, že navodený stav trvá nekonečne dlho a normálne vnímanie sa mu už nevráti. V prípade užitia vyšších dávok sa môžu prechodne objaviť výraznejšie poruchy myšlienkového procesu, pocity odosobnenia alebo silný halucinačný stav bez možnosti jeho ovplyvnenia, čo môže vyvolať nepríjemný pocit straty kontroly, zmätku alebo paranoje. Prechodne sa tiež môže vyskytnúť zimnica alebo nevoľnosť. Väčšina týchto rizík však vyplýva z výberu nevhodného prostredia (setting), či vnútorného rozpoloženia jedinca (set), v ktorom danú látku užije, pretože tieto skutočnosti priamo a v najväčšej miere ovplyvňujú priebeh zážitku. V prípade magických húb navyše existuje určitá možnosť predávkovania alebo ich zámeny za niektoré jedovaté druhy. V prípade LSD je možnosť predávkovania prakticky vylúčená. Určité riziko pri užití týchto látok neskúsenými konzumentmi predstavujú unáhlené rozhodnutia v dôsledku halucinácií a falošných predstáv, ktoré môžu viesť k rôznym úrazom alebo nehodám. Vo všeobecnosti platí, že magické huby a LSD patria k najmenej predvídateľným drogám a konzument by mal disponovať istou mentálnou zrelosťou a stabilitou, aby navodený stav zvládol bez väčších problémov a ohrozenia vlastného zdravia.

Pre bezpečnejšie a menej škodlivé užívanie LSD dávame do pozornosti harm-reduction produkt z násho eshopu, a to Test na LSD, ktorým sa dá rýchlo a spoľahlivo overiť, či testovaná vzorka skutočne obsahuje LSD alebo iné indoly, alebo naopak obsahuje len látky, ktoré efekt LSD iba napodobňujú, a ktorých užitie môže mať nepredvídateľné účinky.

Riziká dlhodobého užívania magických húb (alebo aj jednorazového užitia veľkej dávky) spočívajú v možnosti poškodenia niektorých telesných orgánov, predovšetkým obličiek a pečene. V prípadoch dlhodobého užívania LSD sa poškodenie zdravia na fyzickej úrovni nepotvrdilo. Dlhodobé užívanie magických húb alebo LSD však môže viesť k oslabeniu duševnej rovnováhy, čo za určitých okolností môže prejsť do psychotickej roviny (dezorientácia, depresia, poruchy myslenia a pod.). U niektorých predisponovaných jedincov môžu stavy vyvolané týmito drogami spustiť vážnejšie psychické ochorenia (schizofrénia, maniodepresívne stavy), pričom toto riziko tu existuje už pri užití jednej dávky. Výnimočne sa aj po dlhšej dobe od užitia týchto drog (týždne alebo mesiace) môže objaviť tzv. flashback, čo je spontánny návrat stavu prežitého pri intoxikácii, ktorý môže trvať niekoľko sekúnd či minút. Ku vzniku fyzickej alebo psychickej závislosti na týchto drogách spravidla nedochádza.

Pervitín [piko, pedro, péčko, perník, speed] je nelegálna psychotropná látka syntetického pôvodu, ktorá sa chemicky označuje ako metamfetamín (derivát amfetamínu). V čistom stave sa jedná o mikrokryštalický biely prášok horkej chuti, ale na čiernom trhu býva kvôli prímesiam alebo nečistotám častokrát rôzne sfarbený (dožlta, dofialova, domodra, či inak). Taktiež sa môže vyskytnúť vo forme roztoku alebo tabliet, ktoré niekedy bývajú predávané ako extáza. Pervitín je u nás pomerne rozšírenou problémovou drogou, pričom zdravotné riziká jeho užívania ďalej zvyšujú rôzne viac alebo menej nebezpečné látky, ktoré sa do neho primiešavajú, napr. paracetamol, mliečny cukor, kofeín, efedrín, omietka, či iné substancie.

Najčastejší spôsob užívania pervitínu je šnupanie alebo injekčná aplikácia. Ak je v kryštalickej forme, môže sa tiež fajčiť. V prípade tabletiek sa užíva cez ústa.

Bezprostredné účinky pervitínu nastupujú pri injekčnej aplikácii takmer okamžite, pri šnupaní alebo fajčení za 5 až 10 minút a pri užití cez ústa najneskôr do hodiny. Stav intoxikácie pervitínom trvá zhruba od 4 do 8 hodín (u neskúseného užívateľa aj dlhšie), avšak úplné odznenie jeho účinkov (tzv. dojazd) môže trvať až do nasledujúceho dňa. Na fyzickej úrovni sa účinky pervitínu prejavujú zvýšením krvného tlaku a srdcovej činnosti, príp. aj zvýšením telesnej teploty, motorickým nekľudom, triaškou, potením, suchom v ústach a rozšírenými zrenicami. Na psychickej úrovni dochádza najmä k celkovej stimulácii organizmu, ktorá sa prejavuje obrovským prívalom energie, zvýšením pozornosti, sústredenosti a celkovej výkonnosti organizmu, zároveň sa vytráca únava a chuť k jedlu. Dostavuje sa pocit eufórie, nárast sebavedomia, zhovorčivosť, strata zábran a celková psychická uvoľnenosť. Urýchľuje sa proces prijímania vonkajších informácií a tok myšlienok, ale často na úkor schopnosti tieto podnety zmysluplne spracovať, prípadne sa môže objaviť stereotypné správanie (opakovanie určitej činnosti stále dookola). Pri dojazde na pervitíne je štandardne prítomná úzkosť alebo depresia, ktorá býva sprevádzaná nemožnosťou zaspať aj napriek celkovému vyčerpaniu organizmu.

Bezprostredné riziká užitia pervitínu zväčša súvisia s pocitmi úzkosti, strachu, paranoje alebo paniky, prípadne sa môžu objaviť halucinácie alebo poruchy myslenia. Osobitné riziko užitia pervitínu predstavuje možnosť predávkovania vzhľadom na neznámu kvalitu užitej dávky, ale aj neznáme prímesi, ktoré sú jej súčasťou, a to hlavne pri injekčnom užívaní. Podobne ako pri extáze, aj pri užití pervitínu hrozí riziko dehydratácie a vyčerpania organizmu v dôsledku nepociťovania varovných signálov. K ohrozeniu života môže dôjsť kombináciou pervitínu a iných látok zo skupiny inhibítorov monoaminooxidáz, ktorými sú niektoré antidepresíva, menej známe drogy (napr. PMA, 4-MTA a pod.), ale aj niektoré ovocné šťavy (napr. ríbezľový džús).

Pre bezpečnejšie a menej škodlivé užívanie pervitínu dávame do pozornosti harm-reduction produkt z násho eshopu, a to Test na extázu, ktorý je možné použiť aj na overenie prítomnosti učinnej látky metamfetamínu v testovanej vzorke, väčšinou prášku či kryštálikoch, ktoré sa na čiernom trhu predávajú ako pervitín.

Riziká dlhodobého užívania pervitínu predstavujú časté poruchy nálad, pamäte a schopnosti sústrediť sa, objavujú sa pocity úzkosti a depresie. Časom dochádza k postupnému rozvoju toxickej psychózy vo forme paranoidno-halucinačného syndrómu (tzv. stihomam). Užívateľ býva agresívny, zmätený, trpí halucináciami alebo pocitmi prenasledovania. Taktiež dochádza k výraznému úbytku na váhe a priebežnému chátraniu organizmu (oslabenie imunity, vypadávanie zubov a pod.). Dlhodobé užívanie tejto drogy môže vyvolať organické zmeny v mozgu, zničiť nosovú sliznicu (pri šnupaní) alebo vážne poškodiť vnútorné orgány (pečeň, slezina, obličky, srdce), a to hlavne v prípadoch injekčného užívania kvôli rôznym nebezpečným prímesiam, ktoré pouličný pervitín skoro vždy obsahuje. Injekčné užívanie pervitínu taktiež zvyšuje riziko trombózy, zápalu žíl alebo prenosu infekčných ochorení, akými sú napr. žltačka alebo vírus HIV. Pravidelné užívanie pervitínu veľmi rýchlo vedie ku vzniku silnej psychickej závislosti a zvyšovaniu tolerancie, čo sa následne odráža v postupnom zvyšovaní dávok a tým pádom aj v náraste súvisiacich rizík.

Kokaín [koks, céčko, cukor, sneh] je nelegálna omamná látka chemicky označovaná aj ako etylester benzoylekgonínu. Jedná sa o prírodný stimulant, ktorého zdrojom je juhoamerická rastlina kokaínovník obyčajný. Čistý kokaín je jemne kryštalický biely prášok trpko-horkej chuti. Na čiernom trhu sa však môže vyskytnúť aj falošný kokaín, ktorý môže byť kombináciou iného stimulantu (amfetamínu) s lokálnym anestetikom, príp. môže kokaínový prášok obsahovať rôzne iné prímesi. Dodatočnou tepelnou úpravou kokaínu je možné získať tzv. crack, ktorý sa užíva výhradne fajčením a má ešte výraznejšie účinky ako kokaín, ale v tejto podobe sa u nás bežne nevyskytuje.

Najčastejší spôsob užívania kokaínu je šnupanie, ale môže sa aplikovať aj injekčne. Zriedkavejší spôsob užívania kokaínu spočíva v jeho vtieraní do slizníc, napr. ďasien alebo pošvy, prípadne sa môže konzumovať vo forme kokaínových nápojov, najmä šumivých vín.

Bezprostredné účinky kokaínu sa pri jeho šnupaní dostavia do 2 až 3 minút a v prípade injekčnej aplikácie takmer okamžite, pričom trvajú zhruba 30 až 60 minút a potom pomerne rýchlo ustupujú. Na fyzickej úrovni sa tieto účinky prejavujú zvýšením krvného tlaku, zrýchlením pulzu, rozšírením zreníc, potením, prípadne nevoľnosťou. Pri aplikácii šnupaním dochádza k podráždeniu nosovej sliznice a výtoku z nosa ako pri nádche, dostavuje sa znecitlivenie pier, ďasien, podnebia, či brnenie zubov. Pri prvom užití kokaínu väčšinou nasledujú nepríjemné prežitky, ktorými sú pocity srdcovej slabosti, triaška rúk, mrazenie v tele a pod. Až po opakovaných užitiach dochádza k účinkom, ktoré sa na psychickej úrovni prejavujú ako pocity eufórie, veselosti a družnosti, môžu sa objaviť príjemné halucinácie, je prítomná zvýšená predstavivosť, sebadôvera, či schopnosť lepšie sa koncentrovať a reagovať na vonkajšie podnety. Strácajú sa pocity únavy, bolesti a potreba spánku. U užívateľov sa väčšinou prejavuje túžba po pohybe alebo zvýšenom výkone, avšak pri niektorých typoch osôb prevládne skôr lenivá snivosť následne spojená so snami a halucináciami. Kokaín je taktiež veľmi silným afrodiziakom, predovšetkým u žien zvyšuje sexuálnu aktivitu, odbúrava sexuálne zábrany a u mužov môže oddialiť orgazmus, príp. úplne vylúčiť jeho dosiahnutie. Pri odznievaní účinkov kokaínu dochádza k depresii, podráždenosti a ospalosti, ale zároveň aj k nemožnosti zaspať, čo spravidla vedie k opakovanému užitiu ďalších dávok v priebehu večera.

Bezprostredné riziká užitia kokaínu predstavujú možné prípady srdcových alebo mozgových príhod, keďže užívanie tejto drogy znamená veľkú záťaž pre srdcovocievny systém. Významné riziko predstavuje užitie vysokých dávok kokaínu, ktoré môže viesť k psychickému a fyzickému kolapsu, prípadne až k smrti v dôsledku ochrnutia dýchacieho centra alebo srdcovej arytmie (tzv. kokaínový šok). Osobitne rizikové je injekčné užívanie kokaínu kvôli možnému prenosu infekčných ochorení, či neznámym a potenciálne nebezpečným prímesiam, ktoré môže dávka obsahovať (napr. púder, škrob, múka, chinín, glukóza, amfetamíny, anestetiká a pod.).

Pre bezpečnejšie a menej škodlivé užívanie kokaínu dávame do pozornosti dva harm-reduction produkty z násho eshopu, a to Test na kokaín a crack, ktorým sa dá v priebehu pár minút spoľahlivo overiť, či tableta alebo prášok obsahuje kokaín alebo crack alebo Test čistoty kokaínu, ktorý vám umožní rýchlo získať predstavu o jeho čistote, resp. kvalite.

Riziká dlhodobého užívania kokaínu spočívajú v stavoch depresie, úzkosti alebo paniky, užívateľ býva podráždený, trpí pocitmi prenasledovania a často u neho dochádza k rozvoju toxickej psychózy (paranoidné predstavy a halucinácie), ktoré môžu nakoniec viesť k pretrvávajúcim psychózam a vážnym poruchám osobnosti. Po fyzickej stránke dlhodobý užívateľ kokaínu trpí nespavosťou, nechuťou k jedlu, vyčerpaním, dochádza k výraznému úbytku telesnej hmotnosti, a ak sa kokaín užíva šnupaním, dochádza k poškodeniu, resp. úplnému zničeniu nosovej sliznice a nosovej prepážky a spravidla aj k strate čuchu. Dlhodobé užívanie môže taktiež viesť k poškodeniu niektorých vnútorných orgánov, najmä srdca, pečene a pľúc. Kým občasné užívanie kokaínu zvyšovalo sexuálne potešenie, z dlhodobého hľadiska naopak dochádza k poruchám sexuálnych funkcií (poruchy erekcie, impotencia, suchosť slizníc, či nemožnosť dosiahnuť orgazmus). Užívanie kokaínu síce nevedie k fyzickej závislosti, postupne však dochádza k vzniku veľmi silnej psychickej závislosti, ktorú niektorí odborníci považujú za vôbec najsilnejšiu.

Heroín [háčko, herák, matroš, štof, prach, kakao] je nelegálna omamná látka chemicky označovaná ako diacetylmorfín. V čistom stave sa jedná o jemný biely prášok horkastej chuti. Na čiernom trhu sa heroín veľmi často vyskytuje spolu s rôznymi prímesami (chinín, sóda, sušené mlieko, laktóza, práškový cukor, strychnín a pod.) a vtedy má väčšinou podobu hnedého prášku alebo hnedých granuliek. Heroín u nás patrí k najnebezpečnejším drogám, a to najmä kvôli rýchlemu vzniku fyzickej a psychickej závislosti, ako aj vážnym zdravotným a sociálnym dôsledkom jeho zneužívania (vysoké riziko úmrtnosti alebo poškodenia zdravia, prenos infekčných chorôb, rozvrat rodinných vzťahov, kriminálne správanie a pod.).

Najčastejší spôsob užívania heroínu je injekčná aplikácia do žily, svalu alebo pod pokožku a je rozšírený hlavne medzi závislými užívateľmi, pretože je najúspornejší. Zriedkavejšie sa heroín fajčí alebo sa vdychujú jeho výpary z hliníkovej fólie alebo lyžice, ale možno ho tiež šnupať nosom alebo užiť cez ústa.

Bezprostredné účinky heroínu nastupujú v priebehu 15 až 30 sekúnd a trvajú od 6 do 8 hodín. Na fyzickej úrovni sa tieto účinky prejavujú celkovým útlmom nervového systému, dochádza k poklesu frekvencie srdca, zníženiu telesnej teploty, spomalenému dýchaniu, potlačeniu vnímania bolesti a reflexu kašlať. Medzi ďalšie typické príznaky patrí extrémne zúženie zreníc, zvýšené potenie, svrbenie pokožky, žalúdočná nevoľnosť až zvracanie a následne zápcha. Na psychickej úrovni sa bezprostredne po užití heroínu dostaví eufória bohatá na zmyslové vnemy vrátane halucinácií alebo snových predstáv (tzv. flash). V rámci tohto stavu sa objavujú pocity šťastia a blaženosti, užívateľ je veľmi zhovorčivý, nadobúda pocit neohrozenosti, zbavuje sa zábran a zvyšuje sa jeho chuť na sex. Asi po pol hodine začnú prevládať utlmujúce účinky heroínu a dostavuje sa otupenosť, ospalosť a zníženie fyzickej aktivity. U niektorých jedincov sa namiesto príjemných pocitov môžu objaviť stavy úzkosti alebo strachu, ktoré pretrvávajú aj po odznení účinkov heroínu.

Bezprostredné riziká užitia heroínu spočívajú v možnosti nechceného predávkovania, ktoré môže viesť až k smrti (väčšinou kvôli zástave dýchania), pretože rozdiel medzi bežne užívanou dávkou a smrteľnou dávkou je malý a koncentrácia zakúpenej drogy je často neznáma. Bez ohľadu na kvalitu heroínu môže u niektorých osôb dôjsť k náhlej smrti už pri prvej dávke. Táto skutočnosť sa vysvetľuje ako neschopnosť organizmu prijať a spracovať akékoľvek (hoci len minimálne) množstvo heroínu. V prípade injekčného užitia heroínu značné riziko predstavujú aj neznáme a potenciálne nebezpečné prímesi v aplikovanej dávke, ktoré môžu viesť k otrave organizmu.

Pre bezpečnejšie a menej škodlivé užívanie heroínu dávame do pozornosti harm-reduction produkt z násho eshopu, a to Test čistoty heroínu, vám umožní spoľahlivo a rýchlo získať predstavu o jeho čistote.

Riziká dlhodobého užívania heroínu spočívajú v pomerne rýchlom rozvoji silnej fyzickej a psychickej závislosti (orientačne po 1 až 3 mesiacoch pravidelného užívania), čo spôsobuje vzostup tolerancie na drogu a postupné zvyšovanie dávok pre dosiahnutie želaného účinku, ale taktiež aj stratu kontroly nad jej užívaním a nutkavú potrebu ju znova užiť. Po krátkom období dobrovoľnej či vynútenej abstinencie však tolerancia na heroín zasa rýchlo klesá, takže dávka, ktorá bola predtým pre užívateľa bežná, býva po tomto čase pre neho smrteľná. Samotný abstinenčný syndróm je mimoriadne nepríjemný a ťažko zvládnuteľný. V závislosti od užívanej dávky sa v ľahších prípadoch prejavuje bolesťami brucha, hnačkami, úzkosťou a nespavosťou, kým v ťažkých prípadoch dochádza k nárastu telesnej teploty, dehydratácii, triaške, poteniu, poruchám reči, nechutenstvu, úpornej nespavosti a výnimočne až ku kolapsu organizmu a smrti (tento stav začína asi za 10 hodín od poslednej dávky, vrcholí na 2. až 3. deň a trvá približne 10 dní). Závislosť na užívaní heroínu spravidla vedie k degradácii osobnosti užívateľa, rozvratu jeho hodnotového systému, ako aj doterajšieho spôsobu života. Typickými príznakmi závislosti sú depresie, podráždenosť, lenivosť, egocentrizmus, nezáujem o okolité dianie, narušenie medziľudských vzťahov, či kriminálne správanie kvôli získaniu financií na drogu. Závislý užívateľ taktiež trpí poruchami pamäte, nespavosťou, permanentnou únavou, oslabením imunity a celkovým vyčerpaním organizmu, u žien sa vyskytujú poruchy menštruačného cyklu a u obidvoch pohlaví dochádza k strate záujmu o sex. V zásade možno povedať, že viesť bežný život popri závislosti na heroíne je prakticky nemožné a užívateľ musí drogu brať už len preto, aby mohol ako-tak normálne fungovať. Pri injekčnom užívaní heroínu, najmä ak sa používajú spoločné alebo nesterilné ihly, navyše hrozí nebezpečenstvo vzniku alebo prenosu vážnych infekčných ochorení (zápal žíl alebo pečene, AIDS, tuberkulóza, syfilis a pod.), či poškodenia niektorých vnútorných orgánov (mozog, pľúca, pečeň, obličky).

prečo nebrať

Najvážnejšie riziká spojené s užívaním drog

bezpečné užívanie

Ak si už rozhodnutý s nejakou drogou experimentovať, pre zníženie rizík súvisiacich s jej užitím odporúčame dodržať nasledovné zásady

drogy a zákon

Právne minimum pre všetkých, ktorí sa kvôli drogám môžu dostať do problémov so zákonom.

Ak vám už reálne hrozí trestné stíhanie, odporúčame dohodnúť konzultačné stretnutie s našim právnikom v sekcii PRVÁ POMOC.

Z právneho hľadiska by si mal o drogách vedieť niekoľko základných vecí, pretože neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje. Pre začiatok treba uviesť, že samotné užívanie drog na Slovensku nie je trestné. Trestného činu sa však dopustíš, ak budeš s drogami nakladať niektorým zo spôsobov uvedeným v Trestnom zákone. Môže ísť napríklad o výrobu, kúpu, predaj, výmenu, zadováženie alebo prechovávanie drog. Trestným činom môže byť dokonca aj také konanie, ktoré s drogami súvisí len nepriamo, napríklad ak by si niekoho iného zvádzal na zneužívanie drog alebo ho v tom podporoval.

Detailnejšie informácie o všetkých skutkoch súvisiacich s drogami, ktoré sa považujú za trestné činy, nájdeš v zákone č. 300/2005 Z. z. v platnom znení (Trestný zákon), konkrétne v ustanoveniach § 171 až 173 pod názvom „Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi“ a v ustanovení § 174 pod názvom „Šírenie toxikománie“.

Ak si výhradne užívateľom drog, z hľadiska trestnej zodpovednosti má pre teba kľúčový význam konanie, ktoré sa označuje ako prechovávanie drog pre vlastnú potrebu, ktoré je zadefinované v § 171 Trestného zákona. Na spáchanie tohto trestného činu stačí, aby si mal u seba (v tzv. držbe) niektorú z nelegálnych drog v množstve, o ktorom sa predpokladá, že je určené pre tvoje vlastné použite. Toto množstvo sa určuje podľa počtu jednorazových dávok, ktoré možno zo zadržanej drogy pripraviť. Môže sa jednať o množstvo od 1 do 3 jednorazových dávok s možným trestom odňatia slobody do 3 rokov podľa § 171 ods. 1 Trestného zákona alebo o množstvo od 4 do 10 jednorazových dávok, kde by ti hrozil možný trest odňatia slobody do 5 rokov podľa § 171 ods. 2 Trestného zákona. Pri množstve presahujúcom 10 jednorazových dávok sa už predpokladá, že nejde o užívateľa drog ale o dílera, a za také konanie je potom nevyhnutné uložiť trest odňatia slobody v trvaní od 4 do 10 rokov podľa § 172 ods. 1 písm. d) Trestného zákona. Podrobnejšie informácie o ukladaní sankcií nájdeš v sekcii Stručne o trestnom konaní.

Počet jednorazových dávok sa neurčuje len podľa objemového množstva zadržanej drogy (kvantita), ale aj podľa koncentrácie účinných látok, ktoré droga obsahuje, teda podľa toho, aká je silná (kvalita). V praxi to znamená, že z jedného gramu slabšej marihuany sa dajú pripraviť povedzme 3 jednorazové dávky, kým z jedného gramu silnejšej marihuany by sa dalo pripraviť napr. 6 jednorazových dávok. Z tohto dôvodu nie je možné počet jednorazových dávok laicky odhadnúť len na základe prechovávaného množstva drogy, ale pre takéto určenie je potrebná jej chemická analýza, ktorú polícia vykonáva po zaistení drogy.

Na určenie výsledného počtu jednorazových dávok zadržanej drogy je navyše možné použiť ešte jedno kritérium, a tým je osoba samotného užívateľa. Účinky rovnakého množstva drogy na psychiku užívateľov sa totiž môžu líšiť v závislosti od ich veku, pohlavia, zdravotného stavu, skúseností a predovšetkým od miery tolerancie a stupňa závislosti. To znamená, že 90-kilový muž dlhodobo užívajúci marihuanu si môže z jednému gramu tejto drogy pripraviť napr. 7 jednorazových dávok, kým 45-kilové dievča bez skúseností a s nízkou toleranciou si môže z toho istého množstva tej istej marihuany pripraviť povedzme 14 jednorazových dávok. Pre čo najpresnejšie vymedzenie rozhodujúceho počtu jednorazových dávok zo zadržanej drogy by sa mal v trestnom konaní vždy vypracovať znalecký psychiatrický posudok, ktorý zohľadní všetky podstatné skutočnosti týkajúce sa konkrétneho užívateľa. Súvisiace informácie k tejto téme nájdeš v sekcii Stručne o trestnom konaní.

Pre trestnoprávne rozlíšenie medzi užívateľom a dílerom drog je okrem samotného množstva zadržanej drogy podstatná ešte jedna vec, a tou je účel prechovávania drogy. Znamená to, že na množstve prechovávanej drogy vôbec nezáleží (mohlo by to byť aj menej ako 10 jednorazových dávok), ak by sa počas trestného stíhania preukázalo, že zadržaná droga nebola určená výhradne pre tvoju osobnú spotrebu, ale pre niekoho iného. Ak by u teba polícia našla menšie množstvo drogy, automaticky platí predpoklad, že je určená pre tvoju vlastnú spotrebu, aj keby si sa k veci vôbec nevyjadril. Nie je teda rozumné tvrdiť, že ti zadržaná droga nepatrí, alebo že nie pre teba. Nielenže sa takto svojej zodpovednosti nezbavíš, ale môžeš si dokonca výrazne pohoršiť, pretože držba drogy za účelom jej ďalšej distribúcie alebo predaja sa trestá oveľa prísnejšie.

Stručný prehľad všetkých konaní, ktoré s drogami priamo súvisia, kritériá pre ich posudzovanie, ako aj najvyššie možné tresty, nájdeš v nasledujúcej tabuľke.

Opis konania

Právna kvalifikácia

Množstvo zadržanej drogy

Účel

Najvyšší možný trest

Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu

§ 171 ods. 1 Trestného zákona

Od 1 do 3 jednorazových dávok

Osobná potreba

Trest odňatia slobody až na 3 roky

Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu

§ 171 ods. 2 Trestného zákona

Od 4 do 10 jednorazových dávok

Osobná potreba

Trest odňatia slobody až na 5 rokov

Prechovávanie drog

§ 172 ods. 1 písm. d) Trestného zákona

Viac ako 10 jednorazových dávok

Nerozhoduje

Trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov

Prechovávanie drog

§ 172 ods. 1 písm. d) Trestného zákona

Nerozhoduje

Pre iného

Trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov

Výroba, prevoz, dovoz, vývoz, kúpa, predaj, výmena, zadováženie drog

§ 172 ods. 1 písm. a) až c) Trestného zákona

Nerozhoduje

Nerozhoduje

Trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov

V praxi sa často stáva, že polícia objaví drogy u ich užívateľov pri bežnej pouličnej kontrole. V takejto situácii by si mal vedieť, že policajt má právo od teba žiadať, aby si sa preukázal dokladom totožnosti, a zároveň sa môže opýtať, či máš pri sebe omamné alebo psychotropné látky (=drogy). Za predpokladu, že riadne preukážeš svoju totožnosť a odpovieš, že pri sebe žiadne drogy nemáš, polícia nemá dôvod ďalej ťa obmedzovať.

Osobnú prehliadku pri bežnej kontrole za účelom zaistenia drog môže polícia vykonať len na základe príkazu alebo súhlasu prokurátora alebo sudcu. Bez takéhoto príkazu môže polícia vykonať tvoju osobnú prehliadku iba vtedy, ak má dôvodné podozrenie, že páchaš trestný čin, napr. že pri sebe prechovávaš drogy (viac v sekcii Spáchal som trestný čin?). Najčastejšie políciu k takejto domnienke vedie podozrivé správanie vytipovanej osoby, napr. jej zjavná nervozita, zahadzovanie, či skrývanie podozrivých predmetov a pod. Avšak aj pri takomto podozrení ťa polícia musí najskôr vyzvať, aby si hľadanú vec vydal dobrovoľne, a až v prípade odmietnutia môže následne pristúpiť k osobnej prehliadke. Osobnú prehliadku však môže vykonať výhradne osoba rovnakého pohlavia. Detailnejšie informácie k tejto téme nájdeš v ustanoveniach § 102, 104, 105 a 106 zákona č. 301/2005 Z. z. v platnom znení (Trestný poriadok).

Osobitným dôvodom na vykonanie osobnej prehliadky môže byť situácia, keď si pre políciu podozrivou osobou a nevieš sa preukázať dokladom totožnosti, prípadne osobná prehliadka nemôže byť vykonaná priamo na mieste, napr. z dôvodu rozdielneho pohlavia. V takom prípade sa osobná prehliadka vykoná až po predvedení na Obvodné oddelenie Policajného zboru pred zistením tvojej totožnosti. Aby si sa vyhol takýmto nepríjemným situáciám, je rozumné vždy so sebou nosiť občiansky preukaz.

Takmer rovnaké podmienky ako pre osobnú prehliadku platia aj pre výkon prehliadky motorového vozidla. Pokiaľ nejde o špeciálnu akciu polície za účelom pátrania po osobách alebo veciach, ani túto prehliadku nemôže polícia vykonať bez písomného príkazu/súhlasu prokurátora alebo sudcu, iba ak by mala podozrenie, že osoba v aute pácha trestný čin. Akýkoľvek predmet zaistený pri osobnej prehliadke alebo prehliadke auta bez takéhoto príkazu alebo bez vážneho podozrenia z trestnej činnosti by bol nezákonne získaným dôkazom, ktorý by v trestnom konaní nebolo možné použiť.

Ak u teba polícia nájde menšie množstvo drog, predvedie ťa na príslušné Obvodné oddelenie Policajného zboru, kde sa spíše služobný záznam o dôvodoch, okolnostiach a spôsobe obmedzenia tvojej osobnej slobody. V prípade, že máš menej ako 18 rokov, polícia musí čím skôr k ďalším úkonom zavolať tvojho zákonného zástupcu (rodič alebo opatrovník), obhajcu a pracovníka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (kurátor). Následne policajti s tebou spíšu zápisnicu o tvojom zadržaní a vykoná sa tvoj výsluch. Ak si v strese alebo nemáš istotu, čo by si mal k danej veci povedať, môžeš sa rozhodnúť, že nebudeš vypovedať, tento prístup ti nemôže nijako uškodiť. Ak neexistuje žiadny vážny dôvod na tvoju väzbu, po vykonaní všetkých potrebných úkonov ťa polícia prepustí a môžeš ísť domov. Celý proces od tvojho zadržania až po prepustenie väčšinou zaberie od 2 do 8 hodín podľa pracovného vyťaženia príslušníkov polície.

Informácie o ďalšom procesnom postupe a sankciách, ktoré je možné za trestnú činnosť súvisiacu s drogami uložiť, nájdeš v sekcii Stručne o trestnom konaní.

Ak u teba polícia našla drogu, po úvodných procesných úkonoch (viac v sekcii Kontakt s políciou) sa môže v trestnom stíhaní pokračovať, až keď Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru vypracuje znalecký posudok vo vzťahu k zaistenej látke. Týmto posudkom sa určuje, či je zaistená látka nelegálnou drogou, a koľko jednorazových dávok sa dá z tohto množstva drogy pripraviť. Aj na základe tejto skutočnosti sa potom stanoví, o aký trestný čin sa jedná, a aký najvyšší trest možno v tejto súvislosti uložiť (viac v sekcii Spáchal som trestný čin?).

V prípade, že si dlhodobým užívateľom konkrétnej drogy a máš voči nej vyšší stupeň tolerancie alebo rozvinutý určitý stupeň závislosti, môžeš kedykoľvek v priebehu trestného konania požiadať o vypracovanie znaleckého psychiatrického posudku. Tento posudok môže mať veľký vplyv na stanovenie výsledného počtu jednorazových dávok zo zadržanej drogy a tým pádom aj na určenie charakteru trestného činu, ktorý si spáchal (držba pre vlastnú potrebu, držba pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu alebo držba v množstve nad 10 jednorazových dávok). Ak napríklad Kriminalistický a expertízny ústav PZ stanoví, že z množstva drogy, ktoré u teba polícia našla, sa dá pripraviť 14 jednorazových dávok, môže znalec na základe psychiatrického vyšetrenia s prihliadnutím na mieru tvojej závislosti, tolerancie, či iných skutočností vyvodiť, že dané množstvo drogy predstavuje napr. len 7 jednorazových dávok, čo má priamy vplyv na právnu kvalifikáciu spáchaného trestného činu a druh, resp. výšku trestu.

Ak sa na základe posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ zistí, že zo zadržaného množstva drogy možno pripraviť aspoň 1 jednorazovú dávku schopnú ovplyvniť psychiku priemerného konzumenta, policajt voči tebe vznesie obvinenie z konkrétneho trestného činu. Následne môžeš byť políciou predvolaný na vykonanie ďalších procesných úkonov (najmä výsluchu) pre účely trestného konania. Ak máš menej ako 18 rokov, ku všetkým týmto úkonom sa vždy prizýva aj tvoj zákonný zástupca, obhajca a kurátor. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov ti policajt umožní preštudovať si vyšetrovací spis, prípadne podať návrhy na doplnenie vyšetrovania (napr. vykonanie znaleckého psychiatrického posudku). Po ukončení vyšetrovania predloží policajt vyšetrovací spis prokurátorovi s návrhom na ďalší postup.

V závislosti od jednotlivých okolností tvojho prípadu (týkajúcich sa hlavne tvojho veku, množstva drogy a účelu jej prechovávania) existujú viaceré možnosti ukončenia trestného konania alebo uloženia sankcie. V tejto súvislosti by si mal vedieť, že tresty odňatia slobody uvedené v Trestnom zákone za konania súvisiace s drogami sú najvyššie možné tresty, ktoré možno za tieto skutky uložiť. Ak si sa dostal do konfliktu so zákonom prvýkrát a si obvinený výhradne za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu podľa § 171 ods. 1 alebo ods. 2 Trestného zákona, nemusíš sa obávať, že skončíš vo väzení. V takýchto prípadoch orgány činné v trestnom konaní alebo súd spravidla využijú jednu z nasledovných možností:

? Podmienečné zastavenie trestného stíhania podľa § 216 Trestného poriadku. V súčasnosti sa jedná o najprijateľnejší spôsob ukončenia trestného konania v prípadoch prechovávania drog pre vlastnú potrebu, nakoľko sa tvoj prípad nedostane pred súd, ale ukončí sa už na úrovni prokuratúry bez ďalších nepriaznivých následkov na tvoj život (predovšetkým bez záznamu vo výpise z registra trestov). Tento postup je možný na základe rozhodnutia prokurátora a výhrade s tvojim súhlasom. Podmienkou je tvoje vyhlásenie, že si skutočne spáchal skutok, za ktorý si trestne stíhaný, a vzhľadom na tvoj doterajší život a okolnosti prípadu možno tento postup považovať za dostačujúci. Ak v tvojom prípade dôjde k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania, prokurátor ti určí skúšobnú dobu na obdobie 1 až 5 rokov a zároveň ti môže uložiť primerané obmedzenia, ktoré musíš počas tejto doby dodržiavať. Ak policajt po skončení vyšetrovania sám nepodá návrh na podmienečné zastavenie trestného stíhania, hoci tvoj prípad spĺňa požadované podmienky, môžeš aj ty sám žiadať o uplatnenie tohto postupu.

? Upustenie od potrestania podľa § 40 Trestného zákona. Ak v prípade prechovávania drog pre vlastnú potrebu nedošlo k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania a vec sa dostala až pred súd, je druhým najlepším riešením práve tento postup. Podmienkou je, aby si sa k svojmu činu priznal, jeho spáchanie oľutoval a vyjadril pred súdom svoju snahu po náprave, alebo ak súd prijme záruku za tvoju nápravu, ktorú môže poskytnúť napr. záujmové združenie občanov alebo obec. Veľkou výhodou pri upustení od potrestania je skutočnosť, že to nemá žiadny vplyv na tvoj ďalší život, pretože sa na teba hľadí, ako keby si vôbec nebol odsúdený. Vzhľadom na okolnosti tvojho prípadu môžeš tento postup pred súdom navrhnúť aj ty sám. Ak máš menej ako 18 rokov, tak sa pri upustení od potrestania postupuje podľa § 98 Trestného zákona, alebo sa súd môže rozhodnúť pre ? podmienečné upustenie od potrestania podľa § 101 Trestného zákona, ak považuje za potrebné počas určenej doby (najviac 1 rok) sledovať tvoje správanie, pričom ti zároveň môže uložiť primerané povinnosti alebo obmedzenia.

? Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody podľa § 49 Trestného zákona. Ak ani jeden z vyššie uvedených spôsobov ukončenia trestného stíhania nebol z nejakého dôvodu využitý, s najväčšou pravdepodobnosťou ti súd za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu uloží trest odňatia slobody nejakého krátkeho trvania (najviac 2 roky), ktorý zároveň podmienečne odloží a určí ti skúšobnú dobu v trvaní od 1 do 5 rokov. Pri svojom rozhodovaní súd prihliada na okolnosti prípadu, tvoju osobu a tvoj doterajší život (predovšetkým či ide o tvoj prvý alebo už ďalší trestný čin), alebo môže prijať záruku za tvoju nápravu od hodnovernej osoby alebo organizácie. Súd ti zároveň môže uložiť, aby si počas určenej skúšobnej doby dodržiaval primerané povinnosti alebo obmedzenia (§ 51 ods. 3 a 4 Trestného zákona). Ak počas skúšobnej doby nespáchaš žiadny ďalší trestný čin a splníš všetky uložené povinnosti alebo obmedzenia, nemusíš sa báť, že by si skončil vo väzení. Po bezproblémovom uplynutí skúšobnej doby sa bude na teba pozerať, ako keby si nebol odsúdený. Vo vážnejších prípadoch môže súd rozhodnúť o ? podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom podľa § 51 Trestného zákona. Toto rozhodnutie súdu sa od vyššie opísaného variantu odlišuje len v tom, že počas určenej skúšobnej doby je správanie odsúdeného navyše podrobené aj kontrolným opatreniam zo strany probačného úradníka.

? Trest domáceho väzenia podľa § 53 Trestného zákona, ? trest povinnej práce podľa § 54 – 55 Trestného zákona a ? peňažný trest podľa § 56 – 57 Trestného zákona. Tieto tresty nie sú v súčasnosti príliš často využívané, ale napriek tomu je možné, že súd niektorý z nich uloží aj za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu. Do úvahy prichádza skôr peňažný trest, ktorý možno uložiť buď samostatne, alebo popri inom treste, a to predovšetkým popri treste odňatia slobody, ktorého výkon je podmienečne odložený. Istou výhodou týchto trestov je to, že k ich zahladeniu dochádza ich vykonaním, čo znamená, že nebudú mať žiadny nepriaznivý vplyv na tvoj ďalší život.

? Ochranné liečenie podľa § 73 – 74 Trestného zákona. V prípade tejto sankcie nejde v skutočnosti o trest, ale o ochranné opatrenie, ktorého účelom je ochrana spoločnosti pred trestnými činmi, pričom sa tiež prihliada na potrebu liečenia páchateľa. Ak si výhradne občasným užívateľom drog, ktorý je za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu obvinený prvýkrát, a tento skutok nesúvisí s iným trestným činom, s najväčšou pravdepodobnosťou ti súd ochranné liečenie neuloží. Tento postup prichádzal do úvahy len v prípade, ak si bol za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu (alebo iný skutok súvisiaci s drogami) v minulosti odsúdený a tohto konania sa opakovane dopúšťaš z dôvodu svojej závislosti. Podľa okolností prípadu a miery závislosti na konkrétnej droge je potom možné uložiť buď ambulantné liečenie, ktoré si nevyžaduje žiadne neprimerané obmedzenia, alebo ústavné liečenie, ktorého výkon si už vyžaduje obmedzenie osobnej slobody v ústavnom zariadení.

? Zastavenie trestného stíhania podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku s odkazom na ustanovenie § 10 ods. 2 Trestného zákona. Z pohľadu bežného užívateľa, ktorý je trestne stíhaný za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu, sa jedná o najvýhodnejší spôsob ukončenia celej veci, pretože tvoj prípad sa uzavrie hneď na začiatku trestného konania bez akýchkoľvek nepriaznivých dôsledkov alebo podmienok, ktorým by si musel vyhovieť. Je však potrebné zdôrazniť, že slovenskí prokurátori a sudcovia sa s návrhom tohto postupu príliš často nestretávajú a ak áno, tak väčšinou zvyknú posudzovať konanie súvisiace s drogami dosť konzervatívne. Snaha o presadenie tohto riešenia však nakoniec vôbec nemusí byť márna, najmä ak máš menej ako 18 rokov a polícia ťa zadržala kvôli menšiemu množstvu drogy (1 až 3 jednorazové dávky). Ustanovenie § 10 ods. 2 Trestného zákona totiž hovorí, že spáchaný skutok nie je trestným činom, ak je vzhľadom na jednotlivé okolnosti prípadu jeho závažnosť nepatrná (resp. malá v prípade mladistvých osôb). Mieru závažnosti skutku s prihliadnutím na jednotlivé okolnosti prípadu posudzuje prokurátor alebo sudca. Úspešnosť tohto postupu bude do značnej miery závisieť od šikovnej argumentácie tvojho obhajcu, ktorého môžeš upozorniť na to, aby sa o presadenie tohto riešenia snažil už od samého začiatku trestného konania.

.

Trestná bezúhonnosť 

Pre potreby prijatia do zamestnania alebo zriadenia živnosti sa trestná bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov. Odpisom z registra trestov sa trestná bezúhonnosť preukazuje len v prípade, ak sa osoba uchádza o zamestnanie v bezpečnostných službách alebo vo vybraných štátnych službách.

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či daná osoba bola alebo nebola právoplatné odsúdená. Výpis vydáva generálna prokuratúra na žiadosť osoby, ktorej sa týka. Žiadosť je možné podať na orgánoch prokuratúry, obciach, ktoré vedú matriku alebo na slovenských zastupiteľských úradoch v zahraničí. Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať  a výpis prevziať aj iná osoba na základe splnomocnenia osvedčeného notárom.

Výpis z registra trestov obsahuje:

–         všetky doteraz nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky alebo súdom členského štátu Európskej únie v trestnom konaní, ako aj súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, akoby nebol odsúdený. To znamená všetky aktuálne tresty, ktoré platia, ktoré trvajú.

Odpis z registra trestov

Uvádzajú sa v ňom všetky údaje o každom právoplatnom odsúdení osoby, ktorej sa odpis týka, o priebehu výkonu trestu a výkonu ochranného opatrenia a odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.

Súčasťou odpisu sú (v porovnaní s výpisom) aj údaje o:

–  právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania,

–  právoplatnom rozhodnutí súdu alebo prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,

–  právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky súdom iného štátu, ak právne účinky rozhodnutia na území Slovenskej republiky ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis.

Údaje v odpise sú zaznamenané v registri trestov 100 rokov od narodenia občana. Údaje vedené v odpise nie je možné zahladiť.

Nahliadnutie do odpisu registra trestov

Každá osoba má právo na nahliadnutie do svojho odpisu registra trestov na pracoviskách prokuratúry. Nahliadnutie do elektronickej formy záznamov sa vykoná na základe písomnej žiadosti. Osoba, ktorej sa záznamy týkajú, si môže urobiť zo záznamov výpis.

Zahladenie odsúdenia

Účelom zahladenia odsúdenia je umožniť odsúdenému, aby pri splnení zákonných podmienok boli odstránené nepriaznivé dôsledky jeho odsúdenia, t.j.  záznam v registri trestov  a s tým spojená strata trestnej bezúhonnosti. Dôsledky záznamu v registri trestov pretrvávajú aj po výkone trestu a môžu tak sťažovať  uplatnenie v ďalšom živote odsúdenej osoby. Uvedené platí vo vzťahu k trestu odňatia slobody, ostatné tresty sa zahladzujú priamo zo zákona ich vykonaním.

Zákonné podmienky zahladenia odsúdenia sú tieto:

–         uložený trest bol vykonaný, odpustený alebo jeho výkon premlčaný,

–         uplynutie doby pre zahladenie odsúdenia v závislosti od výšky uloženého trestu (desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,  päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok, tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok), a 

–         odsúdený v tejto dobe nepretržite viedol riadny život (dodržiava právny poriadok a ďalšie základné normy spoločnosti, najmä nedopúšťa sa ďalších trestných činov, deliktov a priestupkov).

O zahladení odsúdenia rozhoduje okresný súd podľa bydliska odsúdeného na žiadosť odsúdeného, alebo na žiadosť osôb, ktoré by mohli v prospech odsúdeného podať odvolanie (príbuzní obžalovaného v priamom rade, jeho súrodenci, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh) , alebo na návrh záujmového združenia občanov.

O zahladení odsúdenia mladistvého rozhodne súd aj bez návrhu alebo žiadosti.

Ak bola žiadosť o zahladenie odsúdenia zamietnutá, možno ju znovu podať až po uplynutí jedného roka, okrem prípadu, ak by bola zamietnutá len preto, že doteraz neuplynula doba zákonom ustanovená na zahladenie. Proti rozhodnutiu o zahladení odsúdenia je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

Len čo rozhodnutie o zahladení odsúdenia nadobudlo právoplatnosť súd rozhodnutie zašle odsúdenej osobe, ktorá podala návrh a registru trestov, ktorý v prípade kladného rozhodnutia vykoná výmaz v registri trestov. Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

 

info-pre-rodicov

info pre mládež

Ak pri užívaní drog u teba vznikol problém, s ktorým si nevieš poradiť, skús využiť nasledovné formy pomoci

rady pre rodičov

Základná príručka o drogách pre rodičov

? Pravdepodobne ÁNO, ak:

? rodič nájde u dieťaťa drogu – sušené rastliny (marihuana), neznáme tabletky (extáza), papierové skladačky s neznámym práškom (pervitín, heroín), alebo niektorú z pomôcok slúžiacich na aplikáciu drog – injekčná striekačka, fajka, pomôcky na inhalovanie a fajčenie, napr. plastové fľaše uspôsobené na fajčenie, vodné fajky, papieriky na balenie cigariet, a pod.

? rodič zastihne dieťa v intoxikovanom stave – dieťa je zjavne pod vplyvom nejakej látky, nespráva sa normálne, pričom evidentne nejde o opilosť (necítiť alkohol). Pre tento stav sú charakteristické rôzne formy atypického správania (nadmerná zhovorčivosť, neobvyklá hyperaktivita alebo naopak výrazná pasivita, problémy s artikuláciou a komunikáciou, zmätenosť, zhoršená pohybová koordinácia), ako aj vonkajšie znaky (začervenané očné spojivky, nadmerne rozšírené alebo zúžené zrenice, neprítomný pohľad)

? rodič spozoruje u dieťaťa niektorý z typických vonkajších telesných príznakov, napr. stopy po vpichoch injekčnej ihly

? dieťa trávi voľný čas s priateľmi, ktorí majú problémy s drogami v rizikovom prostredí – nočné akcie, tanečné kluby a pod.

? dieťa sa priznalo, resp. ak užívanie drog potvrdilo toxikologické vyšetrenie

? Ostatné typické príznaky užívania drog:

? atypické zmeny správania bez iného viditeľného dôvodu, napr. náhle zhoršenie prospechu a problémy v škole, záškoláctvo, zvýšená podráždenosť až agresia, zhoršená pamäť a schopnosť sústrediť sa, neobvyklá apatia a strata záujmu, nadmerná chuť do jedla neraz v atypických kombináciách alebo naopak bezdôvodné odmietanie jedla, poruchy spánku alebo nadmerná spavosť

? telesné zmeny – zhoršenie zdravotného stavu, náhly hmotnostný úbytok, nadmerná únava

? náhla zmena postojov dieťaťa – strata záujmu o tradičné koníčky, obhajovanie drogovej kultúry a neškodnosti príležitostného užívania drog, strata záujmu o svoj zovňajšok  

Najlepším vodítkom rodiča je jeho vlastná intuícia. Netreba pritom zabúdať, že viacero z týchto typických príznakov užívania drog môžu spustiť aj iné faktory, ktoré nemusia mať s drogami nič spoločné – napr. zaľúbenie, puberta, resp. iné pre rodiča neznáme dôvody. Čím je týchto príznakov viac, tým je spravidla väčšia pravdepodobnosť, že Vaše dieťa drogy skutočne berie.

? PRVÁ POMOC PRE RODIČA

Rodič, ktorý zistí, že jeho dieťa užíva drogy, by sa mal pokúsiť stíšiť svoje vlastné emócie, nepanikáriť a neobviňovať ani seba ani svojho potomka zo vzniknutej situácie. Vo väčšine prípadov nemusí ísť o chorobnú závislosť dieťaťa, ale len o experimentovanie s drogami, ktoré je súčasťou štýlu súčasnej mládeže. Súčasné výskumy preukázali, že napríklad pokiaľ ide o marihuanu, jej užitie aspoň raz v živote deklarovalo viac ako polovica 19-ročných mladých ľudí na Slovensku.

V každom prípade Vás čaká dlhá cesta pochopiť, prečo Vaše dieťa užíva drogu, v čom a ako môžete spolupracovať s Vaším dieťaťom, a v čom s odborníkmi, ktorí na rozdiel od Vás dokážu bez emócií identifikovať skutočné dôvody a problémy, ktoré sa Vaše dieťa usiluje zvládnuť spôsobom, ktorý môže viesť k drogovej závislosti.

Podstatné je diagnostikovať a určiť aktuálny stav rizikového správania Vášho dieťaťa, či ide skutočne len o nerozvážne experimentovanie a skúšanie účinkov drog (vrátane alkoholu, tabaku a liekov), pri akých špecifických príležitostiach, alebo v akých prostrediach dochádza k ich zneužívaniu a v neposlednom rade, či nejde v prípade Vášho dieťaťa už o rozvinutú drogovú závislosť. Pre tieto účely sa odporúča využiť odbornú pomoc a nespoliehať sa výlučne na svoje vlastné schopnosti. Ak si rodič nie je istý ako postupovať, je lepšie sa poradiť s odborníkom než skúšať rôzne vlastné mechanizmy, ktoré môžu situáciu ešte zhoršiť. Odbornú pomoc môže rodič pre začiatok vyhľadať aj sám bez svojho dieťaťa.

Pre úspešnosť Vašej snahy zamerať sa na pomoc zvonku je dôležité, aby sa s ním Vaše dieťa aspoň do určitej miery stotožnilo.

Nadväzujúce informácie nájdete v sekcii Na koho sa obrátiť.

Ak ste zistili, že Vaše dieťa užíva drogy, a mali ste dostatok času túto informáciu spracovať, Vašou ďalšou reakciou bude zrejme snaha túto situáciu efektívne riešiť. Podľa charakteru problému Vášho dieťaťa (experimentovanie, príp. občasné užívanie drog alebo už rozvinutá drogová závislosť) do úvahy prichádza pomerne široká paleta inštitúcií, v rámci ktorých Vám môžu poskytnúť odbornú pomoc.

? Školský psychológ

Na slovenských školách začínajú čoraz častejšie pôsobiť školskí psychológovia, ktorí Vám v súvislosti s problémovým správaním Vášho dieťaťa môžu poskytnúť náležitú pomoc alebo radu. O činnosti školského psychológa sa informujte priamo v škole, ktoré navštevuje Vaše dieťa.

? Centrá výchovnej a psychologickej prevencie (CVPP)

Jedná sa o bezplatné špecializované služby rezortu školstva, ktoré sa nachádzajú v každom okresnom meste, a ktoré v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytujú deťom a ich zákonným zástupcom preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť. Návštevu psychológa v týchto centrách môže s Vašim súhlasom zariadiť aj škola, ktorú Vaše deti navštevujú. Vo väčších mestách, kde je centier viac, sa uplatňuje tzv. rajonizácia, teda v tom obvode, kde dieťa školu navštevuje, treba vyhľadať príslušné CVPP. Adresár týchto centier nájdete na webovej stránke Ústavu informácií a prognóz školstva.

? Poradne zdravia pri Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva

Ďalšou bezplatnou možnosťou je využitie poradní Regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Činnosť poradní zabezpečujú lekári a psychológovia, ktorí sa zameriavajú prevažne na riešenie problémov dospelých s tzv. legálnymi drogami (alkohol, tabak), ale v poslednej dobe sa stretávajú aj so žiadosťami rodičov o pomoc pri riešení problémov ich detí s drogami. Adresár poradní zdravia je dostupný na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

? Referáty poradensko-psychologických služieb

Treťou možnosťou pre bezplatné poradenstvo sú psychologické služby v rámci referátov na oddeleniach sociálno-právnej ochrany a kurately detí na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Hoci primárne sú tieto služby určené klientom, ktorí rôznych dôvodov potrebujú aj psychologickú pomoc, vychádza sa v ústrety aj „spontánnym klientom“. Najvhodnejšie je kontaktovať priamo konkrétneho odborníka v lokalite, kde žijete. Na tento účel Vám poslúži adresár psychologických služieb v rámci rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Psychologické služby v rámci oddelení sociálno-právnej ochrany a kurately detí sú optimálne, ak by ste usúdili, že v aktuálnej etape „drogovej kariéry“ Vášho potomka by mohol pomôcť dlhodobejší pobyt v komunite s ľuďmi s podobným osudom.

? Resocializačné strediská (RS)

V súčasnosti na Slovensku pôsobí vyše 20 resocializačných stredísk, ktorých ťažisko činnosti pri zvládnutí drogovej závislosti spočíva v skupinovej (komunitnej) terapii. Dlhodobejší pobyt v RS môže iniciovať sám plnoletý klient, rodič, inštitút sociálno-právnej ochrany a kurately alebo súd. Bez spolupráce so zdravotníckymi odborníkmi (psychiatri a klinickí psychológovia) sa vstup do RS spravidla nezaobíde, aj keď aktuálny zákon už upustil od podmienky predchádzajúcej detoxikácie v zdravotníckom zariadení. Financovanie pobytovej terapie v RS je viaczdrojové (VÚC, finančné granty a pod.), ale predpokladá sa aj finančná spoluúčasť klienta. V prípade, že je pobyt v RS nariadený z titulu sociálno-právnej ochrany a kurately detí, je financovaný z prostriedkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

? Zdravotnícke zariadenia

Pomoc ľuďom s problémom drogovej závislosti je na Slovensku zabezpečená aj sieťou zdravotníckych zariadení v rámci odboru psychiatrie. Medicínski odborníci – psychiatri v nich pôsobia v pozícii štátnych aj neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pričom financovanie samotnej liečby zabezpečujú príslušné zdravotné poisťovne a pre pacientov je bezplatné. Adresár jednotlivých psychiatrických ambulancií nájdete na internetovom zozname zdravotníckych organizácií.

? Centrá pre liečbu drogových závislostí

Na Slovensku taktiež pôsobí päť špecializovaných pracovísk pre liečbu drogových závislostí. Väčšina z nich má vlastné internetové stránky, na ktorých nájdete všetky potrebné kontakty, prípadne aj on-line poradne.

? Bratislava

? Banská Bystrica

? Košice

? Predná Hora

? Žilina

? Internetové zdroje

Informácie o drogovej problematike ponúka napr. internetový portál Infodrogy. V rámci sekcie portálu Pomoc a podpora nájdete adresár pomáhajúcich organizácií, ktoré poskytujú služby v oblasti drogových závislostí, a užitočné telefónne kontakty.

prvá pomoc

Ak Vy alebo Vaši blízki máte problém s drogami a potrebujete pomoc odborníka, zvážte nasledujúce možnosti

Užívanie drog sa dokáže ľahko vymknúť z pod kontroly a napáchať mnohé škody v oblasti osobnosti, psychiky, zmenených hodnôt a postojov, fyzického zdravia, ale i narušených sociálnych vzťahov a plánov do budúcnosti.

V prípade akýchkoľvek psychických, zdravotných a sociálnych problémov, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti s legálnymi a nelegálnymi drogami, neváhajte kontaktovať nášho psychológa.

Ak si sa kvôli drogám dostal do problémov so zákonom, môžeš využiť tieto formy právnej pomoci:

Najčítanejšie

Témy, ktoré vás najviac zaujímajú

 

o nás

Stručné info o ľuďoch, ktorí vytvorili a podporujú projekt RASTAMAMA

RE/set občianske združenie je mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 2008 a jej prvým projektom bolo vytvorenie stránky RASTAMAMA, ktorá má predstavovať objektívny a predsudkami nezaťažený zdroj informácií o drogách venovaný najmä mladým ľuďom a ich rodičom.

Hlavnými cieľmi OZ RE/set je rozvíjať všestrannú informovanosť o drogách v našej spoločnosti, podporovať prevenciu zneužívania drog a znižovať škody súvisiace s ich užívaním. Súčasťou našich aktivít je tiež poskytovanie konzultácií k právnym a sociálnym skutočnostiam týkajúcich sa užívania nelegálnych látok, ako aj ambícia prispieť k analýze a interpretácii informácií o včasnom užívaní drog medzi mladými ľuďmi. Súčasnými členmi a podporovateľmi združenia sú právnici, psychológovia a sociálni pracovníci. Za RE/set, o.z. je oprávnený konať: JUDr. Rastislav Ďurove.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

E-mail: reset[zavináč]rastamama.sk

Poštová adresa: RE/set, o.z., Svätoplukova 35, 902 01 Pezinok

Číslo účtu: 2596613455 / 0200 – IBAN: SK57 0200 0000 0025 9661 3455

RASTAMAMA je projektom občianskeho združenia RE/set, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR. Na príprave tohto projektu sa podieľali grafička Petra Štefanková a spoločnosť ADDO, s.r.o. Základnou myšlienkou projektu RASTAMAMA bolo priniesť na Slovensko novú netradičnú a nezávislú stránku o drogách venovanú hlavne mladým ľuďom a rodičom.

JUDr. Rastislav Ďurove je spoluzakladateľom a najaktívnejším členom občianskeho združenia RE/set a RASTAMAMA. Vyštudoval právo a od začiatku svojej profesnej dráhy sa aktívne venoval právnym aspektom drogovej politiky na Slovensku, všeobecnej drogovej osvete, prevencii a právnej pomoci poskytovanej užívateľom drog a ich blízkym osobám. Dôležité skúsenosti získal počas svojho pôsobenia na Ministerstve spravodlivosti SR, kde okrem iného inicioval a pripravil návrh zákona, ktorým sa dekriminalizuje držba nepatrného množstva drog pre potreby užívateľov.

V súčasnosti prednáša o rizikách užívania drog pre školopovinnú mládež, o možnostiach ako hájiť svoje práva pri kontakte s políciou, alebo ako správne postupovať, ak sa vyskytne problém s drogami u detí v rodine alebo v škole. Svoje postoje, názory a odborné odporúčania na dané témy nezakladá len na teórii, ale aj na vlastných skúsenostiach, čo mu umožňuje vnímať problémy užívateľov drog empatickejšie a bez predsudkov. Jeho snaha o zmysluplné využitie týchto skúseností nachádza odozvu v poskytovaní právnej pomoci a psychologickej podpory príležitostným aj problémovým užívateľom drog, ich rodičom a iným blízkym osobám.

Ako odborný garant je súčasťou viacerých slovenských aj európskych projektov zameraných na osvetové aktivity a znižovanie škôd spojených s užívaním drog, najmä s ohľadom na odstraňovanie negtívnych právnych a sociálnych dopadov súčasnej drogovej politiky na životy bežných užívateľov drog a ich blízke osoby.

Jeho odborná spôsobilosť v témach drogovej politiky a poradenstva a pre prácu s mládežou v oblasti drogovej prevencie vyplýva z priloženého osvedčenia a životopisu.

V oblasti všeobecného vzdelávania sa zameriava na sebarozvojové aktivity pre mužov, ženy a páry a individuálne poradenstvo v prípadoch psychospirituálnej krízy. Viac informácií o jeho aktivitách v tejto sfére nájdete na jeho webstránke rastislavdurove.sk.

Rok 2020

Prednášky o drogách pre základné a stredné školy

Realizované s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja v rámci individuálnej dotácie na rok 2020

Udelená suma 500,- EUR

 

Rok 2016

Prednášky o drogách a rizikách ich užívania pre študentov stredných a základných škôl

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016

Udelená suma 3 000,- EUR

 

Rok 2011

RASTAMAMA.SK - zabezpečenie ďalšieho fungovania a rozvoja internetovej stránky pre podporu primárnej prevencie užívania nelegálnych drog

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011

Udelená suma 3 560,- EUR

 

Rok 2009 

Internetová stránka zameraná na podporu primárnej prevencie a znižovania škôd spojených s užívaním drog

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam pre rok 2009

Udelená suma 5 250,- EUR


 

Európska komisia

Iniciátor Európskej akcie v oblasti drog

 

PlatbaMobilom

Úhrady za vypracovanie otázky v E-poradni cez sms platby sú zabezpečované cez PlatbaMobilom.sk

Kontakt

Ak sa s nami chcete spojiť, odošlite nám správu prostredníctvom kontaktného formulára

Vo súrnych prípadoch nás môžete kontaktovať na tel. čísle +421 903 918 831

newsletter

Prihláste sa na odber noviniek